Varmistamattomat tiedostot

Varmistamattomien tiedostojen menettämisen korvaaminen omaisuusvahingon yhteydessä

Täysturvalaajuudella vakuutetun tietokoneen kiintolevy rikkoutui. Laite oli alle kolme vuotta vanha ja siinä oli takuu voimassa. Kiintolevy vaihdettiin takuun "piikkiin". 

Asiakas haki sen lisäksi korvausta kiintolevyllä olleiden ohjelmien ja tiedostojen palauttamisesta syntyneistä kuluista. Niitä oli syntynyt yli 1 500 euroa ja lisäksi asiakas haki "seisontapäivistä" korvausta koska ei voinut tehdä töitä ollenkaan asiakasrekisterin ollessa pois käytöstä.

Vakuutus ja vakuutusehdot

Asiakkaan If Yrityssopimuksessa oli vakuutettuna varmistetut tiedostot täysturvalaajuudella. Sopimukseen sisältyvän erityisehdon 313 mukaan vakuutusturva on voimassa vain, mikäli tiedot, tiedostot ja ohjelmat on varmistettu. 

Sopimukseen sisältyi myös atk-keskeytysvakuutus. Keskeytysvakuutuksen​ ehdon mukaan korvattavuuden edellytyksenä on tietojen varmistaminen kohtuullisin väliajoin. Viimeisestä varmistuksesta ei saa olla kulunut viikkoa pidempää aikaa.

Korvauspäätös

Koska vakuutettuja tiedostoja ei oltu lainkaan varmistettu, ne eivät olleet vahinkohetkellä vakuutuksen kohteena. Siksi tietojen palautuskustannuksia ei korvattu vakuutuksesta. 

Myöskään keskeytysvakuutuksesta korvausta ei voitu maksaa, sillä tietoja ei oltu varmistettu ehdoissa vaaditulla tavalla.

Huomioitavaa

Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksella ei voida vakuuttaa varmistamattomia tietoja, tiedostoja tai ohjelmia. Joskus voi sattua niin, että varmistettuja tiedostoja ei jostain syystä onnistutakaan palauttamaan. Tällöin vakuutuksesta korvataan myös tietojen uudelleen luomisesta aiheutuvia kuluja. Edellytyksenä on luonnollisesti, että varmistukset on tehty huolellisesti ehdoissa kerrotulla tavalla.