Henkilövakuutusten verotuksesta

Sairauskuluvakuutuksen verotus

Sairauskuluvakuutus voi olla verovapaa henkilökuntaetu, kun

  • etu on tavanomainen ja kohtuullinen ja
  • vakuutus on otettu koko henkilöstölle samansisältöisenä.

Lisäksi verovapauden edellytyksenä on, että

  • vakuutusmäärä on enintään 10 000 euroa / sairaus tai tapaturma ja
  • keskimääräinen vakuutusmaksu on enintään 1 000 euroa / vakuutettu.

Lisätietoa asiasta verottajan internetsivuilta 

Muiden riskihenkilövakuutusten verotus

Riskihenkilövakuutus (muu kuin sairauskuluvakuutus) voi olla verovapaa henkilökuntaetu, kun

  • etu on tavanomainen ja kohtuullinen
  • eikä sillä korvata palkanmaksua.

Osakkaiden ja yhtiömiesten osalta edun on oltava kohtuullinen suhteessa heidän työpanokseensa ja tarvittaessa vakuutuksenottajan tulee käsitellä vakuutusmaksu palkkana.

Lisätietoa asiasta verottajan internetsivuilta