Kaapelivahingot

Esimerkkejä

1. Katkennut kaapeli ojaa tyhjennettäessä

Tienkorjauksen ajaksi tien vieressä oleva oja täytettiin maalla ja liikenne kierrätettiin tätä kautta. Tien valmistuttua oja tyhjennettiin täytemaasta. Ojaa tyhjennettäessä aliurakoitsija katkaisi ojan pohjalla aivan pinnassa sijainneen kaapelin. 

Koska kyseessä ei ollut varsinainen maankaivuu, vaan ainoastaan ojan tyhjennys, ei kaapelinäyttöä tarvittu. Urakoitsija ei ole vastuussa kaapelin katkaisemisesta, koska kaapeli oli sijoitettuna säännösten vastaisesti liian pintaan.

2. Katkennut kaapeli kiveä nostettaessa

Urakoitsija suoritti maankaivuutöitä. Alueelta oli hankittu kaapelinäyttö. Kohdalla, josta kaivettiin ei ollut kaapeleita. Kaivuun jälkeen aluetta siistittäessä yksi kivi vierähti läheiseen ojaan, jonka kohdalla oli merkitty kaapeli. Nostaessaan kiveä urakoitsija katkaisi ojan pohjalla aivan pinnassa sijainneen kaapelin. 

Koska kyseessä ei ollut varsinainen maankaivuu, vaan ainoastaan kiven nosto ojasta, ei huolellisuus edellyttänyt lapion käyttöä. Urakoitsija ei ole vastuussa kaapelin katkaisemisesta, koska kaapeli oli sijoitettuna säännösten vastaisesti liian pintaan.

3. Kaapelikatko; kolmas kaapeli

Urakoitsija suoritti maankaivuutyötä. Kaapeleiden näyttö oli pyydetty. Kaapeleita oli näytön mukaan alueella kolme, joista ainoastaan kaksi löytyi. Työtä tehtäessä urakoitsija rikkoi kolmannen kaapelin. Kaapeli oli siirtynyt liejuuntuneen maa-aineksen mukana toiseen paikkaan. 

Olosuhteista olisi tullut ymmärtää, että kolmas kaapeli oli siirtynyt liejuuntuneen maa-aineksen mukana ja näin ollen kolmas kaapeli olisi tullut etsiä lapiolla. Urakoitsija on vastuussa vahingosta.