Trafikförsäkring för bil

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som i händelse av skada ersätter motpartens skador. Ifs trafikförsäkring har Finlands snabbaste växande bonusar och alltid förmånliga priser.


 • Bestående förmånliga priser

 • Samma rejäla bonus för alla dina bilar

 • Bonusskydd för omsorgsfulla förare

FINLANDS SNABBAST VÄXANDE BONUSAR OCH 80 % I MAXIMAL BONUS

Hos oss på If belönas omsorgsfulla förare snabbt med rejäla bonusar, dvs. rabatter på försäkringspremierna. Här följer några goda skäl att ta trafikförsäkringen från If:

 1. Minst 30 % i utgångsbonus
  Du får minst 30 % i utgångsbonus på en ny försäkring och bonusen stiger på fem år till 80 %.

 2. Snabbast växande bonusar 
  Ifs bonusar växer snabbast i Finland.

 3. Bonusarna sjunker inte efter den första skadan
  När du kommit upp till fulla 80 % i bonus blir du med en gång Mästerförare. Då sjunker trafik- och kaskoförsäkringens bonus inte efter den första skadan.

 4. Samma bonus för alla bilar
  Samma bonus gäller alla bilar, paketbilar och husbilar där du står som försäkringstagare.

 5. Bestående förmånligt pris på försäkringarna 
  Ifs priser är stabila och förmånliga. Du kan dessutom dela upp din faktura i rentav 12 poster utan extra kostnader.

SÖKER DU DEN BILLIGASTE TRAFIKFÖRSÄKRINGEN? SÅ HÄR BILDAS TRAFIKFÖRSÄKRINGENS PRIS

Vi på If förespråkar stabila och förutsägbara, alltid förmånliga priser i stället för tillfälliga erbjudanden. På trafikförsäkringens pris inverkar hos oss fordonets egenskaper, såsom motorns effekt, hur mycket du kör varje år, försäkringstagarens ålder och hemadress.

Dessutom regleras priset i hög grad av bonusarna, som i sin tur är beroende av försäkringstagarens skadehistoria. Bonusarna är nuförtiden personliga och överförs inte längre från en bil till en annan såsom tidigare. Om du har flera bilar, får du hos oss samma bonus på alla dina bilar.

Om du inte tidigare har haft en trafikförsäkring, är din utgångsbonus 30 % och den stiger med 10 procentenheter om året. Du får fulla 80 % i bonus när du kört 5 år utan skador.

DET ENKLARE BYTET AV FÖRSÄKRINGSBOLAG

Det är enkelt att flytta över trafikförsäkringen till If. Vi sköter bytet av försäkringsbolag utan pappersexercis och besök på besiktningskontoret.

När du köper försäkringen i Ifs webbutik förmedlar vi uppgifterna om byte av försäkringsbolag utan avgift till fordonsregistret. Du behöver således inte göra något annat än skaffa försäkringen – vi tar hand om resten.

VAD ERSÄTTER DEN OBLIGATORISKA TRAFIKFÖRSÄKRINGEN?

Trafikförsäkringen är den grundläggande försäkringen och minimiskyddet för ditt fordon. Den är i Finland obligatorisk för bilar och också för nästan alla andra motorfordon som används i trafik.

I händelse av en kollision eller avkörning ersätter trafikförsäkringen den oskyldiga partens egendomsskador, t.ex. stötar på andra bilar eller byggnader. Dessutom ersätter den alla personskador. Trafikförsäkringen har ingen självrisk.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon, om du själv är skyldig till skadan eller om du t.ex. backar på en stolpe när du parkerar bilen.

För sådana skador lönar det sig att ta en separat kaskoförsäkring. Ifs bilförsäkring omfattar både trafikförsäkring och kompletterande Helkasko eller Delkasko.


Det här ersätter trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter personskador och den oskyldiga partens egendomsskador:

 • skador på fordon, föremål och byggnader
 • reparationskostnader
 • inlösning enligt det gängse priset, om det inte lönar sig att reparera fordonet
 • kostnader för transport till läkare
 • sjukvårdskostnader
 • inkomstborfall
 • kostnader för rehabilitering och omskolning; kostnaderna kan exempelvis orsakas av en bestående skada.

Det här ersätter trafikförsäkringen inte

Det finns många skador som det lönar sig att gardera sig för med Helkasko eller Delkasko. Trafikförsäkringen ersätter inte:

 • skador på ditt eget fordon eller utrustning, anordningar eller last i fordonet
 • ägarens, innehavarens eller förarens kläder, resgods eller annan egendom
 • egendomsskador som orsakats av ett okänt fordon, t.ex. att sidospegeln gått sönder
 • bilstöld eller skadegörelse på bilen; för att skydda dig mot dem behöver du minst Delkasko
 • bogsering av bilen; också för det kan du gardera dig med Delkasko.

Tilläggsskydd för personskador med Helkasko och Delkasko

Personskyddet i Ifs Helkasko och Delkasko kompletterar det skydd som den lagstadgade trafikförsäkringen ger också i händelse av personskador. Ersättningsbeloppet är då större, om du skadas tillfälligt eller omkommer i en trafikolycka.

När vardagen för dig eller en nära anhörig försvåras till följd av en allvarlig trafikolycka, får alla personer i fordonet upp till 15 000 euro i ersättning.

Läs mer om våra Del- och Helkaskoförsäkringar

Försäkringsvillkor och mer information om trafikförsäkringens bonus

På priset på trafikförsäkringen inverkar bilens bonus, dvs. skadehistoria. I bonustabellen på sidan 2 i trafikförsäkringsvillkoren redogörs ingående för hur trafikförsäkringens bonus inflyter.

När ska den obligatoriska trafikförsäkringen tas?

Trafikförsäkringen ska tas genast efter köpet av ett nytt fordon och innan fordonet registreras, eller genast efter en ändring av fordonets innehavare. Om du har köpt fordonet av en ägare som införts i registret, ska du ta en ny trafikförsäkring inom 7 dagar.

Du behöver trafikförsäkring också när fordonet används på en enskild väg eller gårdsplan, i terrängen eller på isen.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Trafikförsäkring