Trafikförsäkring

  1. Trafikförsäkring

Räkna ut trafikförsäkringens pris och köp. 9/10 rekommenderar If.

Byt enkelt din försäkring till if

Det är enkelt att flytta över trafikförsäkringen till If från ett annat försäkringsbolag. Vi sköter bytet av försäkringsbolag utan pappersexercis och besök på besiktningskontoret. Köp försäkring i If Webbutik – vi förmedlar uppgifterna om byte av försäkringsbolag utan avgift till fordonsregistret.

Ditt fordon behöver en trafikförsäkring

Varje bil, motorcykel eller annat fordon som används i trafik behöver en lagstadgad trafikförsäkring. Trafikförsäkringen behövs också när fordonet används enbart på en privat väg, på gårdsplanen, i terrängen eller på isen.

Är du också intresserad av en frivillig kaskoförsäkring för din bil? Läs mer om Ifs bilförsäkring eller fordonsförsäkringen för företag.

Anvisningar för försäkring av bil

Trafikförsäkringen ska tas genast efter köpet av ett nytt fordon före registreringen, eller genast efter en ändring av fordonets innehavare. Om du har köpt fordonet av en ägare som införts i registret, ska du ta en ny trafikförsäkring inom 7 dagar.

Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter person- och egendomsskador som orsakas utomstående. Föraren och passagerarna i ditt eget fordon får också ersättning för sina skador. Trafikförsäkringen ersätter aldrig skador på din egen bil eller dess utrustning, anordningar eller last som funnits i bilen. Därför lönar det sig att komplettera trafikförsäkringen med en frivillig kaskoförsäkring.

Inverkan av trafikförsäkringens bonus

På priset på din trafikförsäkring inverkar bilens bonus, dvs. skadehistoria. På priset inverkar också om du samlat dina försäkringar hos If, försäkringens omfattning och självrisk samt fordonets egenskaper och innehavarens ålder och hemadress.

För en ny trafikförsäkring eller försäkring utan skadehistoria är bonusen till en början 30 %. För varje skadefritt år stiger bonusen ända upp till 80 %. Om skadehistorian överförs från ett annat försäkringsbolag, kan den nya bonusen avvika från bonusen i din nuvarande försäkring.


Försäkringsvillkor

  1. Trafikförsäkring