Företagets bilförsäkring

Bilförsäkringen för företagets personbil kan enligt ditt val inkludera Toppkasko, som täcker nästan allt. Eller enbart trafikförsäkring. Eller något däremellan – Hel- eller Delkasko.

Begär offert Ring oss

Registrerat i Sverige? Se företagsförsäkringar på if.se

 • Glöm bonustabellerna

  Våra rättvisa och stabila priser baserar sig på vår kompetens att bedöma risker.

 • Få kilometrar = lägre pris

  Ju mindre du kör, desto lägre är priset på försäkringen.

 • Vi hjälper på vägen 24/7

  Avgiftsfria bärgnings- och vägassistans kommer till hjälp, om du råkar ut för ett missöde på vägen.

Företagets bilförsäkring Toppkasko Helkasko Delkasko Trafikförsäkring
Ingår Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte

Du får tilläggsskydden mot tilläggspremie till den kaskoförsäkring som du valt.

Tilläggsskydd Toppkasko Helkasko Delkasko Trafik-försäkring
Ingår inte Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår inte Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

Bilförsäkring för företag

Med företagets bilförsäkring kan man försäkra personbilar som utöver föraren har rum för högst åtta personer och som inte används i tillståndspliktig trafik.

Trafikförsäkringen ersätter personskador för alla delaktiga i en krock (förare, passagerare och den oskyldiga parten). Trafikförsäkringen täcker också skador på motpartens fordon och egendom.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på det egna företagsfordonet – för dem får du skydd med en kaskoförsäkring. Från de skador som ersätts från trafikförsäkringen görs inte avdrag för självrisk. Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring.

Kilometerprissättning på försäkringen

Vi har övergått till kilometerprissättning vid försäkring av företagets personbilar. Vissa bilar används mindre medan andra bilar är i trafik från morgon till kväll. Ju mer du kör, desto större är sannolikheten för att något ska hända. Därför prissätter vi våra bilförsäkringar enligt hur mycket du kör.

Det räcker med att uppdatera bilförsäkringens kilometerklass en gång om året eller vid förändringar. Du kan uppdatera kilometerklassen i din egen If Företagsfolder eller via vår telefontjänst.

Exempel:

Om du uppskattar att du kör cirka 16 000 km om året, välj klassen "Högst 20 000 km". Du behöver uppdatera uppgiften på nytt först om du kör under 12 000 km eller över 20 000 km om året.

Klasser: högst km/år

 • 12 000 km
 • 20 000 km
 • 30 000 km
 • över 30 000 km

Om du kör under 12 000 km om året, betalar du cirka en fjärdedel mindre för trafik- och helkaskoförsäkringen än om du skulle köra över 30 000 km om året. Prisskillnaden mellan varje kilometerklass är cirka 6–15 %.

Välj lämplig kaskoförsäkring

Bilens användningsändamål avgör ofta vilken bilförsäkring som det lönar sig att ta. Du kan välja mellan Topp-, Hel- eller Delkasko. I tabellen ser du enkelt vilka olika kaskoalternativ som ingår i försäkringen för företagsbil. Mot tilläggspremie kan du ännu komplettera Toppkasko, som täcker nästan allt.

Skada på motor eller kraftöverföring

I Toppkasko ingår skydd i händelse av att företagsbilens motor och kraftöverföring går sönder. Skyddet är avsett för högst 12 år gamla och under 175 000 kilometer medkörda bilar.

Intresserad?

Begär offert på bilförsäkring för ditt företag

Bekymmer på vägen?

Vi hjälper dig i alla fordonssituationer 24/7

Om motorn stannar, vindrutan går sönder eller bilens varningslampa tänds, kommer If till din hjälp. Via vår tjänst får du omedelbar hjälp för alla fordon, bilmärken och -modeller.

Vi vägleder alla – ersättningen beror på innehållet i din försäkring

Vi hjälper alla våra fordonsförsäkringskunder, men ersättningen beror på innehållet av din försäkring. När du beställer bärgning via If och har en kaskoförsäkring hos If, tar vi hand om fakturan för bärgningen och du behöver inte betala självrisk för bärgningen. Om företagets person- eller paketbil inte har en kaskoförsäkring, får du 25 % rabatt på bärgningen när du kontaktar If.

Om du har problem med företagets fordon:

 • Kontakta alltid If med att ringa 010 19 18 40.
 • Vi kontrollerar ditt försäkringsskydd och du kommer att informeras om de kostnader som täcks av din försäkring.
 • Vi hjälper dig och ser till att du kan fortsätta din vardag så smidigt som möjligt.

Dela med informationen till alla som kör företagets fordon!

Dela instruktioner åt anställda