Näin lähdimme yhdessä rohkean asiakkaamme kanssa romuttamaan globaalia tabua

Kuvassa: Marianne Carpenter, Thomas Wøien ja Raquel Araujo
Kuvaaja: Are Næsset

Kiinnostuksemme heräsi, kun globaalisti toimiva asiakasyritys pyysi meiltä apua sisäisen viestintäkampanjansa toteuttamisessa. Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta ja avoimuutta mielenterveysasioista. Löysimme yhdessä toimivan tavan välittää tärkeää kampanjaviestiä globaalisti ja vaikuttavasti.

Scatec on johtava uusiutuvan energian tuottaja, jonka noin 700 työntekijää edustaa 50:tä eri kansallisuutta 23 maassa Euroopassa, Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Yhtiön monimuotoisuus-, tasa-arvo-, osallisuus- ja yhteenkuuluvuustavoitteet ovat aidosti rajat ylittäviä.

Asiantuntija-apua sisäiseen kampanjaan

– Halusimme sisäisen kampanjan avulla lisätä tietoisuutta mielenterveysasioista, vähentää leimautumista ja siten edistää hyvinvointia ja psykologista turvallisuutta työpaikoilla. Otimme yhteyttä Ifiin, koska Scatecin työntekijöiden sairauskuluvakuutukseen kuuluu myös psykologinen tuki. Halusimme nähdä, miten If voisi auttaa meitä lisäämään työtekijöidemme tietoisuutta tästä maailmanlaajuisesti, kertoo Scatecin globaali koulutus- ja kehitysjohtaja Marianne Carpenter.

On ollut hienoa huomata, että vakuutusyhtiömme If on innovatiivinen, kehittää toimintaansa kunnianhimoisesti ja uskaltaa ajatella luovasti.

Marianne Carpenter, Global Lead for Learning & Development, Scatec

Marianne Carpenter vastasi kampanjasta yhdessä kollegansa, vanhemman viestintä- ja tiedotuspäällikön Raquel Araujon kanssa.

– Halusimme lisätä tietoisuutta ja tuoda esiin henkilökohtaisia näkökulmia. Loimme materiaali- ja resurssipankin sekä omien kollegoidemme kanssa vankan tukiverkoston. Ylin johtomme osallistui hankkeeseen henkilökohtaisesti, ja yksi johtajistamme kertoi rohkeasti omasta mielenterveysmatkastaan, Raquel Araujo kertoo.

Lähtökohtana leimautumisen lieventäminen

Ifin underwriterille Janne Moenille Scatecille kampanjan suunnitteluun osallistuminen oli alkusysäys kiinnostavalle yhteistyölle, johon osallistui myös Ifin pääpsykologi Thomas Tobro Wøien.

– Pyyntö oli poikkeuksellinen, mutta meitä kosketti asiakasyrityksen vilpitön halu vähentää mielenterveysongelmiin liittyvää leimautumista ja auttaa työntekijöitä vahvistamaan mielenterveyttään. Tiedämme, että mielenterveysongelmat ovat Pohjoismaissa toiseksi suurin sairauspoissaolojen syy. Siksi ryhdyimme tiiviiseen yhteistyöhön Scatecin kanssa. Se oli opettavaista molemmille osapuolille, Thomas kertoo.

Livestriimaus ja paikallisia keskusteluja

If tuotti Scatecille kaksi webinaaria: esihenkilöille tarkoitettu webinaari keskittyi psykologisen turvallisuuden lisäämiseen ja antoi eväitä työntekijöiden tukemiseen. Työntekijöiden webinaarissa keskusteltiin mielenterveydenhaasteista selviytymisestä ja siitä, miten scateciläiset voivat tukea toinen toisiaan.

– Kampanja kesti kuukauden ja sen aikana järjestimme monenlaisia aktiviteetteja, jotka näkyivät sisäisissä kanavissamme. Aloitimme Ifin kanssa esihenkilöille suunnatulla mestarikurssilla. Lisäksi striimasimme kaikille työntekijöille learn@lunch-tapahtuman, jonka jälkeen käytiin paikallisia keskusteluja, Marianne kertoo.

Mielenterveys koskettaa meitä kaikkia

Kampanja on poikinut positiivisen yllättynyttä palautetta esihenkilöiltä ja työntekijöitä eri puolilta maailmaa. Moni koki, että kampanja on rikkonut tabuja.

– Mielenterveydestä puhuminen on melko yleistä Pohjoismaissa ja tietyissä osissa Eurooppaa. Muualla maailmassa mielenterveyden haasteisiin liittyy kuitenkin paljon häpeää ja aihe on edelleen tabu. Saimme kuulla, että oli huikeaa, kun asiantuntija puhui mielenterveydestä samalla tavalla kuin fyysisestä terveydestä – asiana, joka koskettaa meitä kaikkia ja josta on pidettävä huolta. Ifin asiantuntija osasi puhua aiheesta kansantajuisesti ja tehdä siitä kaikille ymmärrettävämmän, mikä olikin hyvä lähestymistapa, Raquel kertoo.

Työntekijöiden rohkaiseminen on tärkeää

Ifin pääpsykologi on vaikuttunut siitä, miten Scatec on omistautunut hankkeelle.
– Scatec on sitoutunut rohkaisemaan työntekijöitään. Se näyttää hyvää esimerkkiä edistämällä systemaattisesti mielenterveystyötä ja psykologisen turvallisuuden luomista työpaikoilla. Kun esihenkilöt kertovat omia kokemuksiaan mielenterveysasioista, se vahvistaa viestiä, murtaa esteitä sekä rohkaisee muita näyttämään oman haavoittuvuutensa, Thomas Tobro Wøien sanoo.

Ifin underwriter Janne Moen on samaa mieltä:
– Tämä on ainutlaatuinen pilottihanke, jonka kautta olemme myös päässeet perehtymään teollisuusasiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin, hän sanoo.

If kerää tällaisia kokemuksia asiakkaillemme tarkoitettuun oppimisympäristöön, jotta voimme auttaa yhä useampia yrityksiä ja työntekijöitä.

Faktoja

  • Mielenterveysongelmat ovat toiseksi suurin sairauspoissaolojen syy Pohjoismaissa.
  • Työ on hyväksi mielenterveydelle. Se tuo arkeen rytmiä ja luo tunteen yhteisöön kuulumisesta.
  • Tuettu töissä käyminen voi olla tärkeä osa ahdistuksesta, masennuksesta ja muista yleisistä mielenterveysongelmista toipumista.
  • Psykologinen turvallisuus tekee tiimeistä tuottavampia ja sitoutuneempia.
  • Psykologinen turvallisuus on sidoksissa parempaan mielenterveyteen, vähäisempään stressiin ja pienempään sairauspoissaolojen määrään.