Trafikförsäkring

80 % i bonus för Mästerföraren
 1. Trafikförsäkring

Räkna ut trafikförsäkringens pris och köp. 9/10 rekommenderar If.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för alla fordon som används i trafik. Den ersätter egendomsskador som orsakas den oskyldiga parten och alla personskador men inte skador på den skyldiga partens eget fordon. Trafikförsäkringen behövs också när fordonet används på en enskild väg eller gårdsplan, i terrängen eller på isen.

Ifs nya trafikförsäkring med Finlands snabbast växande bonusar

Du får minst 30 % i utgångsbonus på en ny trafikförsäkring och bonusen stiger på fem år till 80 %. Det bästa är att du kan utnyttja samma bonus för alla bilar där du står som försäkringstagare. Du får således förstabilens bonus också på din andrabil. Du kan använda samma bonus för din bil, paketbil och husbil. Vi räknar ut din bonus utgående från din körhistoria.

Som kund hos If har du möjlighet till den unika Mästerförarförmånen. Mästerförarnas bonus sjunker inte med den första skadan. När du kommit upp till 80 % i bonus på trafikförsäkringen blir du med en gång Mästerförare. Då sjunker trafik- och kaskoförsäkringens bonus inte efter den första skadan.

Kontrollera bonusen för din trafikförsäkring enkelt i webbutiken.

Vad ersätter trafikförsäkringen och vad ersätter den inte?

Från trafikförsäkringen lämnas ersättning för skador på den oskyldiga partens egendom och för alla personskador. Trafikförsäkringen är lagstadgad, dvs. obligatorisk för alla fordon som används i trafik. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. För det behöver du en kaskoförsäkring.

Trafikförsäkringen ersätter


Egendomsskador:

 • skador på fordon, föremål och byggnader
 • reparationskostnader
 • inlösning enligt det gängse priset, om det inte lönar sig att reparera fordonet
 • anskaffning av likadan eller motsvarande egendom i stället.

Personskador:

 • kostnader för transport till läkarvård
 • sjukvårdskostnader
 • inkomstbortfall
 • kostnader för rehabilitering och omskolning t.ex. till följd av bestående lyte eller men.

Trafikförsäkringen ersätter inte

 • skador på den egna bilen (ersätts från kaskoförsäkringen)
 • ägarens, innehavarens eller förarens kläder, resgods eller annan egendom
 • sakskador som orsakats av ett okänt fordon.

Enkelt att köpa obligatorisk trafikförsäkring

Varje bil, motorcykel eller annat fordon som används i trafik behöver en lagstadgad trafikförsäkring. Trafikförsäkringen behövs också när fordonet enbart används på en enskild väg eller gårdsplan, i terrängen eller på isen.

Om olyckan är framme ersätter trafikförsäkringen alla personskador och skador på den oskyldiga partens egendom. Kaskoförsäkringen ersätter i sin tur skador som orsakats din egen bil. Med vår försäkringsräknare kan du räkna ut priset på både trafik- och kaskoförsäkringen på samma gång.

Från If får du en förmånlig trafikförsäkring för bilen och andra fordon behändigt via nätet. Gå direkt till trafikförsäkringsräknaren för bil, så får du inom en minut reda på priset på trafikförsäkringen för ett år. För övriga fordon kan du välja lämplig försäkringsräknare.

Vi rekommenderar att du också överväger att ta en frivillig kaskoförsäkring för din bil. Läs mer om Ifs bilförsäkring eller fordonsförsäkring för företag.

Trafikförsäkringens pris och bonus

Trafikförsäkringspremien är bland annat beroende av din bonus och fordonets egenskaper, t.ex. motorns effekt. I Ifs webbutik ser du din aktuella bonussituation. Bonusarna är nuförtiden personliga och överförs inte längre från en bil till en annan såsom tidigare.

