Leadership Compass tukee johtajuutta

Ifin monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja osallisuustyössä (DEI) johtajilla on monenlaisia vastuita. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on rakentaa luottamusta ja kulttuuria, jotta voidaan varmistaa, että If on hyvä työpaikka kaikenlaisille työntekijöille. Oppaaksi Ifin johtajuustyöhön olemme kehittäneet Leadership Compassin. 

Tämä artikkeli on osa Ifin vuoden 2021 vastuullisuusraporttia.

Leadership Compass perustuu Ifin visioon ja arvoihin. Kompassin kohderyhmänä ovat Ifin johtajat kaikilla tasoilla, mutta kompassin käyttöä suositellaan kaikille työntekijöille, jotka haluavat kehittää omaa henkilökohtaista johtajuuttaan.  

Kompassi koostuu neljästä periaatteesta:  

  1. periaate: Aseta ihmiset etusijalle
  2. periaate: Voimaannuta johtamalla 
  3. periaate: Tehosta yhteistyötä 
  4. periaate: Katso tilannetta ulkopuolelta 

Kompassia käyttävät niin vanhat kuin uudet johtajat. Ilona Raibikienė asuu Liettuan Vilnassa ja on työskennellyt Ifissä 21 vuotta. Tällä hetkellä hänen työnimikkeensä on Head of Actuary and Data Modelling. Ilona toivottaa uudet työntekijät tervetulleiksi uteliaasti, pyrkii luomaan turvallisen tilan ja hyödyntää kompassia yhteistyön lisäämiseen ja parantamiseen: 

– Panostan uusien tulokkaiden kanssa hyvään perehdytykseen. On tärkeää saada asiantuntevaa tukea työasioihin, mutta myös rakentaa ajan kanssa luottamuksellista suhdetta. Meidän tulisi suhtautua toisiimme uteliaasti ja olla kiinnostuneita luomaan suhteita, joista syntyy energiaa – se auttaa meitä yhdistämään voimamme myös työasioissa ja saavuttamaan tavoitteemme. Yhteistyössä ei ole koskaan häviäjiä, uskoo Ilona Raibikienė. 

Ilona mainitsee muutamia etuja, joita turvallinen tila luo: 

– Turvallisessa ympäristössä erimielisyyksistä, epäonnistumisista ja väärinkäsityksistä uskalletaan keskustella. Säännöllisillä palautekeskusteluilla varmistetaan, että erimielisyydet eivät päästä meitä etääntymään toisistamme. Lähestyn aina ensin luottavaisesti ja luottaen, että toiset ovat avoimia eri näkökulmille, hän toteaa.  

Leadership Compass on työkalu, jonka tarkoitus on auttaa johtajia pohtimaan johtajuuden pääperiaatteita sekä, mitä johtajuus tarkoittaa ja miten johtajuudella voidaan edistää Ifin tavoitteita. 

Johtajuuskompassi sisältää kirjallisia ohjeita, jotka ovat saatavilla intranetissä sekä johtajille että työntekijöille. Ohjeissa käsitellään ja annetaan esimerkkejä toiminnasta ja kulttuurista neljän periaatteen ja pohdintakehotusten avulla. 

Fabian Miiro on kuluvana vuonna ottanut vastaan Ifin uudet .NET-harjoittelijat. Itsekin .NET-kehittäjänä työskentelevä Fabian on ollut Ifissä vuodesta 2019, ja hänen työpaikkansa on Ruotsissa Bergshamran toimistolla. Fabian on ollut mukana harjoitteluohjelmassa alusta saakka, tänä vuonna hän on ohjelmassa mukana esihenkilönä. Fabian kehottaa uusia ifläisiä tuomaan rohkeasti esiin näkökulmia ja ideoita: 

– Kokemukseni mukaan yksi tärkeimmistä seikoista on huolehtia siitä, että ihmiset tietävät, että heidän näkemyksillään on väliä. Siksi järjestämme harjoittelijoille ensimmäisestä viikosta alkaen tapaamisia, joiden tarkoituksena on löytää tapoja vaikuttaa Ifin toimintaan. Kun harjoittelijat huomaavat, että heidän ideansa tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi ja niiden perusteella ryhdytään toimenpiteisiin, ideoita alkaa putkahdella entistä enemmän, Fabian Miiro kertoo kokemuksistaan.  

Fabian on ottanut tiedon jakamisen ensisijaiseksi tavoitteeksi harjoitteluohjelmassa: 

– Minun työni ei ole ottaa tilaa itselleni, vaan raivata sitä uusille harjoittelijoillemme. Joskus saatan heittää jonkin ajatuksen ilmaan, mutta tiimini keksii itse, miten he haluavat edetä. Uskon, että jokaisella on jaettavanaan arvokkaita näkemyksiä tai tietoa, kunhan vain kuuntelemme, Fabian päättää. 

Mies seisoo toimistolla kasvit takanaan
Fabian Miiro, NET Developer