Riita hakkuualueesta

A osti B:ltä puuta pystykauppana. Ostettavat puut merkittiin B:n toimesta karttaan, jonka A toimitti palkkaamalleen urakoitsijalle X:lle hakkuuta varten. X hakkasi sovitun lisäksi myös karttaan merkitsemättömän alueen. Virheellinen hakkuu johtui X:n työntekijän huolimattomuudesta. Lisäksi X:n työntekijä kaatoi yhden puun sähkölinjan päälle katkaisten sähköjohdon. 

A esitti X:lle seuraavat vaatimukset:

  • sähkölinjan korjauskustannukset
  • sopimukseen kuulumattomista puista kaksinkertainen puiden hinta (pystykaupan sopimusehdot)

X teki vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiöön. 

X on velvollinen korvaamaan sähköyhtiölle aiheuttamansa vahingon. Vahinko korvattiin myös vastuuvakuutuksesta. X:n velvollisuus korvata B:lle virheellisesti kaadetuista puista määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. Kyseessä on esinevahinko, josta korvataan vahingoittuneen esineen arvonalennus. Tässä tapauksessa kyseeseen tulee puuston mahdollinen odotusarvo. 

A on velvollinen korvaamaan B:lle heidän välisen sopimuksen mukaan kaksinkertaisen hinnan sopimukseen kuulumattomista puista. A on oikeutettu vaatimaan omalta sopimuskumppanilta kaikkea tämän aiheuttamaa vahinkoa, mikäli toisin ei heidän välillään ole sovittu. Näin ollen X on velvollinen korvaamaan A:lle puun kaksinkertaisen hinnan urakkasopimuksen perusteella. 

Vastuuvakuutus kattaa voimassa olevan oikeuden mukaisen vahingonkorvausvelvollisuuden. 

Voimassa olevan oikeuden mukainen korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. 

Kaksinkertainen hinta on yksinomaan sopimukseen perustuvaa vastuuta, eikä sitä näin ollen korvattu vastuuvakuutuksesta, vaan ainoastaan mahdollinen puustoon liittyvä odotusarvo.