Asiantuntijalääkärit varmistavat korvauksenhakijoiden tasapuolisen kohtelun

Vakuutusyhtiöt käyttävät lääkäreitä asiantuntijoina varmistaakseen asiakkaidensa oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun riippumatta esimerkiksi siitä, missä korvauksenhakija asuu tai millainen suhde hänellä on hoitavaan lääkäriinsä.

Vakuutuslääketiede on laajaa osaamista edellyttävä asiantuntijuuden osa-alue. Se ei ole pelkkää lääketiedettä, vaan siihen liittyy useita juridisia ja sosiaalisia osa-alueita. Vakuutuslääketieteen keskeisimmät osa-alueet liittyvät työkyvyn, syy-yhteyden, riskin ja haitan arviointiin.

Asiantuntijalääkärit ovat ammatissa toimivia lääkäreitä, jotka ovat erikoistuneet vakuutuslääketieteen alaan. Suuri osa heistä toimii asiantuntijalääkäreinä oman päätoimensa ohella, eli he hoitavat potilaita terveyskeskuksessa, sairaalassa tai yksityisellä lääkäriasemalla.

Asiantuntijalääkäri on perehtynyt kulloinkin käsiteltävänä olevan vakuutuslajin lainsäädäntöön, ohjeistuksiin ja vakiintuneeseen korvauskäytäntöön. Hän tietää, millaisissa tapauksissa korvaus on aiemmin myönnetty ja millaisissa evätty. Asiantuntijalääkäri noudattaa vakiintunutta korvauskäytäntöä kaikissa tapauksissa samalla tavalla.

Jokaisen korvausetuuden myöntäminen perustuu lakiin, tarkkaan yksilölliseen harkintaan sekä vallitsevaan korvauskäytäntöön. Asiantuntijalääkärin antamaa vakuutuslääketieteellistä kannanottoa käytetään apuna korvauspäätöstä tehtäessä.

Asiantuntijalääkärit osallistuvat lääketieteellistä asiaa sisältävässä korvausratkaisussa kokonaisarvion tekemiseen yhtenä asiantuntijana sairaanhoitajien, lakimiesten, korvauskäsittelijöiden ja muiden hänen kanssaan samassa asemassa olevien asiantuntijoiden kanssa.

Vakuutusyhtiöiden korvauspäätökset perustuvat ennen kaikkea hoitavan lääkärin tapaturmasta tai ammattitaudista laatimiin lausuntoihin ja esitettyihin tutkimustuloksiin. Vakuutusyhtiön tehtävänä on yhdistää saatu lääketieteellinen selvitys noudatettavaan lainsäädäntöön ja korvauskäytäntöön.

Ifissä lakisääteisten vakuutuslajien korvauspäätösten tekemiseen osallistuvat seuraavat asiantuntijalääkärit:

 • Arimaa Anssi, ortopedian – ja traumatologian erikoislääkäri
 • Björkenheim Jan-Magnus, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, dosentti
 • Björkenheim Robert, LT, ortopedian- ja traumatologian erikoislääkäri
 • Erjanti Tuuli, ortopedian -ja traumatologian erikoislääkäri
 • Heikkilä Jukka, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
 • Knifsund Jani, LT, ortopedian -ja traumatologian erikoislääkäri
 • Keistinen Anna-Leena, erikoishammaslääkäri
 • Kukkonen Juha, LT, dosentti, ortopedian -ja traumatologian erikoislääkäri
 • Laakkonen Aarne, työterveyshuollon erikoislääkäri
 • Laaksonen Inari, dosentti, ortopedian – ja traumatologian erikoislääkäri
 • Laine Pauliina, erikoishammaslääkäri
 • Leikola Mika, neurologian erikoislääkäri
 • Leinonen Janne, LT, neurologian erikoislääkäri
 • Lähdeoja Tuomas, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
 • Martin Susan, työterveyshuollon erikoislääkäri
 • Meretoja Päivi, neurologian dosentti
 • Mykkänen Marko, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
 • Mäntysaari Miia, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
 • Paukku Reijo, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
 • Ratasvuori Maire, ortopedian -ja traumatologian erikoislääkäri, käsikirurgian erikoislääkäri
 • Riihijärvi Jyrki, ortopedian -ja traumatologian erikoilääkäri, fysiatrian erikoislääkäri
 • Ryösä Anssi, LT, ortopedian -ja traumatologian erikoislääkäri
 • Suojärvi Nora, LT, käsikirurgian erikoislääkäri
 • Tamminen Esko, työterveyshuollon erikoislääkäri
 • Viitso Jaak, ortopedian- ja traumatologian erikoislääkäri
 • Ylikoski Ari, neurologian erikoislääkäri
 • Ylinen Pekka, LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri