Vastuullisuuskoulutusta kaikille työntekijöille

Sen tavoitteena on jakaa kaikille työntekijöille tietoa siitä, mitä vastuullinen yrityskulttuuri ja liiketoimintakäytännöt tarkoittavat ja mitä jokaiselta Ifissä työskentelevältä yksilöltä odotetaan.

Tämä artikkeli on osa Ifin vuoden 2021 vastuullisuusraporttia.

Helmikuussa 2022 If julkaisi uuden koulutusohjelman kaikille ifläisille. Sen tavoitteena on jakaa kaikille työntekijöille tietoa siitä, mitä vastuullinen yrityskulttuuri ja liiketoimintakäytännöt tarkoittavat ja mitä jokaiselta Ifissä työskentelevältä yksilöltä odotetaan.

Koulutuksen nimi on One Responsible If, ja sen teemana on vastuullinen yrityskulttuuri ja vastuulliset liiketoimintakäytännöt. Se tulee jokaisen ifiläisen suoritettavaksi.

One Responsible If -ohjelma sisältää kursseja etiikasta, kestävästä kehityksestä, fyysisestä ja IT-turvallisuudesta, tietosuojasta, tapahtumien ja epäilyjen raportoinnista, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta sekä eturistiriidoista. 

– Vastuulliset liiketoimintakäytännöt ovat Ifin liiketoiminnan kulmakivi, toteaa Victor Kihlström, Ifin Head of Legal Operations ja jatkaa:  

- Me Ifissä olemme sitoutuneet olemaan pitkällä aikavälillä markkinoiden välittävin vakuutusyhtiö. Välittäminen ei tarkoita pelkästään itsestämme ja asiakkaistamme välittämistä vaan sitä, että ymmärrämme roolimme yhteiskunnassa. Ihmiset ja yritykset uskovat itselleen tärkeät asiat meidän käsiimme. Jos haluamme tulla pidetyksi yhtenä välittävänä yrityksenä, meidän on kaikkien suhtauduttava vastuisiimme samalla tavalla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme luoneet One Responsible If -koulutusohjelman.  

Kaikkien työntekijöiden on suoritettava ohjelma joka vuosi, ja uudet työntekijät saavat kutsun ohjelman aloittamiseen työsuhteensa ensimmäisinä päivinä.

Ohjelman vastaanoton ja ymmärrettävyyden varmistamiseksi se tarjotaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden kielillä sekä englanniksi.  

–  One Responsible If -koulutusta tarkistetaan ja päivitetään vuosittain, jotta voimme varmistaa, että kurssimme ovat edelleen ajankohtaisia ja kiinnostavia maailman ja lainsäädännöllisten vaatimusten muuttuessa. Ohjelmaa täydentävät monet muut koulutusmuodot, jotka valitaan työntekijöiden aseman ja työtehtävien mukaan. Ohjelmaa voi pitää ylemmän tason viitekehyksenä, jonka tarkoitus on varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on samat peruskäsitykset tärkeimmissä aiheista, kuten etiikasta ja kestävästä kehityksestä, sanoo Hannele Sääksvuori, Ifin Compliance Officer. 

Hyvä hallintotapa ja vastuulliset liiketoimintakäytännöt  

If on ottanut pitkän aikavälin sitoumuksekseen olla markkinoiden välittävin vakuutusyhtiö. Välittämisellä ei tarkoiteta vain yrityksestä, sen työntekijöistä ja asiakkaista välittämistä, vaan yrityksen aseman ymmärtämistä yhteiskunnassa. 

– Yritysvastuumme huomioi organisaatiomme vaikutuksen yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen. Tässä ohjelmassa kaikki If-konsernin työntekijät saavat tärkeän eettiset ja käytännön ohjeistuksen. Siinä kerrotaan, mitä meiltä kaikilta vaaditaan, jotta voimme onnistua yhdessä, yhtenä vastuullisena Ifinä, sanoo Victor Kihlström. 

If on arvioinut työntekijöiltä kuluvan noin 2,5 tuntia ohjelman suorittamiseen. 

– Ifin työntekijöinä meidän on tiedettävä, mitä meiltä odotetaan, sanoo Katarina Rodell Zaar, Ifin Senior Legal Counsel. 

Hannele Sääksvuori, Compliance Officer