Utan överraskande prishöjningar

Vi tycker att försäkringar ska vara enkla att förstå, köpa och använda. Därför är också våra priser oknepiga. Inga överraskande höjningar av priset, utan en högst stabil prissättning.

Hos If innebär den oknepiga prisättningen ett stabilt pris på försäkringarna, vilket är

  • rättvist, eftersom du inte betalar för rabatter till andra kunder
  • utan överraskningar, eftersom vårt pris inte baserar sig på kortvariga lockerbjudanden
  • pålitligt, eftersom våra kunskaper i att bedöma risker ger säkerhet i prissättningen, och du betalar inte för skador som drabbar andra.

Tack vare vår stabila prissättning får du inga överraskande prishöjningar. Kundens skadebeteende inverkar emellertid på försäkringarnas pris, varvid t.ex. bonusen kan sjunka till följd av en fordonsskada. I personförsäkringarna, där den försäkrades ålder har en betydande inverkan på ersättningskostnaden, utvecklas försäkringspremierna i enlighet med den skaderisk som motsvarar den försäkrades ålder.

Hur fastställs försäkringens pris?

Du har kanske någon gång undrat varför samma försäkring har olika pris beroende på varifrån den köpts. Eller varför priset på grannens försäkring avviker från priset på din försäkring, även om den tagits från samma försäkringsbolag. Vi berättar för dig varför.

Försäkringens pris består av flera delar. På priset inverkar för det första försäkringens innehåll. Försäkringar med samma namn kan ha väsentligt olika innehåll i olika försäkringsbolag, och det inverkar naturligtvis på vad försäkringen kostar.

Försäkringens pris är också beroende av sannolikheten för skador. Vi på If prissätter försäkringarna så exakt som möjligt med beaktande av riskerna, så att du varken betalar för mycket eller för litet för din försäkring i förhållande till risken – vi tycker att det är hyggligt och dessutom förnuftigt. På detta sätt kan vi säkerställa att försäkringarnas priser är stabila och inte överraskande skjuter i höjden.

Vi bedömer risken för skador med hjälp av vår skadestatistik. Exempelvis råkar unga förare i trafiken oftare ut för skador än andra, vilket höjer priset på bilförsäkringar för unga förare en aning.

På motsvarande sätt sänker bilförsäkringens bonus försäkringspremien för omsorgsfulla bilister oavsett ålder. Ta en titt på vår bilskadestatistik, där du ser vilken typ av skador som finländarna råkar ut för i trafiken.

När du planerar att köpa försäkring, bekanta dig med försäkringarna i olika försäkringsbolag och jämför försäkringarnas innehåll, de tjänster som ingår i försäkringarna och försäkringarnas pris. Du kan räkna ut priset för dina försäkringar dygnet runt.

Du binder dig inte till någonting med att räkna ut priset. Du kan köpa försäkring genast eller överväga saken i lugn och ro.