If edellyttää suurasiakkailtaan vastuullisuutta

If on sitoutunut noudattamaan YK:n Global Compactin kymmentä vastuullisen yritystoiminnan periaatetta ihmisoikeuksien, työn, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan alueelta.

Kristine Birk Wagner
Suurasiakkaiden Head of Underwriting Kristine Birk Wagner

Syksystä 2021 alkaen olemme ottaneet vastuullisuuden osaksi yritysasiakkaille tehtävää riskin arviointia, eli arvioimme kuinka yritysasiakkaamme noudattavat YK:n Gobal Compact -periaatteita. Arvioimme lähes 700 Ifin suurasiakasta pohjoismaisesti. Arvioinnissa tarkastellaan yritysten sitoutumista ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG-strategia). Hyödynnämme arvioinnissa ESG-arviointiin erikoistunutta ulkoista kumppania.

Arvioinnissa selvisi, että vain 18 yritystä ei yltänyt asetettuihin rajoihin, mutta jopa kymmenen näistä yrityksistä on Ifin tuella onnistunut parantamaan toimintatapojaan, että nämä läpäisivät ESG-vaatimukset seuraavassa arvioinnissa. Vain muutamia asiakkuuksia on jouduttu päättämään. 

”Vain noin kolmella prosentilla oli alun perinkään haasteita tällä alueella. Valtaosa asiakkaistamme toimii jo vastuullisesti. Olemme aktiivisesti yhteydessä niihin yrityksiin, joilla ongelmia on ilmennyt”, selventää suurasiakkaiden Head of Underwriting Kristine Birk Wagner.  


Useat asiakkaat kehittäneet toimintojensa vastuullisuutta

Birk Wagner on tyytyväinen arviointien tuottamiin tuloksiin ja asiakkaiden suhtautumiseen. 

”Aloite on otettu hyvin vastaan sekä toimialallamme että asiakkaidemme kesken. Asiakkaamme ymmärtävät ja hyväksyvät periaatteet ja valtaosan reaktiot ovat olleet positiivisia”, hän sanoo.

Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud kertoo hankkeen taustasta:  
”Me uskomme, että olemme kaikki osa ratkaisua, jonka maailma tarvitsee. Voimme käyttää asemaamme ja osaamistamme tukeaksemme asiakkaitamme vastuullisempaan toimintaan. Otamme YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutumisen vakavasti ja työskentelemme aktiivisesti noudattaaksemme ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristön suojelun ja korruption torjunnan periaatteita kaikessa työssämme”, kertoo Thorsrud.