Elavbrottet smält frysen

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Mina sidor

Handla i enlighet med Arbetseffektivitetsföreningens anvisningar nedan

Plock ur Arbetseffektivitetsföreningens anvisningar:

  • Undvik att öppna dörren eller locket till frysen.
  • Om elavbrottet endast pågår några timmar behöver du inte oroa dig. En full frys håller sig kall längre tid än en frys som inte är full. I allmänhet hålls en full frysbox tillräckligt kall i över ett dygn, en modell med tjocka väggar rentav tre dygn.
  • Om möjligt, sänk temperaturen i omgivningen t.ex. genom att minska på uppvärmningen eller öppna fönstret. Frysen tinar upp långsammare i en sval omgivning.
  • Täck över frysen med filtar eller mattor. Ta bort filtarna och mattorna genast när frysen går på igen. Genom att täcka över frysboxen kan du fördröja att frysvarorna tinar upp med 4–5 timmar.
  • Använd livsmedel som tinat upp men som ännu är iskalla på samma sätt som frysvaror som du tinat upp i allmänhet. Tillred alltid rå fisk och rått kött innan du fryser in dem på nytt. Iskalla bär, grönsaker och bakverk kan djupfrysas på nytt, men använd dem så fort som möjligt. Anteckna på förpackningen att produkten har tinat upp, eftersom kvaliteten försämras när de fryses in på nytt.
  • Frysvaror som tinat upp och blivit varma kan inte användas och utgör en hälsorisk.

Om frysvarorna hinner tina upp, lönar det sig att tömma frysen så att inte frysboxen eller golvet tar skada av de upptinade varorna.

Du kan förhindra att varorna tinar upp genom att hyra ett aggregat. Hyreskostnaderna kan ersättas från försäkringen som skadeavvärjningskostnader, om försäkringen skulle ersätta tinade frysvaror och du därigenom kan förhindra en mer omfattande skada. Om det är tillräckligt kallt ute, kan du flytta ut frysvarorna.

Om frysvarorna har förstörts, meddela oss frysboxens eller frysskåpets modell och volym (liter). Skriv upp de förstörda frysvarorna samt deras mängd (liter/kilogram) och värde. Det underlättar handläggningen av ditt skadeärende och påskyndar utbetalningen av ersättning.

Innan du förstör de fördärvade frysvarorna, ta fotografier på dem och spara bilderna.

Du kan själv välja om du söker ersättning från elbolaget eller från oss

Om en felaktig elleverans orsakar en konsument skada – t.ex. fryssaker tinar upp eller elapparater går sönder, är det i första hand elbolaget som är ersättningsskyldigt för skadorna. Skriftligt krav på skadeersättning adresseras till det elbolag som ansvarar för eldistributionsnätet på orten. Anvisningar finns på elbolagets webbplats.

Du kan således själv välja om du söker ersättning från elbolaget eller från din egen hemförsäkring. Från hemförsäkringsersättningen görs alltid avdrag för självrisken, som vanligen är 150 euro. Ersättning för frysvaror som tinat upp förutsätter att hemförsäkringens lösöre är försäkrat med skyddsnivå Omfattande eller OmfattandePlus.