Mahdollisuus juhlia omia perinteitä

Teimme vuonna 2023 poikkeuksellisen päätöksen tarjota ifläisille jatkossa mahdollisuuden korvata kristillisiä pyhäpäiviä oman kulttuurinsa tai uskontonsa juhlapäivillä.
 
Kuvassa: Marketta Helokunnas ja Merja Koistinen

Monet yleisistä vapaapäivistämme ovat työskentelymaamme kirkollisia juhlapyhiä. Monikulttuurisessa organisaatiossa tämä voi rajoittaa kaikkien työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia viettää oman kulttuurinsa tai uskontonsa merkittäviä juhlapäiviä. Ifissä arvostamme työntekijöidemme erilaisia taustoja ja pyrimme luomaan työympäristön, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Siksi teimme poikkeuksellisen päätöksen siitä, että ifläiset voivat jatkossa halutessaan korvata kristillisiä pyhäpäiviä oman kulttuurinsa tai uskontonsa juhlapäivillä.

– Olemme Ifissä ylpeitä yhä monimuotoisemmasta työyhteisöstämme, jossa on työntekijöitä monista erilaisista taustoista. Monimuotoisuus on rikkaus, mutta se tarkoittaa myös vastuuta kunnioittaa asioita, jotka ovat tärkeitä eri kulttuuritaustoista tuleville työntekijöille, kertoo Marketta Helokunnas, Ifin Head of Nordic Employment Relations and HR Compliance. 

Mahdollisuus juhlia omia perinteitä ja vapaapäiviä on tärkeää inklusiivisen työkulttuurin luomisessa.

Lisää valinnanvapautta

Olemme Ifissä jo aiemmin kannustaneet työntekijöitä ottamaan vapaata töistä oman uskontonsa tai vakaumuksensa kannalta tärkeinä juhlapäivinä. Ifin esihenkilöiden odotetaan myöntävän vapaata merkittävien kulttuurillisten juhlapäivien ajaksi, vaikka niitä ei juhlittaisikaan kansallisesti siinä maassa, jossa työntekijä työskentelee. 

Vuonna 2023 ryhdyimme selvittämään, voisimmeko muuttaa yrityksemme käytäntöjä niin, että työntekijät voisivat korvata kristillisen vapaapäivän oman uskontonsa tai kulttuurinsa juhlapäivällä. 

– Muutos edellytti laajaa selvitystyötä sekä liiketoiminnan että lainsäädännön näkökulmista. Muutoksen vaatimasta lisätyöstä huolimatta johto oli alusta alkaen sitoutunut aloitteeseen. Sisäisten selvitysten jälkeen aloitimme paikalliset sopimusneuvottelut ammattiliittojen kanssa, Helokunnas kertoo. 

– Henkilöstön edustajina suhtauduimme alusta alkaen myönteisesti työnantajan aloitteeseen solmia paikallisia sopimuksia juhlapäivien vaihtamisesta. Arvostan suuresti Ifin yrityskulttuuria, jossa kunnioitetaan erilaisia elämänarvoja ja edistetään työntekijöiden osallisuutta. Olemme aidosti sitoutuneet edistämään entistä tasa-arvoisempaa työelämää, kertoo If Union Teamin puheenjohtaja Merja Koistinen.

Kokeilu juhlapäivien vaihtamisesta alkaa vuonna 2024

Pilotoimme Ifissä juhlapäivien vaihtamista vuonna 2024, jolloin keräämme organisaatiosta kokemuksia ja palautetta. Tänä aikana työntekijät voivat halutessaan työskennellä pitkäperjantaina, pääsiäismaanantaina ja helatorstaina sekä pitää vastaavasti vapaata jonakin muuna, omassa kulttuurissaan tai uskonnossaan tärkeänä juhlapäivänä. Nämä kolme vapaapäivää valittiin, koska ne sijoittuvat joka vuosi samalle viikonpäivälle.

– Työntekijät voivat vapaasti valita, mitä omassa kulttuurissaan tärkeitä juhlapäiviä he haluavat viettää. Valinnanvapautta ei ole rajoitettu esimerkiksi uskonnollisiin juhlapäiviin, Helokunnas kertoo. 

– On kiinnostavaa nähdä, kuinka moni työntekijä käyttää mahdollisuutta vaihtaa juhlapäiviä. Aloite on jo herättänyt kiinnostusta työntekijöidemme keskuudessa ja saanut myönteistä palautetta erityisesti tiimeistä, joissa on eri taustoista tulevia työntekijöitä, Helokunnas lisää.