Ifin ympäristötyö

Ifin ympäristötyön tavoitteena on vähentää toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Toimenpiteet ovat tärkeitä, koska sen lisäksi että ne parantavat ympäristöä ja työtapoja, ne myös alentavat toiminta- ja vahinkokustannuksia.​

If kantaa vastuuta

Vakuutusyhtiöt kuormittavat ympäristöä omalla toiminnallaan suhteellisen vähän. Mielestämme kaikkien yritysten tulee kuitenkin, toimialasta riippumatta, kantaa vastuunsa ympäristöstä.

Vakuutusyhtiö voi hyödyntää asiantuntemustaan oman toimialansa ympäristöasioiden edistämisessä. If pyrkii esimerkiksi ylläpitämään keskustelua turvallisemmasta yhteiskunnasta ympäristönsuojelun näkökulmasta, jonka lisäksi autamme asiakkaitamme ennaltaehkäisemään ympäristövahinkoja.

Edellytämme myös, että tavaran- ja palveluntoimittajamme hoitavat omat ympäristöasiansa ensiluokkaisesti, aina autokorjaamoista rakennusyrityksiin ja matkanjärjestäjiin.​

Vuosittaisesta ympäristöraportista voit lukea, mitä teemme yhteisen ympäristömme hyväksi.

Aloitteet ja osallistuminen

Uskomme, että yhdessä olemme vahvempia. Asiantuntemuksemme ansiosta voimme toimia kestävämmän ympäristön hyväksi – se ei kuitenkaan onnistu yksin.
Siksi otamme osaa yleiseen ilmastokeskusteluun ja osallistumme erilaisiin ympäristöhankkeisiin kuten:

If on WWF Suomen pääyhteistyökumppani

​​WWF Suomi ja If käynnistivät vuonna 2011 yhteistyön, jonka keskeisenä tavoitteena on kannustaa vakuutusasiakkaita paperittomaan asiointiin. Ifin Turun- ja Espoon-toimitalojen ympäristöohjelmille on myönnetty Green Office -sertifikaatti​. If lukeutuu WWF Suomen pääyhteistyökumppaneihin.

Vakuutusalan ympäristötyö

Vakuutusyhdistykset Pohjoismaissa ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2007 lähtien luodakseen yhteisen toimintamallin pohjoismaisen vakuutusalan ilmastotyölle.

Vakuutusala osallistuu yhdessä muun elinkeinoelämän kanssa foorumeihin kuten valtiollisiin selvityshankkeisiin, joiden tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja auttaa yhteiskuntaa ehkäisemään ilmastonmuutoksen aiheuttamia vahinkoja.