Ifin Whistleblowing-palvelu

Haluamme toimia oikein

Ifin pitkäaikaisen menestyksen perustana on reilu ja eettinen liiketoiminta. Se on määritelty eettisissä toimintaperiaatteissamme.

Olemme sitoutuneet liiketoiminnassamme noudattamaan korkeimpia eettisiä periaatteita sekä voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Ifin sisäinen valvonta ja toimintatavat on suunniteltu niin, että voimme havaita ja estää ennalta väärinkäytöksiä ja vilpillistä toimintaa. Tehokkainkaan valvonta ei kuitenkaan pysty suojelemaan meitä täysin kaikilta mahdollisilta rikkomuksilta. Siksi kannustammekin sidosryhmiämme, kuten asiakkaita ja kumppaneita sekä omia työntekijöitämme ilmoittamaan toimintaamme liittyvästä mahdollisesti vilpillisestä tai epäeettisestä menettelystä.

Mistä voit ilmoittaa?

Whistleblowing-palvelu tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä, kuten sopimattomasta menettelystä tai vilpillisestä, epäasianmukaisesta, epärehellisestä, laittomasta tai piittaamattomasta toiminnasta tai käytöksestä.  Whistleblowing-menettelyä ei pidä käyttää asiakasvalituksiin tai henkilökohtaisiin kiistoihin liittyvistä ongelmista ilmoittamiseen.  Et tarvitse todisteita epäilyksillesi, mutta kaikki ilmoitukset on tehtävä hyvässä uskossa.

Näin teet ilmoituksen

Suosittelemme ensisijaisesti, että ilmoitat rikkomuksista avoimesti omalla nimelläsi ja yhteystiedoillasi, koska kaikki ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Voit kuitenkin tehdä ilmoituksen myös nimettömästi järjestelmässämme, jota ylläpitää ulkopuolinen palveluntarjoaja WhistleB. Järjestelmä ei ole yhteydessä Ifin IT-järjestelmiin, eikä se jäljitä IP-osoitteita tai muita tietoja, joiden avulla viestin lähettäjän voisi tunnistaa. 

Laadi raportti