Ympäristö ja ihmisoikeudet osaksi vakuutusehtoja

Kesäkuusta 2021 alkaen olemme ottaneet vastuullisuuden osaksi yritysasiakkaidemme vakuutusehtoja. Yritysasiakkaidemme odotetaan kunnioittavan ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia periaatteita.

Tämä artikkeli on osa Ifin vuoden 2021 vastuullisuusraporttia.

Käytämme arvioinnissa ESG-viitekehystä, joka perustuu YK:n Global Compact -aloitteeseen. Tässä kansainvälisessä aloitteessa keskitytään vastuullisen liiketoiminnan kymmeneen periaatteeseen, joiden pääaiheina ovat ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ympäristö ja korruptionvastaisuus. Vakuutuksen saaminen Ifistä edellyttää yritysasiakkailta näiden vastuullisten periaatteiden noudattamista.  

ESG tulee sanoista Environmental (ympäristö), Social (yhteiskunta) ja Governance (hyvä hallintotapa). 

Kristine Birk Wagner vastaa pohjoismaisesti Ifin suuryritysasiakkaiden vakuuttamisesta. Hän kertoo, miksi If päätti alkaa soveltaa ESG-viitekehystä: 

- If on kuulunut YK:n Global Compact -aloitteeseen osana Sampoa vuodesta 2019 lähtien. ESG:n käyttöönotto vakuutussopimuksissa on yksi niistä askelista, joita olemme ottaneet vastuullisuuden integroimiseksi osaksi liiketoimintaamme. Se tukee myös tavoitettamme edistää aktiivisesti kestävämpää yhteiskuntaa. ESG-viitekehys on objektiivinen ja tasapuolinen kaikille asiakasyrityksille. Katsoimme parhaaksi keskittyä samoihin kestävyysperiaatteisiin yrityksen liiketoiminnasta tai toimialasta riippumatta. 

Vaaleahiuksinen nainen katsoo eteenpäin
Kristine Birk Wagner, Head of Underwriting Industrial

Ifin nykyisille ja uusille asiakkaille ESG-periaatteiden käyttöönotto vakuutussopimuksissa tarkoittaa, että If keskustelee sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka eivät tällä hetkellä noudata ESG-periaatteita. Ellei toimintaa pystytä kehittämään yhdessä, asiakas saattaa joutua etsimään uuden vakuutusyhtiön.  

- Odotamme asiakasyhtiöidemme noudattavan YK:n Global Compact -periaatteita, vaikka ne eivät olisikaan itse aloitteen yritysjäseniä. Haluamme motivoida ja tukea asiakkaitamme vastuullisempiin liiketoimintakäytäntöihin siirtymisessä. Yritykset arvioidaan uutta asiakkuussuhdetta solmittaessa tai ennen sopimuksen uusimista. Tähän mennessä olemme käyneet hyviä ja avoimia keskusteluja asiakkaidemme kanssa, ja muutos on otettu hyvin vastaan, Kristine kertoo. 

If toimii alalla suunnannäyttäjänä

Karoliina Laine on työskennellyt ESG-viitekehyksen sisäisen käyttöönoton parissa. Käytännössä olemme sisällyttäneet YK:n Global Compact -periaatteet osaksi asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevaa selvitysprosessia (Customer Due Diligence). Ennen käyttöönottoa Ifin työntekijät saivat koulutusta YK:n Global Compact -periaatteista, normipohjaisesta tutkimuksesta ja Ifin uudesta ESG-viitekehyksestä. 

- Työntekijämme ovat olleet innoissaan muutoksesta ja mielissään siitä, että If toimii alalla suunnannäyttäjänä. Ifin pääpaino on ollut aluksi suuryritysasiakkaissa, mutta viitekehystä voidaan jatkossa soveltaa myös pienempiin yrityksiin, Karoliina kertoo käyttöönotosta. 

- Hyödynnämme ulkoista kumppania arvioidaksemme, miten asiakkaamme noudattavat vastuullisuusperiaatteita. Olemme myös ottaneet käyttöön sisäiset ESG-arviointitiimit, jotka tekevät päätöksiä ulkoisen kumppanin tekemän tutkimuksen, heidän asiakkaillemme antaman luokituksen sekä asiakkaan kanssa käydyn vuoropuhelun perusteella.  

Vihreäpaitainen nainen istuu tuolilla toimistolla
Karoliina Laine, Network Manager

Jos YK:n Global Compact -periaatteiden rikkomus havaitaan, kyseiselle yritysasiakkaalle ilmoitetaan rikkomuksesta. Ellei asiakasyritys sitten halua tai voi parantaa käytäntöjään, asiakassuhde voidaan irtisanoa. 

- Ulkoisen palveluntarjoajan käyttö varmistaa arvioinnin puolueettomuuden. Mahdollisia ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi tehtaan työskentelyolosuhteet, riittämättömät rahanpesun vastaiset käytännöt tai yrityksen käyttämien alueiden maaoikeudet. Käytämme kolmivaiheista lähestymistapaa asiakkaan luokituksessa ja arvioinnissa: 

  1. vaihe: Jatkamme asiakkaan tarkkailua, mutta asiakassuhde jatkuu normaaliin tapaan.
  2. vaihe: Ehdollinen hyväksyntä, joka edellyttää lisätietoja asiakkaalta.
  3. vaihe: Päätämme olla aloittamatta suhdetta asiakkaan kanssa tai suhde irtisanotaan ennen seuraavaa sopimuksen uusimista. 

Huolimatta asiakkaan haasteen laajuudesta tai aiheesta, Karoliina ja Kristine haluavat ennen kaikkea painottaa yhteistyötä:  

- Emme halua tyytyä vastuullisuusasioista saarnaamiseen, vaan tehdä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa paremman tulevaisuuden puolesta.