Trafikförsäkring för bil

Rentav 80 % bonus

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring, som i skadesituationer ersätter motpartens skador. Ifs trafikförsäkring har Finlands snabbast växande bonusar och alltid förmånliga pris.

 • Prissättning enligt antalet körda kilometer

  Om du på årlig basis kör litet, syns det också i trafikförsäkringens pris.

 • Kostnadsfri rådgivning på resan

  If Apu betjänar 24/7 alla som har försäkrat bilen.

 • Samma bonus också på andrabilen

  Du får också samma bonus på paket- eller husbilen.


Trafikförsäkringens pris enligt körda kilometer och de snabbaste bonusarna

Vi belönar omsorgsfulla förare med rejäla bonusar, dvs. rabatter på försäkringspremierna, och även antalet körda kilometer påverkar trafikförsäkringens pris. Som kund hos oss går det enkelt att dela upp din faktura i 12 poster utan extra kostnader.

Det enklare bytet av försäkringsbolag och månadsbetalning utan extra kostnader

Det är enkelt att flytta över den trafikförsäkring som du eventuellt redan har till If. Vi sköter bytet av försäkringsbolag utan pappersexercis och besök på besiktningskontoret.

När du köper försäkringen i Ifs webbutik förmedlar vi uppgifterna om byte av försäkringsbolag utan avgift till fordonsregistret. Du behöver således inte göra något annat än skaffa försäkringen – vi tar hand om resten.

Du kan vid behov och utan extra kostnader dela upp din faktura i rentav 12 poster, varvid dina försäkringskostnader fördelas jämnt över årets alla månader.

Söker du den billigaste trafikförsäkringen? Så här fastställs trafikförsäkringens pris hos If

Vi på If förespråkar stabila och förutsägbara, alltid förmånliga priser istället för tillfälliga erbjudanden. På trafikförsäkringens pris hos oss inverkar bl.a. fordonets egenskaper samt antalet körda kilometer. För de personer som kör minst kan trafikförsäkringens pris vara betydligt lägre än för dem som kör mycket. 

På priset inverkar också din ålder och hemadress, men framför allt regleras priset av bonusarna, som i sin tur är beroende av din skadehistoria. Vi belönar omsorgsfulla förare med Finlands snabbast växande bonusar.

Vad ersätter den obligatoriska trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen är en grundläggande försäkring och minimiskyddet för ditt fordon. Den är i Finland obligatorisk för bilar och nästan alla motorfordon som används i trafik.

I händelse av kollision eller avkörning ersätter trafikförsäkringen den oskyldiga partens egendomsskador, såsom bucklor på en annan bil eller skador på en byggnad till följd av krock. Dessutom ersätter trafikförsäkringen alla personskador. I trafikförsäkringen ingår ingen självrisk.

Vad ersätter trafikförsäkringen inte?

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon, om du själv är skyldig till skadan eller om du t.ex. backar på en stolpe när du parkerar bilen. Det finns många skador som det lönar sig att gardera sig för med Ifs helkasko eller delkasko.

Trafikförsäkringen ersätter inte:

 • skador på ditt eget fordon eller utrustning, anordningar eller last i fordonet
 • ägarens, innehavarens eller förarens kläder, resgods eller annan egendom
 • egendomsskador som orsakats av ett okänt fordon, t.ex. att sidospegeln gått sönder
 • bilstöld eller skadegörelse på bilen; för att skydda dig mot dem behöver du minst delkasko
 • bogsering av bilen; också för det kan du gardera dig med delkasko.
 • Höstligt landskap med en ringlande väg

  Kasko kompletterar trafikförsäkringen

  I Ifs bilförsäkring ingår både en trafikförsäkring och kompletterande helkasko- eller delkaskoförsäkring. På bilförsäkringens webbplats går det enkelt jämföra olika alternativ.

  Jämför och köp bilförsäkring
 • En man ser på sin smartmobil medan elbilen laddas

  Gör det enkelt att sköta försäkringsärenden

  Genom If Mobil-appen har du försäkringarna alltid nära till hands. Anmäl skada eller uppdatera bilförsäkringen var och när det passar dig bäst – t.ex. om du behöver foga glasskydd till kaskoförsäkringen.

  Hämta If Mobil
 • En väg som är fotograferad uppifrån

  Vanliga frågor om fordonsförsäkringar

  Har du frågor t.ex. om avställning, Green Card eller bonusar? Vi har sammanställt svar på vanliga frågor som våra kunder brukar ställa oss.

  Se svar på vanliga frågor