Incoterms 2010

Tutustu kansainvälisten kuljetusten toimitusehtoihin, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän vastuut.

Incoterms on Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) toimituslausekkeiden kokoelma, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, tavarasta sekä kustannuksista. Incoterms 2010 sisältää yksitoista toimituslauseketta, jotka jaetaan neljään ryhmään kustannuksien ja vastuun jakautumisen mukaan.

Incoterms 2010 -toimituslausekkeet

Kun tehdään Incoterms-ehtoihin perustuva sopimus, on suositeltavaa todeta kauppasopimuksessa ja kauppalaskussa sovittu toimitusehto. Tällä vältetään tulkintaerot maissa, joissa esiintyy paikallisia toimitusehtojen määritelmiä. If suosittelee käyttämään Incoterms 2010 -toimitusehtoja kansainvälisissä kuljetuksissa ja kehottaa välttämään omien toimitusehtojen laatimista.

Esitteet

Incoterms 2010 suomeksi    
Incoterms 2010 in English

Klikkaa haluamaasi toimituslauseketta:

  • FCA
  • FAS
  • FOB
  • CFR
  • CIF
  • CPT
  • CIP
  • DAP
  • DAT
  • DDP

EXW - Ex Works (noudettuna lähettäjältä)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovittuna aikana sovitussa paikassa. Ostaja kantaa riskin koko kuljetuksen ajan.

Vakuutussuositus: Ostaja voi vakuuttaa tavaran.

Tavaran asettaminen ostajan käytettäväksi: Myyjän tehtaan tai varaston lastauslaiturilla (määritelty sopimuksessa).

Incoterms 2010 EXW, Ex Works - Suomi

FCA - Free Carrier (vapaasti rahdinkuljettajalla)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin sovittuna aikana sovitussa paikassa. Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.

Vakuutussuositus: Ostaja voi vakuuttaa tavaran (myyjä voi vakuuttaa tavaran nimettyyn toimituspaikkaan asti).

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Myyjä toimittaa tavaran ostajan rahdinkuljettajalle joko myyjän toimitiloissa tai muussa ostajan nimeämässä paikassa.

Incoterms FCA, Free Carrier - Suomi

FAS - Free alongside ship (vapaasti aluksen sivulla, nimetty laivaussatama - vain vesikuljetukset)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu aluksen sivulle laivaussatamassa. Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.

Vakuutussuositus: Ostaja voi vakuuttaa tavaran (myyjä voi vakuuttaa tavaran alukselle asti).

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Myyjä toimittaa tavaran ostajan nimeämän aluksen sivulle laivaussatamassa.

Incoterms FAS, Free alongside ship - Suomi

FOB - Free on board (vapaasti aluksessa, nimetty laivaussatama - vain vesikuljetukset)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.

Vakuutussuositus: Ostaja voi vakuuttaa tavaran. Myyjä voi vakuuttaa tavaran alukseen asti.

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Myyjä toimittaa tavaran ostajalle lastaamalla sen ostajan nimeämään alukseen sovittuna ajankohtana lastaussatamassa.

Incoterms FOB, Free on board - Suomi

CFR - Cost and freight (kulut ja rahti maksettuina, nimetty määräsatama - vain vesikuljetukset)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on lastattu alukseen laivaussatamassa. Myyjä solmii kuljetussopimuksen, maksaa rahdin sekä hoitaa vientimuodollisuudet.

Vakuutussuositus: Ostaja voi vakuuttaa tavaran. Myyjä voi vakuuttaa tavaran alukseen asti.

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Luovutus tapahtuu, kun myyjä lastaa tavaran alukseen.

Incoterms CFR, Cost and freight - Suomi

CIF - Cost, insurance and freight (kulut, vakuutus ja rahti maksettuina, nimetty määräsatama - vain vesikuljetukset)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa.

Vakuutussuositus: Myyjä vakuuttaa tavaran (ostajan hyväksi) määräsatamaan asti vähintään Institute Cargo Clauses (C)-ehdon tai vastaavan ehdon mukaisesti. Ostaja voi vakuuttaa jatkokuljetuksen.

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Luovutus tapahtuu, kun myyjä lastaa tavaran alukseen.

Incoterms CIF, Cost insurance and freight - Suomi

CPT - Carriage paid to (kulut maksettuna - nimetty määräpaikka)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin.

Vakuutussuositus: Ostaja voi vakuuttaa tavaran.

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Myyjä luovuttaa tavaran nimeämälleen rahdinkuljettajalle sovitulla lähtöpaikalla.

Incoterms CPT, Carriage paid to - Suomi

CIP - Carriage and insurance paid to (kuljetus ja vakuutus maksettuina - nimetty määräpaikka)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin.

Vakuutussuositus: Myyjä vakuuttaa tavaran (ostajan hyväksi) määräpaikalle asti vähintään Institute Cargo Clauses (C)-ehdon tai vastaavan ehdon mukaisesti. Ostaja voi vakuuttaa jatkokuljetuksen.

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Myyjä luovuttaa tavaran nimeämälleen rahdinkuljettajalle sovitulla lähtöpaikalla.

Incoterms CIP, Carriage and insurance paid to - Suomi

DAP - Delivered at place (toimitettuna määräpaikalle, nimetty määräpaikka)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovitussa määräpaikassa, valmiina purettavaksi. Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.

Vakuutussuositus: Myyjä voi vakuuttaa tavaran määräpaikkaan saakka. Ostaja voi vakuuttaa jatkokuljetuksen.

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Myyjä toimittaa tavaran määräpaikalle saapuvassa ajoneuvossa, josta ostaja voi purkaa sen.

Incoterms DAP, Delivered at place - Suomi

DAT - Delivered at terminal (toimitettuna terminaalissa, nimetty määräpaikka)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi purettuna sovitussa terminaalissa. Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.

Vakuutussuositus: Myyjä voi vakuuttaa tavaran terminaaliin saakka. Ostaja voi vakuuttaa jatkokuljetuksen.

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Myyjä luovuttaa tavaran sovitussa terminaalissa purettuna kuljetusvälineestä.

Incoterms DAT, Delivered at terminal - Suomi

DDP - Delivered duty paid (toimitettuna tullattuna, nimetty määräpaikka)

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovitussa määräpaikassa, tullattuna ja valmiina purettavaksi. Myyjä hoitaa sekä vienti- että tuontimuodollisuudet.

Vakuutussuositus: Myyjä vakuuttaa tavaran. Myyjä kantaa riskin koko kuljetuksen ajan.

Tavaran luovuttaminen myyjältä ostajalle: Myyjä toimittaa tavaran määräpaikalle saapuvassa ajoneuvossa, josta ostaja voi purkaa sen.

Incoterms DDP, Delivered duty paid - Suomi

Ovathan kuljetusvakuutukset kunnossa?

Tavarankuljetusvakuutus korvaa kuljetettavalle tuotteelle sattuneita esinevahinkoja kuljetusten aikana riippumatta siitä, kuka ne on aiheuttanut.

Kuljetusvastuuvakuutus antaa turvaa tilanteiden varalta, joissa haltuun uskottu tavara vahingoittuu, vähentyy, katoaa tai sen luovutus viivästyy.

Kuljetusten turvaksi

Kuljetusvakuutukset Ifistä