Potilasvakuutus

Potilasvakuutus eli potilasvahinkovakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon. Potilasvakuutus on vastuuvakuutus, joka vaaditaan Suomen terveyden- ja sairaanhoidon piirissä toimivilta toimijoilta.

Pyydä tarjous niin otamme sinuun yhteyttä.

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta
Lomake lähetetään...

Potilasvakuutus ja potilasvahinkovakuutus

Potilasvakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon.

Kuka tarvitsee potilasvakuutuksen?

Potilasvahinkolain mukaan terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla on oltava potilasvahinkovakuutus.

Terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa ovat mm.

 • sairaalahoito
 • lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotto
 • työpaikka-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
 • näytteenotto
 • verenluovutus
 • rokottaminen
 • lääkintävoimistelu ja muu fysikaalinen hoito
 • optikon toiminta
 • sairaankuljetus.

Vakuuttamisvelvollisia ovat

 • ammattihenkilö, joka on merkitty ammattihenkilörekisteriin ja joka harjoittaa ammatiaan itsenäisenä ammatinharjoittajana
 • yritys, johon kuuluu rekisteriin merkittyjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä
 • lakiin perustuvan oikeuden nojalla toimintaansa harjoittavat yksityiset sairaanhoito- ja tutkimuslaitokset
 • eräät sosiaalihuollon piiriin kuuluvat yksityiset laitokset (esimerkiksi vanhainkodit) siltä osin kuin näissä laitoksissa on kyse terveyden- ja sairaanhoidollisista toimista
 • sairaankuljetusta harjoittavat yritykset ja laitokset (ei tarvitse ammattihenkilön koulutusta, toimii liikenneluvan perusteella ja hoitaa sairaankuljetuksia)

Näille yksityisellä sektorilla toimiville voimme myöntää potilasvakuutuksen. Vakuutus on voimassa Suomessa.

Minkälaisia vahinkoja potilasvakuutus korvaa?

Potilasvakuutus korvaa Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon  yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon

 • jonka on todennäköisesti aiheuttanut tutkimus, hoito tai muu käsittely tai sen laiminlyönti
 • jonka on aiheuttanut tartunta tai tulehdus, joka todennäköisesti on saanut alkunsa nähin toimintoihin liittyvistä olosuhteista
 • jonka on aiheuttanut hoitotiloissa, sairaankuljetuksessa tai hoitolaitospalon vahingon yhteydessä syntynyt tai hoitolaitteiston viasta johtuva tapaturma
 • joka syntyy sairauden tai vamman määrittämiseksi suoritetusta tutkimuksesta, jos sen seuraus on kohtuuton.

Vakuutuksesta korvattavia vahinkoja eivät ole

 • väistämätön komplikaatio
 • lääkkeen aiheuttama vahinko
 • välttämätön riskin ottaminen.

Korvausvelvollisuus ei edellytä hoitovirhettä tai laiminlyöntiä.

Potilasvakuutuksen vahinkoesimerkki:

Kun potilasta oltiin siirtämässä leikkaukseen, hän putosi sängyn ja pyörätuolin väliin ja loukkasi olkapäänsä. Potilaalle aiheutuneet henkilövahingot korvattiin potilasvakuutuksesta.
Lue lisää esimerkkejä Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta

Korvauksen hakeminen

Korvausta haetaan Potilasvakuutuskeskukselta. Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta.

Yrityksen muut vastuuvakuutukset

Vastuuvakuutus tuo turvaa kun yrityksesi tuote tai toiminta aiheuttaa toiselle vahingon. Me räätälöimme yrityksesi erityistarpeisiin sopivan vastuuvakuutuksen. Tutustu vastuuvakuutuksiin