Vastuullisuusraportin alkusanat toimitusjohtajalta

Tämä artikkeli on osa Ifin vuoden 2021 vastuullisuusraporttia.

Vuosi 2021 oli monessakin suhteessa jälleen haastava. Koronapandemia muutti arkeamme monin eri tavoin. IPCC:n elokuussa julkaisema raportin mukaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävien toimien aikaikkuna on sulkeutumassa nopeasti. Laajassa ilmastoraportissa painotettiin kuinka tärkeää sekä yksityishenkilöiden että yritysten on huomioida vastuullisuus ja vähentää päästöjä kaikessa toiminnassaan.

If on pyrkinyt edistämään vastuullisuutta jo usean vuoden ajan, ja olemme nyt laajentaneet näkökulmaamme ja nostaneet tavoitetasoamme entisestään. Olemme tehneet vastuullisuudesta osan strategiaamme, ja se on nyt yksi uudistetun strategiakehyksemme neljästä kulmakivestä. If on Pohjoismaiden suurin omaisuus‑ ja tapaturmavakuutusyhtiö, ja haluamme olla alamme vastuullisuusajattelun suunnannäyttäjiä.  

Olen erityisen ylpeä siitä, että huomioimme ympäristövaikutukset ja ihmisoikeudet nyt vakuutusehdoissamme. Odotamme yritysasiakkailtamme vastuullista toimintaa, ja heidän on noudatettava YK:n Global Compact ‑aloitteen periaatteita, joihin kuuluvat perusihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ympäristöasiat ja korruption torjunta.  

Toinen tärkeä askel on, että olemme liittyneet Science Based Targets ‑aloitteeseen (SBTi) ja sitoutuneet asettamaan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, jotka ovat sen mukaisia, mitä uusin ilmastotiede pitää tarpeellisena Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Tällaisilla toimilla pyrimme näyttämään esimerkkiä, jota muut voivat seurata.  

Olen aidosti kiitollinen siitä, miten työntekijämme ovat jaksaneet tämän pandemiatilanteen läpi.

Morten Thorsrud, Ifin toimitusjohtaja

He ovat kotitoimistoistaan käsin onnistuneet tarjoamaan edelleen erinomaista palvelua asiakkaillemme sekä jatkaneet palveluidemme ja tarjontamme kehittämistä ja parantamista. Uskon tämän olevan Ifin vahvan yrityskulttuurin ansiota, ja olemme sitoutuneet tukemaan asiakkaitamme myös poikkeusoloissa. Yhdessä keskitymme tavoitteeseemme eli siihen, että meidän tuellamme ihmiset uskaltavat rakentaa tulevaisuuttaan.  

Pyrimme yrityksenä ja kaikessa toiminnassamme edelleen kohti päämääräämme eli vastuullisemman yhteiskunnan aktiivista edistämistä.  

Morten Thorsrud
Ifin toimitusjohtaja