Vastuullisuustyö ei pääty koskaan

- Olemme ottaneet merkittävän harppauksen Ifin vastuullisuustyössä. Vastuullisuus on nyt sisällytetty entistä tiiviimmin Ifin strategiaan, organisaatioon ja liiketoimintaan, kertoo Ifin vastuullisuusjohtaja Philip Thörn.

Philip Thörn on toiminut Ifin vastuullisuusjohtajana jo neljän vuoden ajan.  Hän on Ifin vastuullisuustyön kehittämisen tärkein taustavoima. Hän tekee tiivistä yhteistyötä johtajien ja työntekijöiden kanssa koko Ifissä eri liiketoiminta-alueiden ja maiden välillä sekä eri vastuualueilla.

Tämä artikkeli on osa Ifin vuoden 2021 vastuullisuusraporttia.

Vuoden 2021 aikana on tapahtunut selvästikin paljon. Jos voisit valita kolme suosikkiasi vuonna tekemiemme asioiden joukosta, mitkä ne olisivat? 

- Ensinnäkin valitsisin vastuullisuustekijöiden sisällyttämisen suoraan yritysasiakkaiden vakuutussopimuksia koskeviin periaatteisiimme. Odotamme nyt asiakkaidemme noudattavan YK:n Global Compact ‑aloitteen periaatteita, vaikka he eivät itse olisikaan aloitteessa mukana. Tämä on otettu erittäin suurella innolla vastaan, sillä olemme pohjoismaiden ensimmäinen vakuutusyhtiö, joka on sisällyttänyt vastuullisuuden vakuutussopimustoimintaamme tällä tavalla. 

- Toinen henkilökohtainen suosikkini on Ifin sitoutuminen Science Based Targets ‑aloitteeseen (SBTi). Asetamme tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita sekä omalle toiminnallemme että myös korvaushakemusten käsittelylle ja investointitoiminnallemme. Tämä kunnianhimoinen sitoumus osoittaa, että olemme valmiita tekemään oman osamme ilmaston hyväksi.  

- Kolmanneksi haluan mainita vielä Ifin johtajuuskompassin. Se sisältää konkreettisia johtajillemme tarkoitettuja työkaluja, joiden avulla he voivat luoda entistäkin tasa-arvoisemman, monimuotoisemman ja osallistavamman työpaikan. 

Mies katsoo iloisesti kameraan rantaheinikossa
Philip Thorn, Head of Sustainability

Entä mitä odotat vuodelta 2022? 

- Luonnollisestikin Ifin vuoden 2021 vastuullisuusraportin saamista käsiini, Philip aloittaa vitsaillen.  

- Vakavasti puhuen on hienoa nähdä, että työntekijöidemme kiinnostus vastuullisuusasioita kohtaan on kasvussa. Yksi tulevista painopistealueistamme on jatkossa sitoutumismahdollisuuksien lisääminen ja sisäinen viestintä. Aiomme panostaa myös konkreettisten ilmastotavoitteiden kehittämiseen ja vastuullisuuden entistä parempaan huomioimiseen liiketoiminnassamme. 

Entä millaisia laajempia vastuullisuuteen liittyviä kehityssuuntia olet huomannut? 

- On hienoa huomata, että yritysten suhtautuminen vastuullisuuteen on muuttunut yleisellä tasolla. Pari vuotta sitten monissa yrityksissä keskityttiin pääasiassa vaatimustenmukaiseen ja vastuullisuusriskien käsittelyyn. Nyt kunnianhimoiset yritykset ovat rohkeampia ja keskittyvät myös vastuullisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Onko yritysten vastuullisuustyön rima noussut myös uuden lainsäädännön ja uusien määräyksien myötä?  

- Kyllä, vaatimukset tiukentuvat jatkuvasti ja kiristyvät lähivuosina entisestään esimerkiksi yritysten vastuullisuusraportointidirektiivin eli CSRD:n ja luokitusjärjestelmäasetuksen myötä. Oikeudellisista vaatimuksista riippumatta raportti on mielestäni hyvä keino tarkastella sitä, millaista työtä olemme tehneet yhdessä organisaation eri osissa. Toivottavasti se on mielenkiintoista luettavaa muillekin. 

Mikä on päällimmäinen tunteesi vuodesta 2021? 

- Olen aidosti iloinen ja ylpeä vuoden 2021 aikana tekemästämme vastuullisuustyöstä. Siinä mielessä vuosi on ollut loistava. Vastuullisuus on nyt yksi Ifin strategian neljästä kulmakivestä, meillä on sisäinen vastuullisuusorganisaatio, ja olemme ottaneet tärkeitä askelia vastuullisuuden sisällyttämiseksi keskeisiin toimintoihimme.  

- Työ ei kuitenkaan tule koskaan valmiiksi, ja aina voi tehdä vieläkin enemmän. Vastuullisuustyömme ei pääty koskaan. 

If asettaa kunnianhimoiset ympäristötavoitteet

Videolla vastuullisjohtajamme Philip Thörn kertoo vastuullisuudesta neljän kysymyksen kautta.