Anvisning för svarsförsändelse

Du kan skicka eventuella tilläggsutredningar och bilagor som hänför sig till hälsodeklarationen utan avgift, då du adresserar dem till oss på vidstående svarsadress:

If Försäkring / Personförsäkringar 
Info: 409 
Beteckning 5012014 
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

När du använder svarsadressen behöver du inget frimärke.