Esihenkilöillä keskeinen rooli turvallisen työympäristön luomisessa

If Leadership Compass ‑ohjelma käynnistyi Ifissä vuonna 2022, mukana on jopa tuhat Ifin esihenkilöä ja johtajaa. Ohjelman tavoitteena on kehittää entistä parempaa johtamiskulttuuria, joka edesauttaa ifläisten työviihtyvyyttä ja auttaa meitä menestymään.

”Leadership Compass -ohjelman tavoitteena on kiinnittää huomiota Ifin kehityksen kannalta tärkeimpiin johtamisnäkökohtiin ja antaa yhteiset työkalut niiden toteuttamiseen”, toteaa Anna Lundquist, Ifin Head of People, Strategy and Culture.  
 
Ohjelma jatkuu koulutuksilla ja työpajoilla koko vuoden 2023 ajan. Kukin esihenkilö osallistuu myös henkilökohtaisiin valmennuksiin ulkopuolisen ammattivalmentajan johdolla.  
 
”Meidän tavoitteenamme on tehdä Ifistä entistä välittävämpi ja osallistavampi yritys sekä asiakkaillemme että työtekijöillemme. Esihenkilöillämme on oltava siksi kattava ymmärrys siitä, miten he vaikuttavat näihin tavoitteisiin sekä Ifin tulevaisuuteen. Heidän kykynsä rakentaa luottamusta, motivoida ja luoda turvallisia työympäristöä on tärkeä tekijä huipputiimien rakentamisessa”, Lundquist sanoo.

 Anna Lundquist, Ifin Head of People, Strategy and Culture
Anna Lundquist, Ifin Head of People, Strategy and Culture

Työntekijät ovat avain tulevaan menestykseemme

Ifin Diversity, Equity and Inclusion (DEI) johtaja Ran Lavie kuvailee Leadership Compass -ohjelman periaatteita käytännöllisiksi työkaluiksi, joita esimiehet voivat saada tukea päivittäiseen työhönsä. Johtajat tarvitsevat menestymiseen erilaisia taitoja kuin aiemmin, jotta he voivat pärjätä nykyisessä melko epävarmassa ja monimuotoisessa ympäristössä. 
 
”Monimuotoinen ja osallistava työympäristö edistää psykologista turvallisuutta, jonka ansiosta ifläiset uskaltavat olla omia itsejään sekä tuoda ainutlaatuisia näkökulmiaan ja ideoitaan esille vieläkin rohkeammin. Viime kädessä hyvä työympäristö tukee koko organisaation yleistä menestystä, sanoo Lavie. 
 
Leadership Compass ‑ohjelman on osa Ifin yrityskulttuurin ja jatkuvan oppimisen kehitysmatkaa. 

Neljä ohjaavaa periaatetta tukevat Ifin esihenkilöitä ja auttavat menestymään

Leadership Compass ‑ohjelma koostuu neljästä ohjaavasta periaatteesta, joissa painotetaan muun muassa seuraavia alueita:

  • Osallistavan ja innostavan työilmapiirin luominen (Make It All About People) 
  • Selkeän suunnan näyttäminen (Empower Through Direction) 
  • Yhteistyön tehostaminen (Enhance collaboration) 
  • Asioiden tarkasteleminen eri näkökulmista. (Take An Outside-in Perspective)