Ifin viralliset yhtiötiedot

Viralliset yhtiötiedot

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
Rekisteröity kotipaikka Tukholma
Y-tunnus 1602149-8

PUHELIN
010 19 15 15 valtakunnallinen puhelinvaihde

PUHELIN (ulkomailta soittaessa)
+358 10 19 15 15

FAKSI
+358 10 514 4028

OSOITE
PL 4, 00025 IF

Offentliga bolagsuppgifter

If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland
Registrerad hemort Stockholm
FO-nummer 1602149-8

TELEFON
010 19 15 15 Riksomfattande telefonväxel

TELEFON (från utlandet)
+358 10 19 15 15

TELEFAX
+358 10 514 4028

ADRESS
PB 4, 00025 IF, Finland

Official company information

IF P&C Insurance Ltd (publ), branch in Finland
Registered domicile Stockholm
Business ID 1602149-8

PHONE
010 19 15 15 Telephone exchange

PHONE (from abroad)
+358 10 19 15 15

FAX
+358 10 514 4028

ADDRESS
P.O. Box 4, 00025 IF, Finland