Ennaltaehkäise vahingot jo ennen lähtöä

Voit välttää vahinkoja tekemällä asianmukaiset lähtötoimenpiteet ennen merimatkalle lähtöä.

Huolehdi aina ennen matkan aloittamista, että alus on merikelpoinen:

  • Ennakoi tunnetut merenkulkuriskit ja haitalliset sääolosuhteet.
  • Aluksen runko on asianmukaisessa kunnossa.
  • Aluksen koneisto on asianmukaisessa kunnossa.
  • Konehälytysjärjestelmät ovat asianmukaisessa kunnossa.
  • Alus on asianmukaisesti miehitetty ja varustettu.
  • Aluksessa on asianmukaisia merikarttoja ja merenkulkujulkaisuja.