Om du inte tidigare har haft en trafikförsäkring, är din utgångsbonus 30 % och den stiger med 10 procentenheter om året. Du får fulla 80 % i bonus när du kört 5 år utan skador.
I bonustabellen på sidan 2 i våra trafikförsäkringsvillkor redogörs ingående för hur trafikförsäkringens bonus inflyter.

Flytta behändigt trafikförsäkringen till If

Det är enkelt att flytta över trafikförsäkringen till If från ett annat försäkringsbolag. Vi sköter bytet av försäkringsbolag utan pappersexercis och besök på besiktningskontoret. Köp försäkringen från Ifs webbutik, så förmedlar vi uppgifterna om byte av försäkringsbolag utan avgift till fordonsregistret.

Ifs kaskoförsäkring ger tilläggsskydd i händelse av en trafikolycka

Personskyddet som ingår i alla Ifs kaskoförsäkringar kompletterar det skydd som den lagstadgade trafikförsäkringen ger. Från Personskyddet lämnas tilläggsersättning för tillfälligt men och dödsfallsersättning, om skadan eller dödsfallet orsakats i samband med en trafikolycka.

 • När vardagen för dig eller en nära anhörig avbryts till följd av en allvarlig trafikolycka, får alla personer i fordonet upp till 15 000 euro i ersättning.
 • Personskyddet omfattar fordonets förare och passagerare.
 • Från Personskyddet görs inget avdrag för självrisk och ersättningen sänker inte bonusen.
 • Personskydd ingår i alla kaskoförsäkringar för bilar som köpts efter 16.5.2015.

Försäkringsvillkor

Vad är skillnaden mellan en trafik- och kaskoförsäkring?

Om olyckan är framme ersätter den obligatoriska trafikförsäkringen alla personskador och skador på den oskyldiga partens egendom. Kaskoförsäkringen ersätter i sin tur skadorna på din egen bil.

Om du t.ex. av misstag backar in i ett annat fordon och samtidigt bucklar till din egen bil, ersätts den oskyldiga partens skador från din trafikförsäkring och reparationen av din bil från kaskoförsäkringen. Om du omfattas av Mästerförarförmånen är din bonus oförändrad efter en sådan händelse – både i trafik- och kaskoförsäkringen – och försäkringspremien stiger därför inte.

Anvisningar för försäkring av bil

Trafikförsäkringen ska tas genast efter köpet av ett nytt fordon och före registreringen, eller genast efter en ändring av fordonets innehavare. Om du har köpt fordonet av en ägare som införts i registret, ska du ta en ny trafikförsäkring inom 7 dagar.

Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter person- och egendomsskador som orsakas utomstående. Föraren och passagerarna i ditt fordon får också ersättning för sina skador. Trafikförsäkringen ersätter aldrig skador på din egen bil eller dess utrustning, anordningar eller last som funnits i bilen. Därför lönar det sig att komplettera trafikförsäkringen med en frivillig kaskoförsäkring.

Försäkringens pris

På trafikförsäkringens pris inverkar bilens bonus, dvs. skadehistoria. På priset inverkar också om du samlat dina försäkringar hos If, försäkringens omfattning och självrisk samt fordonets egenskaper och innehavarens ålder och hemadress.

För en ny trafikförsäkring eller en försäkring utan skadehistoria är utgångsbonusen 30 %. Efter varje skadefritt år stiger bonusen hos If ända upp till 80 %. Om skadehistorian överförs från ett annat försäkringsbolag, kan den nya bonusen avvika från bonusen i din nuvarande försäkring.

Vilka skador är vanligast i trafiken?

Under årens lopp har vi betalat ut ersättning för tusentals bilskador till våra kunder och därför har vi en utmärkt uppfattning om sannolikheten för olika risker och vad de kostar. Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap och öppet och klart berätta hur ofta det händer en krock och hur dyr en skada kan bli utan kaskoförsäkring. Av statistiken ser du att även en skicklig förare bör gardera sig med en kaskoförsäkring, eftersom många vanliga skador beror på något annat än förarens ouppmärksamhet.

 1. Trafikförsäkring