Dronevakuutus

Dronevakuutus on EU-asetuksen mukainen vastuuvakuutus, jonka tarjoamme asiakkaillemme toiminnan vastuuvakuutuksen lisäturvana kauko-ohjattaville ilma-aluksille eli droneille.

Haluatko tarjouksen yrityksen vakuutuksista?

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta

Dronevakuutus Ifin vastuuvakuutusasiakkaille

Asiakkaillamme on mahdollisuus liittää toiminnanvastuuvakuutukseen lisätuote dronejen aiheuttamiin vahinkoihin liittyvän korvausvastuun varalta. Suosittelemme toiminnan vastuuvakuutusta kaikille yrityksille toimialasta riippumatta. Toiminnan vastuuvakuutus kattaa yrityksesi toiminnallaan aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot.

Mitä dronevakuutus sisältää?

Dronevakuutus on vastuuvakuutus joka tuo turvaa kun yrityksesi drone tai sen toiminta aiheuttaa toiselle vahingon. Asiakkaillamme on mahdollisuus liittää toiminnanvastuuvakuutukseen dronevakuutus, joka kattaa kauko-ohjattavien ilma-alusten eli dronejen aiheuttamat vahingot. Dronevakuutuksesta korvataan vahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa kauko-ohjattavan ilma-aluksen omistajana, haltijana tai käyttäjänä. 

Vahinko korvataan, jos

  • drone ohjataan kauko-ohjauspaikasta ja käytetään lentotyöhön vakuutuskirjassa mainitulla toimialalla. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu käytettäessä laitetta harrastus- tai urheilutarkoitukseen.
  • dronea ja sen käyttöä koskevaa lainsäädäntöä sekä Trafin ja muiden viranomaisten määräyksiä ja ohjeita on noudatettu
  • dronen lentoonlähtömassa on enintään 25 kg. Lentoonlähtömassalla tarkoitetaan kokonaismassaa lentoonlähdön alkaessa, mukaan luettuna kaikki mukana olevat tavarat.

Korvauksen maksimimäärä on 1 000 000 euroa.

Dronevakuutus käytännössä

Esimerkki 1: Yritys kuvasi dronen avulla materiaalia televisiolähetykseen festariyleisön yläpuolella Traficomin ohjeistusta noudattaen. Kopteria liikuteltiin paljon, jotta saatiin useita eri kuvakulmia. Liikuttelu löysäsi kameran kiinnitystä, ja kamera putosi yleisön joukkoon. Yksi henkilö sai kamerasta osuman oikeaan hartiaansa ja hän joutui sairaalaan tikattavaksi. Kamera tuhoutui pudotuksessa täysin. Yrittäjän ottamasta Ifin dronevakuutuksesta korvattiin henkilön sairaalakustannukset, mutta kameran vaurioitumista ei korvattu.

Esimerkki 2: Maanviljelijä halusi maatilaltaan ilmakuvia ja hän tilasi yrityksen suorittamaan dronekuvauksen. Kun drone saatiin ilmaan, elektroniikkahäiriö aiheutti kaikkien roottorien pysähtymisen. Kopteri putosi yrityksen pakettiauton päälle, ja kimposi siitä edelleen maanviljelijän henkilöauton päälle, aiheuttaen lommoja kumpaankin autoon. Yrittäjän ottama Ifin dronevakuutus korvasi maanviljelijän autoon tulleiden lommojen korjauksen, mutta kopteria tai yrittäjän omaan autoon tulleita lommoja vastuuvakuutus ei korvannut. 

Drone rekisteröinti

Dronejen käyttäjien teoriakoe ja rekisteröinti dronetoimijarekisteriin

EU:n uudistunut dronelaki astui voimaan 31.12.2020. Dronejen käyttäjille ja harrastajille EU:n lakiuudistus toi mukanaan velvollisuuden perehtyä dronejen lennättämiseen ja teoriakokeen suorittamiseen. Teoriakokeen lisäksi dronekäyttäjän pitää rekisteröityä dronetoimijarekisteriin. Aikaisemmin ilmoitusvelvollisuus on koskenut vain ammattilaisia. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät ne dronejen käyttäjät, jotka lennättävät alle 250 g painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom halinnoi dronetoimijarekisteriä. Dronelennättäjät voivat nyt rekisteröityä ja ilmoittautua samalla teoriakokeeseen. Uudet dronesäännöt velvoittavat kaikki dronekäyttäjät, niin harrastajat kuin ammattilaisetkin, rekisteröitymään. Rekisteröitymisen ja kokeen pääsee tekemään droneinfo.fi-sivujen kautta. Lue tarkemmin dronen rekisteröinnistä, teoriakokeen suorittamisesta ja dronelennättämisen uusista säädöksistä Traficomin Droneinfo- sivuilta.

Kaikki yrityksen vastuuvakuutukset