Företagets bilförsäkring

Bilförsäkringen för företagets personbil kan enligt ditt val inkludera Toppkasko, som täcker nästan allt. Eller enbart trafikförsäkring. Eller något däremellan – Hel- eller Delkasko.

Begär offert Ring oss
 • Glöm bonustabellerna

  Våra rättvisa och stabila priser baserar sig på vår kompetens att bedöma risker.

 • Bärgning utan självrisk

  Också om körningen avbryts på grund av ett tekniskt fel.

 • If Apu hjälper på vägen 24/7

  Avgiftsfria If Apu kommer till hjälp, om du råkar ut för ett missöde på vägen.


Företagets bilförsäkring Toppkasko Helkasko Delkasko Trafikförsäkring
Ingår Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte

Du får tilläggsskydden mot tilläggspremie till den kaskoförsäkring som du valt.

Tilläggsskydd Toppkasko Helkasko Delkasko Trafik-försäkring
Ingår inte Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår inte Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

Bilförsäkring för företag

Med företagets bilförsäkring kan man försäkra personbilar som utöver föraren har rum för högst åtta personer och som inte används i tillståndspliktig trafik.

Trafikförsäkringen ersätter personskador för alla delaktiga i en krock (förare, passagerare och den oskyldiga parten). Trafikförsäkringen täcker också skador på motpartens fordon och egendom.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på det egna företagsfordonet – för dem får du skydd med en kaskoförsäkring. Från de skador som ersätts från trafikförsäkringen görs inte avdrag för självrisk. Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring.

Kilometerprissättning på försäkringen

Vi har övergått till kilometerprissättning vid försäkring av företagets personbilar. Vissa bilar används mindre medan andra bilar är i trafik från morgon till kväll. Ju mer du kör, desto större är sannolikheten för att något ska hända. Därför prissätter vi våra bilförsäkringar enligt hur mycket du kör.

Det räcker med att uppdatera bilförsäkringens kilometerklass en gång om året eller vid förändringar. Du kan uppdatera kilometerklassen i din egen If Företagsfolder eller via vår telefontjänst.

Exempel:

Om du uppskattar att du kör cirka 16 000 km om året, välj klassen "Högst 20 000 km". Du behöver uppdatera uppgiften på nytt först om du kör under 12 000 km eller över 20 000 km om året.

Klasser: högst km/år

 • 12 000 km
 • 20 000 km
 • 30 000 km
 • över 30 000 km

Om du kör under 12 000 km om året, betalar du cirka en fjärdedel mindre för trafik- och helkaskoförsäkringen än om du skulle köra över 30 000 km om året. Prisskillnaden mellan varje kilometerklass är cirka 6–15 %.

Välj lämplig kaskoförsäkring

Bilens användningsändamål avgör ofta vilken bilförsäkring som det lönar sig att ta. Du kan välja mellan Topp-, Hel- eller Delkasko. I tabellen ser du enkelt vilka olika kaskoalternativ som ingår i försäkringen för företagsbil. Mot tilläggspremie kan du ännu komplettera Toppkasko, som täcker nästan allt.

Ersättning av bärgnings- och resekostnader

Företagets bilförsäkring ersätter bärgnings- och resekostnader utan självrisk också om körningen avbryts på grund av ett tekniskt fel. Utbetalning av ersättning förutsätter inga andra ersättningsgilla skador.

Skada på motor eller kraftöverföring

I Toppkasko ingår skydd i händelse av att företagsbilens motor och kraftöverföring går sönder. Skyddet är avsett för högst 12 år gamla och under 175 000 kilometer medkörda bilar.

If Apu kommer till hjälp när företagets fordon råkar ut för en skada

Nya If Apu hjälper dig i alla situationer i anslutning till bilande, dygnet runt. Om företagsfordonets motor stannar, vindrutan går sönder eller bilens varningslampa tänds, kommer If Apu till hjälp. Via vår tjänst får du omedelbart hjälp för alla fordon, bilmärken och -modeller. Läs mer om If Apu

Intresserad?

Begär offert på bilförsäkring för ditt företag