Laske yrityksesi poissaolokustannukset

Tiesitkö, että yhden poissaolopäivän kustannus on keskimäärin 350 euroa?

Elinkeinoelämän Keskusliiton laskelmien mukaan sairauspoissaolo maksaa noin 350 euroa päivässä, mutta erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa poissaolon hinta voi nousta jopa kolminkertaiseksi.

Työntekijöiden sairauspoissaolot ja pysyvä työkyvyttömyys maksavat työnantajille miljardeja euroja vuodessa. Pisimmät sairauspoissaolot ja suurimmat poissaolokustannukset aiheutuvat tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja mielenterveysongelmista. Sairauksien ja tapaturmien hoidosta aiheutuvat kulut muodostavat kustannuksista kuitenkin vain kuudesosan. Eniten työnantajalle aiheuttaa kustannuksia pysyvä työkyvyttömyys.

Pysyvän työkyvyttömyyden riski kasvaa hoidosta huolimatta, jos sairauspoissaolo kestää yhteensä yli kolme kuukautta. Pitkät sairauslomat ja odottelu hoitotoimenpiden välillä kasvattavat riskiä.

Tutustu If Terveysvakuutukseen, joka nopeuttaa työntekijöiden hoitoon pääsyä ja töihin paluuta. If Terveysvakuutus tarjoaa kolme erilaista ratkaisuvaihtoehtoa. Voit valita niistä vapaasti sen, joka sopii parhaiten yrityksesi tarpeisiin.

Poissaololaskuri

Olemme toteuttaneet poissaolokustannuslaskurin yhteistyössä Varman kanssa. Poissaololaskurin avulla voit arvioida henkilöstön tapaturma- ja sairauspoissaoloista aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

Voit käyttää poissaololaskuria seurantamittarina tai osana työhyvinvoinnin kehittämistä, kun tarvitset tietoa sairauspoissaolojen aiheuttamien kustannusten nykytilanteesta. Lisäksi voit sen avulla katsoa, paljonko kustannussäästö olisi, jos sairauspoissaoloja saataisiin alennettua.

Syötä laskuriin työntekijän keskimääräinen kuukausipalkka, yrityksesi henkilöstömäärä ja vuotuinen henkilöstön poissaoloprosentti. Voit myös syöttää laskuriin poissaolopäivien lukumäärän poissaoloprosentin sijaan.

Poissaololaskurin antama kustannusarvio ei sisällä vakavista yksittäisistä tapauksista aiheutuvia kustannuksia, esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeitä tai kuolemantapauksia. Kustannusarvio on suuntaa antava ja pätee lyhytaikaisille tilapäisille poissaoloille.

Välilliset kustannukset

Työntekijän poissaoloon liittyviä epäsuoria kustannuksia ovat esimerkiksi

  • tuottavuuden menetys
  • tilapäisen työvoiman käyttö
  • ylityöt
  • poissaolojen hallinnoinninsta aiheutunut lisätyö.

Välillisten kustannusten määrä voi vaihdella yhtiöittäin ja työntekijän roolin mukaan paljonkin.

Laske yrityksesi henkilöstön poissaolokustannukset

Ovatko yrityksesi henkilövakuutukset kunnossa?

Pyydä tarjous