Skador på byggnad

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Mina sidor

Om skadorna är omfattande eller kräver omedelbara åtgärder, anmäl skadan till oss genast i numret 010 19 19 19. Vid mindre skador kan du handla i enlighet med anvisningarna nedan. Du har ett år på dig att göra skadeanmälan.

Ta en översiktsbild av byggnaden och närbilder på den del av byggnaden som skadats så att skadorna tydligt syns. Spara bilderna och skicka dem till oss på begäran. Skydda lösöre och skadat tak t.ex. med en presenning.

Utred omfattningen av skadorna och fylla i skadeanmälan

Du kan välja det alternativ som passar dig bäst:

1. Ersättning för eget reparationsarbete

Ersättningshandläggningen löper snabbare om du själv kan uppskatta skadebeloppet, på basis av vilket vi kan betala ut ersättning. Uppskatta kostnaderna för reparationen av byggnaden, separat för material och arbetstimmar, och skriv upp eventuella övriga krav.

Du kan också söka ersättning enligt de realiserade kostnaderna efter att reparationsarbetet slutförts. För bok över antalet arbetstimmar, skicka in verifikaten över realiserade reparations- och materialkostnader och eventuella övriga krav.

I fråga om elektriska apparater och annat lösöre behövs uppgift om märke, modell, ålder och pris.

2. Reparationsarbetet utförs av en byggfirma eller någon annan reparationsfirma.

Du kan också anlita en byggfirma för reparationsarbetet, men före eventuella större reparationsarbeten behöver vi uppgifter om kostnaderna för reparationen. Vid behov får du från oss information om våra samarbetspartners inom byggbranschen på din ort.

Gör skadeanmälan enkelt via Mina sidor​, där du har tillgång till förhandsifyllda skadeblanketter.

Förhindra att vattnet fryser i rören

Om kölden har fortsatt i flera dagar och bostaden har stått kall finns det risk för att rören kan frysa. Vattnet fryser i rören först när temperaturen inomhus sjunker under noll och de konstruktioner där rören finns blir kalla.

Om byggnaden har en öppen spis eller någon annan eldstad, värm upp bostaden varje dag och håll temperaturen ovanför noll. På detta sätt kan du förhindra att vattnet fryser och att rören går sönder med en läckageskada som följd. Om det inte är möjligt att värma upp bostaden eller ingen bor stadigvarande i bostaden, ska rörnätet tömmas på vatten. För detta kan du behöva anlita en rörmontör, som tappar ur vattnet och ser till att det inte blir kvar vatten i rören.

Dessa kostnader kan i efterskott ersättas från försäkringen, om de varit nödvändiga för att förhindra att rören fryser till. Ifall du har möjlighet att hyra ett aggregat kan försäkringen ersätta kostnaderna, om hyran och användningen av aggregatet behövts för att förhindra att rören fryser.

Du behöver inte meddela oss på förhand om åtgärder som vidtas för att begränsa skadan. Handla lika omsorgsfullt som om du inte skulle ha någon försäkring. Du kan söka ersättning för eventuella skadeavvärjningskostnader också senare och försäkringen ersätter kostnaderna, om de förhindrat uppkomsten av en mer omfattande skada.

Om vattnet fryser och röret går sönder trots dessa försiktighetsåtgärder, ersätter vi en eventuell vattenskada i enlighet med skyddsnivån och villkoren för din försäkring.

Avbrott i boende

Försäkringen kan ersätta extra kostnader för boende, om stormen orsakar en så omfattande skada på byggnaden att du inte kan bo hemma. En sådan skada kan t.ex. vara att hela taket slits bort i hård vind eller att ett träd faller över byggnaden och skadar väggen.

Ett träd kan också falla över elledningarna på tomten och medföra ett långvarigt elavbrott. I sådana situationer är det nödvändigtvis inte möjligt att bo hemma förrän skadan har reparerats.

Ett långvarigt elavbrott kan också medföra att temperaturen i bostaden sjunker betydligt, det går inte att tillreda mat utan elspis och tillgången till vatten eller åtminstone varmt vatten förhindras. I dessa fall kan du hyra ett aggregat, om du på detta sätt kan fortsätta att bo hemma.

Om du inte har möjlighet att skaffa ett aggregat, kan vi också ersätta hyreskostnaderna för en tillfällig bostad vid avbrott i boende.

Gardera dig på förhand

Kom ihåg att se över hem- och fritidshusförsäkringen