Hakkuu lintujen pesimäalueella

Koneet poltetaan

Metsäkoneyrittäjä otti osaa laajamittaiseen hakkuuseen kiistellyllä lintujen pesimäalueella. Hakkuuseen osallistui useita paikallisia metsäkoneyrittäjiä. Yrittäjä ja hänen yrityksessä osakkaana oleva poikansa muodostivat oman ketjun hakkuu- ja kuljetuskoneen voimin. 

Alueella jo useita päiviä ennen hakkuutöiden alkamista häiriköineet, luonnonsuojelijoiksi itseään nimittäneet henkilöt polttivat molemmat koneet (sekä kaksi muuta konetta) käyttökelvottomiksi yön aikana, vain kolme päivää hakkuiden alkamisen jälkeen.

Vahingon hoito

Yrittäjällä oli molemmissa koneissa palo- ja rikosturva sekä keskeytysvakuutus​ palon varalle. Omavastuu keskeytysvakuutuksessa oli seitsemän vuorokautta. 

Menetettyjen koneiden tilalle oli tärkeää saada samanmerkkiset koneet mm. huoltojen ja omien, jo olemassa olevien varaosavarastojen vuoksi. Uusien koneiden toimitusajaksi arvioitiin neljä kuukautta. 

Yrittäjä sopi konetoimittajan kanssa, että tämä antaa varastostaan käytetyt vaihtokoneet yrittäjän käyttöön siihen asti, kunnes uudet koneet ovat tulleet. Vaihtokoneiden kapasiteetti oli kuitenkin vain kaksi kolmasosaa varsinaisten koneiden kapasiteetista. Yksi kolmannes työstä siirrettiin muille yrittäjille. 

Korvaus

Koneiden lopullinen toimitusaika oli 109 vuorokautta. Tänä aikana saamatta jäi kolmannes myyntikatteesta, joka olisi toteutunut mikäli vahinkoa ei olisi sattunut. Vahinkoajasta vähennettiin seitsemän vuorokauden omavastuu. Korvausajaksi tuli näin 102 vuorokautta. Keskeytyskorvausta maksettiin yhteensä 20 000 euroa.

Perustelut

Vahinko oli ehtojen mukaan korvattava ja yrityksellä oli vakuutusehtojen edellyttämä voimassa oleva työsopimus. Sopimuksesta voitiin todeta paljonko tuloa olisi saatu mikäli vahinkoa ei olisi sattunut.

Huomioitavaa

Toiminnan keskeytyminen yllättää aina ja sotkee pahasti yrityksen liiketoiminnan. Tässä tapauksessa suurimmilta menetyksiltä vältyttiin koneiden toimittajan joustavuuden ansiosta, mutta silti lopullinen keskeytyskorvaus nousi rahallisesti merkittäväksi. 

Tuhopolttoon syyllistyneet luonnonsuojelijat saatiin kiinni ja heidät tuomittiin vankeusrangaistuksiin ja vahingonkorvauksiin. Tuomitut ovat varattomia, eikä heiltä ole saatu perittyä korvauksia.