Resgodsförsäkring

Resgodsförsäkringen ersätter resgods som har stulits eller gått sönder. Den omfattar även rättsskydds- och ansvarsförsäkringar på resa.

Utvidga din reseförsäkring med resgodsförsäkring enkelt via nätet.

Jämför priser

Utöver att försäkra dig själv i händelse av resesjukdom eller olycksfall på resan, rekommenderar vi att du också försäkrar ditt bagage. Resgodsförsäkringen ersätter dina ägodelar som du har med på resan t.ex. om de stjäls.

Ifs reseförsäkring består av en resenärförsäkring och resgodsförsäkring. När du köper en reseförsäkring kan du välja om du vill försäkra enbart dig själv eller också ditt resgods.

I reseförsäkringen ingår också en rättsskydds- och ansvarsförsäkring, som ersätter rättegångskostnader och skador som du orsakat någon annan under resan.

Vad ersätter reseförsäkringen?

De vanligaste situationerna för ersättning i fråga om resgods:

  • Mobiltelefonen, kameran eller kappsäcken går sönder på resan
  • En mobiltelefon som du köpt på resan trillar i golvet och skadas.
  • Din egendom stjäls t.ex. på stranden, från hotellrummet eller när du rör dig på stan.
  • Resgodset försenas från resmålet och du skaffar nödvändighetsartiklar, t.ex. hygienartiklar, underkläder eller en baddräkt på en solsemester

En resgodsförsäkring omfattar hela familjens bagage

Försäkringen omfattar allt bagage för resenärer som bor i samma hushåll. Om du köper en reseförsäkring t.ex. för dig själv och din make eller maka, behöver bara en av er teckna en resgodsförsäkring. Barnen behöver inte heller en separat resgodsförsäkring, om de bor i samma hushåll.

Du behöver bara en resgodsförsäkring för ditt hushåll

Skaffa en resgodsförsäkring samtidigt som du köper en hemförsäkring

Om du har en hemförsäkring hos If, behöver du inte nödvändigtvis en separat bagageförsäkring. Hemförsäkringen omfattar också saker du har med dig på din resa. Hemförsäkringen har en självrisk som är typiskt 150 euro, och vid skada står du själv för kostnader som är mindre än den här summan. 

Om du har en hemförsäkring med skyddsnivå OmfattandePlus, får du också en rejälare ersättning för skadat resgods. När din självrisk är 50 euro ersätter vi upp till högst 3 500 euro om skadan är framme. Andelen av den summa som ersätts för kontanter som gått förlorade är högst 500 euro. Om din resa varar längre än 45 dagar eller om skadan som inträffat är värd mer än 3 500 euro, gäller samma självrisk som du har valt för ditt lösöre.

Varför borde jag skaffa en resgodsförsäkring, om jag redan har Ifs hemförsäkring?

Att skaffa en resgodsförsäkring för en resa kan emellertid vara motiverat, eftersom självrisken kan vara mindre än i hemförsäkringen, och dessutom kan resgodsförsäkringen vara mer omfattande än en hemförsäkring.

Hemförsäkringens omfattning påverkar hurdana skador du kan få ersättning för på resan. Om du har Ifs hemförsäkring på skyddsnivå Standard, ersätts bara resgods som stulits under resan. Skyddsnivåerna Omfattande och OmfattandePlus ersätter däremot också föremål som plötsligt gått sönder. Du kan kontrollera ditt försäkringsskydd via Mina sidor.