Koronavirus ja keskeytysvakuutus

Suuryritysten ehdot saattavat poiketa, lue lisää koskien suuria yrityksiä täältä: Lue lisää (In English)

Keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuus korvaa liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvan taloudellisen vahingon, kun vahingon aiheuttaa vakuutusehtojen mukaan korvattava esinevahinko, kuten esimerkiksi tulipalo tai konerikko. Keskeytysvakuutus ei siten lähtökohtaisesti korvaa koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamia keskeytysvahinkoja.

Epidemiakeskeytys

Elintarvikkeita käsittelevän yrityksen keskeytysvakuutusta voidaan laajentaa kattamaan myös erilaisia elintarvikkeisiin liittyvä epidemiavahinkoja. Epidemiakeskeytyksen osalta korvattavuus edellyttää tartunta- tai eläintaudin toteamista vakuutuksenottajan toiminnassa ja toimipaikassa ja sen perusteella annettavaa viranomaismääräystä vakuutetun toiminnan keskeyttämiseksi.

Yleistasoinen määräys kieltää esimerkiksi ravintolatoiminta koko maassa tai tietyllä alueella ei ole epidemiakeskeytyksestä korvattava tapahtuma. Myöskään liiketoiminnan häiriöt henkilökunnan sairastumisen, karanteeniin asettamisen tai asiakasmäärien vähenemisen myötä eivät mahdollista epidemiakeskeytyksen käyttämistä.

Pääsyn estyminen -turva

Mikäli yrityksen liiketoiminnan kannalta on tärkeää toimipaikan hyvä ja häiriötön saavutettavuus voidaan keskeytysvakuutusta laajentaa ns. Pääsyn estyminen -turvalla. Sen osalta korvattavuus edellyttää polisiin tai pelastusviranomaisen antamaa määräystä vaaran torjumiseksi. Määräyksellä tulee kieltää pääsy vakuutetun yrityksen toimipaikkaan.

Riippuvuuskeskeytys

Riippuvuuskeskeytyksen osalta korvattavuus edellyttää esinevahinkoa, kuten esimerkiksi tulipaloa, sopimuskumppanin toimipaikassa ja sen seurauksena aiheutuvaa toimitusketjuun kohdistuvaa häiriötä.

Haluatko kysyä jotain?

Ota yhteyttä yritysten korvauspalveluun, autamme mielellämme.