Försäkring för övriga motorfordon

Vi försäkrar också ovanliga bilar av olika slag, cyklar, arbetsmaskiner och elfordon.

Kundtjänst tel. 010 19 19 19

Alla fordon ska ha en trafikförsäkring

Enligt lagen ska alla registreringspliktiga motorfordon som används i trafik med några undantag trafikförsäkras. Försäkringen behövs såväl i händelse av personskador som drabbar föraren själv som med tanke på skador som eventuellt orsakas andra.

Trafikförsäkringen behövs också när du tävlar eller övningskör med fordonet, t.ex. i ett grustag, på en halkbana eller på isen. Kontakta vår kundtjänst och köp trafikförsäkring.

Bilar som inte används i vägtrafik

Bilar som inte införts i fordonsregistret ska också trafikförsäkras. Sådana är t.ex. åkerbilar, isbanebilar, rallybilar, dragracingbilar, gokartbilar och golfbilar.

Mopedbil

En mopedbil behöver på samma sätt som en moped alltid minst lagstadgad trafikförsäkring.

Oregistrerade motorcyklar

Även om motorcykeln inte ens skulle vara registrerad i fordonsregistret, behöver den en trafikförsäkring, om motorcykeln används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen. Sådana motorcyklar är t.ex. enduro-, trial-, speedway-, roadracing- och dragracingcyklar.

Arbetsmaskiner

Motorredskap är sådana fordon som byggts som en arbetsmaskin, t.ex. traktorregistrerad fyrhjuling, trädgårdstraktor eller sopmaskin vars högsta tillåtna hastighet är 40 km/h. Motorredskap och traktorer vars konstruktiva hastighet är minst 15 km/h samt alla registreringspliktiga motorredskap ska trafikförsäkras.

Bilar, terränghjulingar och mopeder avsedda att framföras av barn

Fordon som till sin konstruktion och sitt användningsändamål är avsedda att framföras av barn och vars konstruktiva hastighet överstiger 25 km/h ska försäkras.

De behöver trafikförsäkring, även om de inte kan registreras och endast skulle användas på gårdsplanen eller i terrängen.

Trafikförsäkringsskyldigheten gäller däremot inte sådana fordon som till sin konstruktion och sitt användningsändamål är avsedda att framföras av barn, som inte kan registreras och vars konstruktiva hastighet inte överstiger 25 km/h.

Försäkringsskyldighet för elcyklar och elektriska fortskaffningsmedel

Försäkringsskyldigheten för elektriska fortskaffningsmedel träder i kraft den 1 juni 2024. Läs mer.

Förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots

Elsparkcyklar, hoverboards eller andra självbalanserade en- eller flerhjuliga fordon för persontransport med en motoreffekt på högst 1 kW och hastighet på högst 15 km/h ska inte trafikförsäkras. Skador som orsakats deras förare ersätts från den personliga olycksfallsförsäkringen och skador som orsakats utomstående från hemförsäkringens ansvarsförsäkring. Själva anordningarna omfattas också av hemförsäkringens egendomsförsäkring.

Lätta elfordon

Elsparkcyklar, elskotrar, elmopeder eller seniorskotrar vars motoreffekt är högst 1 kW, hastighet högst 25 km/h och bredd högst 80 cm behöver ingen trafikförsäkring.

Cykel med elassistans

Ingen trafikförsäkring behövs, om motoreffekten är högst 250 W och motorn kopplas ur funktion när hastigheten stiger till 25 km/h. Cyklar med effektivare motor eller cyklar där elmotorn assisterar trampningen över 25 km/h ska trafikförsäkras men behöver inte registreras.

Motoriserad cykel kategori L1e-A

Cyklar som fungerar med handgas upp till 25 km/h, som inte kräver trampning och vars motoreffekt är högst 1 kW ska trafikförsäkras men behöver inte registreras.

Cykel, elskoter eller elmoped med en effekt över 1 kW kategori L1e-B

Motordrivet fordon med en effekt över 1 kW eller hastighet över 25 km/h ska registreras som moped och förutsätter att anordningen har typgodkänts som moped. Det lönar sig att kontrollera med Trafi om fordonet får användas i vägtrafik i Finland.

Mer information om fordonskategorier och krav på fordon

Se fordonskategorierna på Traficoms webbplats (på finska)

Eldrivna förflyttningshjälpmedel på Traficoms webbplats (på finska)