Bagageförsäkring

Skydd för din egendom på resan

Resenärförsäkringen ersätter resgods som stulits, gått sönder eller försenats på resan. Du får resgodsförsäkringen i samband med antingen If Hemförsäkring eller If Reseförsäkring.

Räkna ut pris och

Köp (på finska)

Utöver att du försäkrar dig själv i händelse av sjukdom och olycksfall på resan, rekommenderar vi att du också tar en försäkring för ditt resgods. Exempelvis fickstölder är allmänna världen över. Resgodsförsäkringen ersätter dina ägodelar som du har med på resan, om de går sönder eller stjäls.

I reseförsäkringen ingår också rättsskydds- och ansvarsförsäkring, som ersätter rättegångskostnader och skador som du orsakat någon annan. Vi ersätter sak- eller personskada som du eller någon annan person som bor i ditt hushåll har orsakat utomstående på resa upp till 170 000 euro. Självrisken är 100 euro. Vi ersätter rättegångskostnader i tviste- och brottmål som anknyter till resande i ditt privatliv upp till 8 500 euro. Försäkrade är också personer som stadigvarande bor i samma hushåll med dig. Självrisken i rättsskyddet är 20 % av kostnaderna, dock minst 170 euro.

När du köper reseförsäkring kan du välja om du vill försäkra enbart dig själv eller också ditt resgods. Det går inte att försäkra enbart resgodset, utan resenärförsäkring ingår alltid när du köper reseförsäkring.

De vanligaste situationerna för ersättning i fråga om resgods:

  • Mobiltelefonen, kameran eller kappsäcken går sönder på resan
  • Resgodset försenas från resmålet och du skaffar nödvändighetsartiklar, t.ex. hygienartiklar, underkläder eller en baddräkt på en solsemester
  • Ficktjuvar, stölder från hotellrummet eller t.ex. på stranden

En resgodsförsäkring omfattar resgodset för hela familjen

Försäkringen omfattar resgodset för alla resenärer som bor i samma hushåll. Om du t.ex. tar en reseförsäkring för dig själv och din make eller maka, räcker det med att den ena av er har en resgodsförsäkring. Barnen behöver inte heller någon separat resgodsförsäkring, om de bor med dig i samma hushåll.

Du behöver bara en resgodsförsäkring för ditt hushåll

Resgodsförsäkring i samband med hemförsäkringen


If Hemförsäkring ersätter också alltid skador på ditt resgods. Om du alltså har If Hemförsäkring, behöver du till din reseförsäkring endast resenärförsäkring, som ger dig skydd i händelse av vårdkostnader för sjukdom och olycksfall under resan. Kom ihåg att självrisken för skador på resgodset då är densamma som självrisken i din hemförsäkring.


Varför inkludera resgodset i if reseförsäkring, om jag redan har if hemförsäkring?

  • Du kan välja en mindre självrisk. Hemförsäkringens självrisk är ofta högre än i Reseförsäkringen, och om du t.ex. reser mycket kan det därför löna sig att ta en separat resgodsförsäkring med liten självrisk. (Obs. Om du har en hemförsäkring med skyddsnivå OmfattandePlus, har din självrisk för resgods utomlands redan sänkts till 50 euro.)
  • Om du har en hemförsäkring med skyddsnivå Standard, ersätts endast resgods som stulits eller försenats från resan, men inte skador där föremål plötsligt gått sönder.

Du kan kontrollera ditt nuvarande försäkringsskydd genom att logga in på Mina sidor.