Anmäl företagets rättsskyddsskada

Syftet med rättsskyddsförsäkringen är att ersätta advokat- och rättegångskostnader som orsakats den försäkrade vid anlitande av juristhjälp i enlighet med försäkringsvillkoren.

Exempel på ersättningsbara rättsskyddsskador:

 • företagsrelaterade skuldtvister
 • tvister i samband med uppsägning av anställning
 • skadeståndskrav där ditt företag har utsatts för ett egendomsbrott.

Gör så här, när du söker ersättning från företagets rättsskyddsförsäkring

 1. Innan du anmäler en rättsskyddsskada, se till att du har följande handlingar eller information: 
  • I brottmål en stämningsansökan.
  • I tvistemål alla handlingar som har att göra med ärendet, t.ex. krav och svar på det, eventuella köpehandlingar eller andra avtal samt eventuell övrig information om tvisten.
  • Juristens, motpartens och eventuella andra parters uppgifter.
  • Det tidigare försäkringsbolagets uppgifter, om rättsskyddsförsäkringen har varit giltig hos If i mindre än 2 år.
 2. Logga in på Mina sidor Företag och anmäl skadan.
  Eller anmäl skadan här, om ditt företag inte använder Mina sidor Företag.
 3. Om du är en advokat eller jurist och du anmäler en skada för din kund, fyll i anmälan om rättsskyddsskada.
 4. Vi handlägger din skadeanmälan snarast möjligt. Vänta på att vi kontaktar dig.
 5. Vi skickar dig ett beslut eller kontaktar dig om vi behöver mer information.
 6. När domstolens beslut har meddelats i ärendet eller förlikningsavtal ingåtts, vänligen skicka in kopior av avtalet eller domen samt fakturorna jämte specifikationer via e-post på adressen oikeusturvalaskut@if.fi. Uppge skadenumret i e-postmeddelandet. Du kan skicka ett skyddat e-postmeddelande via tjänsten secure.if.fi.