Bräckageskador på elapparater

Om du märker att en elapparat fungerar onormalt, lamporna lyser klarare eller mer dämpat än normalt eller om du får en elstöt exempelvis från en apparat med metallhölje, kan det vara fråga om ett nollfel.

Nollfel kan också söndra elapparater och ström som eventuellt söker utlopp i byggnadens konstruktioner kan medföra fara för brand.

Nollfel är allvarliga. På grund av nollfel kan metalldelar i fastighetens elapparater bli spänningsförande och spänningen kan i värsta fall stiga från 230 volt till 400 volt.

Slå av strömmen från huvudströmbrytaren om du märker tecken på ett nollfel. Var försiktig när du gör det. Beakta att elcentralens metallstomme kan vara spänningsförande.

Ring nödnumret 112 om fel i elnätet orsakar omedelbar fara för människor eller egendom.

Elbolaget har ersättningsansvar för elapparater som går sönder på grund av nollfel. Kontakta det lokala elbolaget för att söka ersättning för trasiga elapparater.