Turva-akatemia torjuu sähkötulipaloja Suomessa

Ifin vahingontorjunnan asiantuntijat auttavat yritysasiakkaita kehittämään vahinkojen ehkäisyn ja liiketoiminnan turvaamisen ratkaisuja.

Tämä artikkeli on osa Ifin vuoden 2021 vastuullisuusraporttia.

Tulipalo on yhä tavallisin ja vakavin yritysten kohtaamista omaisuusvahingoista, ja yhden kolmesta yrityksissä syttyvistä tulipaloista aiheuttaa sähkö. Ifin Turva-akatemia tarjoaa Suomessa yritysasiakkaille ainutlaatuisen palvelun, joka sai alkunsa halusta tutkia ja kehittää sähköturvallisuutta kokonaisvaltaisesti.  

Ifin Turva-akatemia kokoaa yhteen tietoja sähköturvallisuudesta Suomessa. Tilastojen avulla voidaan määrittää, onko kyseessä kansallinen ilmiö vai yksittäistapaus. Viranomaisille, kumppaneille ja laitevalmistajille kerrotaan havaituista riskeistä, joten vaikuttamismahdollisuudet ovat laajat. 

- Ifin Turva-akatemia on ainoa toimija, joka kerää kattavaa tietoa sähköturvallisuudesta. Sähköpaloriskien kartoittaminen mahdollistaa todennäköisimpien kiinteistö- ja rakennusvaurioiden tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn, sanoo Jussi Lehtonen, Turva-akatemian perustanut ja toimintamallia Suomessa kehittänyt vahingontorjuntapäällikkö. 

Tulipaloriskejä on kartoitettu jo vuodesta 2013 

Tulipaloriskien kartoitus, jota sanotaan lämpökuvaukseksi, muodostaa noin 80 prosenttia Turva-akatemian työstä. Tietoja sähkölaitteista on kerätty jo vuodesta 2013, joka mahdollistaa pitkän aikavälin tarkastelun. 

Turvatarkastuksissa keskitytään erityisesti yrityksen sähkökeskukseen. Tämä johtuu siitä, että sähkökeskus on ratkaisevassa asemassa yrityksen toimintavarmuuden kannalta, ja pienikin sähkökeskuksen vaurio voi pysäyttää kaiken tuotannon. 

- Olemme tehneet noin 4 000 sähköpaloturvallisuustarkastusta. Tämä tarkoittaa yli 41 000 käytössä olevaa sähkökeskusta. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta voimme lisätä heidän tietämystään sähköpalojen vaaroista ja jakaa tietoa. Vakuutusyhtiönä tunnemme asiakkaidemme liiketoiminnan erityisen hyvin ja pystymme ymmärtämään heille haitalliset riskit, Jussi Lehtonen toteaa. 

Turva-akatemiasta on tullut tärkeä osa Ifin kestävyystyötä, jolla tähdätään riskien vähentämiseen, päästöjen ehkäisemiseen sekä yritysten ja teollisuusasiakkaiden mahdollisten ympäristövahinkojen rajoittamiseen.