Asiantuntijalääkärit varmistavat korvauksenhakijoiden tasapuolisen kohtelun

Vakuutusyhtiöt käyttävät lääkäreitä asiantuntijoina varmistaakseen asiakkaidensa oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun riippumatta esimerkiksi siitä, missä korvauksenhakija asuu tai millainen suhde hänellä on hoitavaan lääkäriinsä.

Vakuutuslääketiede on laajaa osaamista edellyttävä asiantuntijuuden osa-alue. Se ei ole pelkkää lääketiedettä, vaan siihen liittyy useita juridisia ja sosiaalisia osa-alueita. Vakuutuslääketieteen keskeisimmät osa-alueet liittyvät työkyvyn, syy-yhteyden, riskin ja haitan arviointiin.

Asiantuntijalääkärit ovat ammatissa toimivia lääkäreitä, jotka ovat erikoistuneet vakuutuslääketieteen alaan. Suuri osa heistä toimii asiantuntijalääkäreinä oman päätoimensa ohella, eli he hoitavat potilaita terveyskeskuksessa, sairaalassa tai yksityisellä lääkäriasemalla.

Asiantuntijalääkäri on perehtynyt kulloinkin käsiteltävänä olevan vakuutuslajin lainsäädäntöön, ohjeistuksiin ja vakiintuneeseen korvauskäytäntöön. Hän tietää, millaisissa tapauksissa korvaus on aiemmin myönnetty ja millaisissa evätty. Asiantuntijalääkäri noudattaa vakiintunutta korvauskäytäntöä kaikissa tapauksissa samalla tavalla.

Jokaisen korvausetuuden myöntäminen perustuu lakiin, tarkkaan yksilölliseen harkintaan sekä vallitsevaan korvauskäytäntöön. Asiantuntijalääkärin antamaa vakuutuslääketieteellistä kannanottoa käytetään apuna korvauspäätöstä tehtäessä.

Asiantuntijalääkärit osallistuvat lääketieteellistä asiaa sisältävässä korvausratkaisussa kokonaisarvion tekemiseen yhtenä asiantuntijana sairaanhoitajien, lakimiesten, korvauskäsittelijöiden ja muiden hänen kanssaan samassa asemassa olevien asiantuntijoiden kanssa.

Vakuutusyhtiöiden korvauspäätökset perustuvat ennen kaikkea hoitavan lääkärin tapaturmasta tai ammattitaudista laatimiin lausuntoihin ja esitettyihin tutkimustuloksiin. Vakuutusyhtiön tehtävänä on yhdistää saatu lääketieteellinen selvitys noudatettavaan lainsäädäntöön ja korvauskäytäntöön.

Ifissä lakisääteisten vakuutuslajien korvauspäätösten tekemiseen osallistuvat seuraavat asiantuntijalääkärit:

Knifsund Jani, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Laine Pauliina, erikoishammaslääkäri
Lankinen Petteri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Leikola Mika, neurologian erikoislääkäri
Lähdeoja Tuomas, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Martin Susan, työterveyshuollon erikoislääkäri
Mäntysaari Miia, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Ryösä, Anssi, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Sipola Esa, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Tamminen Esko, työterveyshuollon erikoislääkäri
Nora Suojärvi, käsikirurgian erikoislääkäri