Erfarenheter av If Försäkring

Det lönar sig varken att köpa grisen i säcken eller en försäkring utan att jämföra den innan köpet. På den här sidan hittar du information vi uppdaterar regelbundet om hur våra kunder upplever If som ett försäkringsbolag.

Försäkringsbranschens bästa kundupplevelse

Enligt den årliga undersökningen Asiakkuusindeksi ger If den bästa kundupplevelsen inom försäkrings- och bankbranschen. Enligt undersökningen var skillnaden mot det näst bästa försäkringsbolaget mer än fyra procentenheter. Även inom kundlojalitet var If det bästa försäkringsbolaget och kom på andra plats när också banksektorn togs med i jämförelsen.

If klarade sig betydligt bättre jämfört med resultaten år 2020 och var ett av de företag som klättrade mest år 2021 vid en jämförelse av alla finländska företag som ingick i undersökningen. När alla branscher ingick rankades If på sjätte plats i kundupplevelse.

Asiakkuusindeksi är Finlands mest heltäckande årliga undersökning av företags kundupplevelse och kundlojalitet. Enkäten besvarades av 3 764 konsumenter.

Ett jättekliv inom kundnöjdhet

If presterade också mycket bra i den färska undersökningen EPSI Rating som mäter kundnöjdhet. Tack vare en långsiktig satsning på kundorienterade digitala tjänster lyckades If slå sig in bland de tre främsta försäkringsbolagen, både i betygen från privatkunder och i betygen från företagskunder.

När det gäller ersättningstjänsten rankades If bättre än övriga aktörer inom försäkringsbranschen på alla utvärderade områden. Dessutom var kundernas uppfattning om Ifs image, om kvaliteten på dess produkter och tjänster samt om kundupplevelsen klart över branschgenomsnittet.

I undersökningen Insurance 2021 intervjuade EPSI Data Collection Services 969 privatkunder över 18 år som bor i Finland samt 521 företagskunder.

Läs mer om undersökningen (på finska)

Pålitligaste försäkringsbolaget

If är Finlands mest pålitliga försäkringsbolag, framgår det av Valitut Palats pålitlighetsjämförelse Luotetuin Merkki år 2021. Ändamålet i pålitlighetsjämförelsen var att utreda vilka märken vi finländare litar på mest i olika produktkategorier. I jämförelsen med andra försäkringsbolag samlade If för femte gången mest förtroende hos konsumenterna.

Valitut Palat genomförde undersökningen som en förfrågan på webben. Undersökningens deltagare fick ingen färdig lista på märken utan uppgav själv vilket märke de litade på mest i varje separat produktkategori.

Undersökningen besvarades av 2072 personer från Valitut Palats kundregister, och resultaten avvägdes efter ålder och kön för att motsvara den andel av Finlands befolkning som fyllt 20 år.

Läs mer om undersökningen (på finska)

Respons och kommentarer om If

Omdömen om If på Trustpilots webbplats visar att våra kunder i allmänhet är rätt nöjda med oss. Bland de här finns det självfallet andra slags erfarenheter, såsom mindre nöjda kunder. Vi är tacksamma för all respons, eftersom den hjälper oss att göra våra tjänster ännu bättre.

Läs respons på Trustpilots webbplats

Vi mäter och följer upp kundnöjdheten

Hos If är kunden det allra viktigaste. Därför ber vi våra kunder ge oss respons och har valt att mäta kundnöjdhet på olika sätt. Vi vill lära oss av era erfarenheter, eftersom vår målsättning är att helt enkelt vara Finlands bästa försäkringsbolag.

Om vår kund har råkat ut för en skada vill vi ha kundens åsikt om hur vi hanterat skadeärendet i fråga. Det genomsnittliga betyget vi fick i den senaste enkäten var 9,0 (på betygsskalan 1-10), när vi bad kunden att ge ett vitsord åt servicens kvalitet efter att skadan var framme.

Vi arbetar ständigt för att våra tjänster ska vara så smidiga och enkla att använda som möjligt. T.ex. i samband med köp i webbutiken ber vi våra kunder att lämna respons om de upplevt att försäkringen varit lätt att köpa. Dessutom samlar vi öppen feedback via kundnöjdhetsundersökningar och Trustpilots webbplats.

Kundnöjdheten hos If är på hög nivå, då det gavs ett genomsnittligt vitsord på 8,6 i vår senaste enkät.

Så här svarade våra kunder på enkäten:

  • 78 % gav If 9 eller 10 i betyg.
  • 4 % gav 0-2 i betyg.
  • 83 % gav 9 eller 10 i betyg, när vi bad om våra kunders åsikt om skadehanteringen.
  • 73 % uppgav att de sannolikt skulle rekommendera If.

Ifs enkät om kundnöjdhet 1.12.2020.

Vi rekommenderar