Toimitusjohtaja Morten Thorsrudin vastuullisuusterveiset

Kaksi vuotta kestäneen pandemian jälkeen monet meistä toivoivat ja uskoivat, että vuodesta 2022 tulisi seesteisempi. Vuosi toi kuitenkin mukanaan monia yllätyksiä ja odottamattomia käänteitä.  

Vuosi alkoi järkyttävissä merkeissä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kaiken tragedian keskellä oli kuitenkin sydäntä lämmittävää nähdä, kuinka työntekijämme tekivät kaikkensa auttaakseen paikan päällä olleita asiakkaitamme sekä yritysasiakkaitamme, joiden toimintaan kriisi vaikutti. Osoitimme myötätuntoa sodan uhreja kohtaan koko vuoden ajan käynnissä olleella työntekijöiden lahjoitusohjelmalla. If päätti kaksinkertaistaa työntekijöiden lahjoitukset, jotka tehtiin ukrainalaisia auttaville hyväntekeväisyysjärjestöille. Vuoden loppuun mennessä olimme lahjoittaneet yhdessä yli 4 miljoonaa Ruotsin kruunua.  
 
Toinen viime vuonna aloitettu hanke, josta olen erityisen ylpeä, on vastuullisuusperiaatteiden tuominen osaksi vakuutusehtojamme. Odotamme yritysasiakkaidemme noudattavan YK:n Global Compact ‑aloitteen periaatteita, joihin kuuluu ihmisoikeudet, työelämän standardit, ympäristö ja korruption kitkemiseen sitoutuminen. Olemme nyt arvioineet liki 700 yritysasiakasta ja varmistaneet, että ne noudattavat näitä periaatteita.  
 
Hyvä johtajuus on aina ollut keskeisen tärkeää meille Ifissä, mutta siitä on tulossa meille entistäkin tärkeämpää, koska maailma muuttuu ympärillämme nopeasti. Haluamme, että johtajillamme on tarvittavat valmiudet tehdä oikeita päätöksiä yhdessä tiimiensä kanssa – pitäen asiakasnäkökulman aina mielessä. Meille yhtä tärkeää on myös se, että kaikki työntekijämme tuntevat olonsa turvalliseksi ja kuuluvansa joukkoon. Jotta voimme opastaa johtajiamme näissä asioissa, päätimme laatia neljä ohjaavaa periaatetta, jotka auttavat rakentamaan luottamusta, luomaan vahvan yrityskulttuurin ja varmistamaan, että If on osallistava ja innostava työpaikka. Vuoden 2022 lokakuussa käynnistimme kaikille tuhannelle esihenkilöllemme noin yhdeksän kuukautta kestävän Ifin Leadership Compass ‑ohjelman. Tämä on merkittävä panostus, jonka myötä esihenkilömme voivat tukea ja motivoida tiimejään Ifin strategian ja vision toteuttamisessa. 

Hyvä johtajuus on aina ollut keskeisen tärkeää meille Ifissä, mutta siitä on tulossa meille entistäkin tärkeämpää, koska maailma muuttuu ympärillämme nopeasti.

Morten Thorsrud, Ifin toimitusjohtaja


Yksi johtamisperiaatteistamme on työntekijöiden asettaminen etusijalle, koska juuri työntekijöidemme päivittäinen panos auttaa Ifiä kehittymään paremmaksi. Viime vuonna kävi entistäkin selvemmäksi, että olemme parhaimmillamme ollessamme yhdessä. Toimistoille palaamisen ilo oli suunnaton, ja on hienoa, että käytävillämme on jälleen elämää. Oikean tasapainon löytäminen toimistolla ja kotona työskentelyn välillä on kestänyt jonkin aikaa, mutta ei ole epäilystäkään siitä, etteikö yhteistyö sujuisi parhaiten juuri kasvokkain. Kasvokkain pääsemme rakentamaan vankkaa If-kulttuuria ja lisäämään yhteistyötä yli tiimirajojen. 
 
Olen aidosti ylpeä vuoden 2022 aikana saavuttamistamme asioista ja odotan innolla, että pääsemme jatkamaan vastuullisuustyötämme eri alueilla. Viime kädessä tavoitteenamme on auttaa yhteiskuntaamme kehittymään vastuullisemmaksi ja kestävämmäksi.

Morten Thorsrud
Ifin toimitusjohtaja