Incoterms 2010

Tutustu kansainvälisten kuljetusten toimitusehtoihin, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän vastuut.

Incoterms on Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) toimituslausekkeiden kokoelma, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, tavarasta sekä kustannuksista. Incoterms 2010 sisältää yksitoista toimituslauseketta, jotka jaetaan neljään ryhmään kustannuksien ja vastuun jakautumisen mukaan.

Incoterms 2010 -toimituslausekkeet

Kun tehdään Incoterms-ehtoihin perustuva sopimus, on suositeltavaa todeta kauppasopimuksessa ja kauppalaskussa sovittu toimitusehto. Tällä vältetään tulkintaerot maissa, joissa esiintyy paikallisia toimitusehtojen määritelmiä. If suosittelee käyttämään Incoterms 2010 -toimitusehtoja kansainvälisissä kuljetuksissa ja kehottaa välttämään omien toimitusehtojen laatimista.

Esitteet

Incoterms 2010 suomeksi    
Incoterms 2010 in English

Incoterms: EXW - Ex Works

EXW - Ex Works

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovittuna aikana sovitussa paikassa.

Ostaja voi vakuuttaa tavaran. Ostaja kantaa riskin koko kuljetuksen ajan.

Incoterms: FCA - Free Carrier

FCA - Free Carrier

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin sovittuna aikana sovitussa paikassa.

Ostaja voi vakuuttaa tavaran (myyjä voi vakuuttaa tavaran nimettyyn toimituspaikkaan asti).

Incoterms: FAS - Free Alongside Ship

FAS - Free Alongside Ship

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu aluksen sivulle laivaussatamassa. Ostaja voi vakuuttaa tavaran (myyjä voi vakuuttaa tavaran alukselle asti).

Incoterms: FOB - Free On Board

FOB - Free On Board

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. Ostaja voi vakuuttaa tavaran (myyjä voi vakuuttaa tavaran alukseen asti).

Incoterms: CFR - Cost And Freight

CFR - Cost And Freight

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. Ostaja voi vakuuttaa tavaran (myyjä voi vakuuttaa tavaran alukseen asti).

Incoterms: CIF - Cost, Insurance And Freight

CIF - Cost, Insurance And Freight

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. Myyjä vakuuttaa tavaran (ostajan hyväksi) määräsatamaan asti vähintään Institute Cargo Clauses (C) -ehdon tai vastaavan ehdon mukaisesti (ostaja voi vakuuttaa jatkokuljetuksen).

Incoterms: CPT - Carriage Paid To

CPT - Carriage Paid To

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin.
Ostaja voi vakuuttaa tavaran.

Incoterms: CIP - Carriage And Insurance Paid To

CIP - Carriage And Insurance Paid To

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin.
Myyjä vakuuttaa tavaran (ostajan hyväksi) määräpaikkaan asti vähintään Institute Cargo Clauses (C) -ehdon tai vastaavan ehdon mukaisesti (ostaja voi vakuuttaa jatkokuljetuksen).

Incoterms: DAP - Delivered At Place

DAP - Delivered At Place

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovitussa määräpaikassa, valmiina purettavaksi. Myyjä voi vakuuttaa tavaran määräpaikkaan saakka (ostaja voi vakuuttaa jatkokuljetuksen).

Incoterms: DAT - Delivered At Terminal

DAT - Delivered At Terminal

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi purettuna sovitussa terminaalissa. Myyjä voi vakuuttaa tavaran terminaaliin saakka (ostaja voi vakuuttaa jatkokuljetuksen).

Incoterms: DDP - Delivered Duty Paid

DDP - Delivered Duty Paid

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovitussa määräpaikassa, tullattuna ja valmiina purettavaksi. Myyjä voi vakuuttaa tavaran. Myyjä kantaa riskin koko kuljetuksen ajan.

Lähde: icc.fi

Onhan kuljetusvakuutukset kunnossa?

Tavarankuljetusvakuutus korvaa kuljetettavalle tuotteelle sattuneita esinevahinkoja kuljetusten aikana riippumatta siitä, kuka ne on aiheuttanut.

Kuljetusvastuuvakuutus antaa turvaa tilanteiden varalta, joissa haltuun uskottu tavara vahingoittuu, vähentyy, katoaa tai sen luovutus viivästyy.

Kuljetusten turvaksi

Kuljetusvakuutukset Ifistä