Asiakkaiden apuna luonnonilmiöihin varautumisessa

Luonnonilmiöitä ei voi estää, mutta niihin voi varautua. Ifin uusi Natural Hazards Competence Center auttaa ymmärtämään paremmin luonnonilmiöihin liittyviä riskejä ja tukee asiakkaita niihin varautumisessa.

Lähes joka päivä jossain päin maailmaa tulvii tai myrskyää.  
 
”Kansainvälisenä vakuutusyhtiönä Ifillä on asiakkaita ympäri maapalloa. Isoimmat luonnonilmiöt koskevat usein ainakin joitakin asiakkaitamme, minkä vuoksi työskentelemme aktiivisesti luonnonilmiöiden parissa”, kertoo Ifin Head of Property Risk Management Fredrik Holmqvist

Fredrik Holmqvist ja Philip Preston
Fredrik Holmqvist ja Philip Preston

Asiakkaan apuna jo ennen vahinkoa

Natural Hazards Competence Centerin tavoitteena on vahvistaa toimintamalliamme luonnonilmiöiden riskien arvioimisessa ja helpottaa tiedonkeruuta. Lisääntyneen tiedon avulla pystymme auttamaan asiakkaitamme jo ennen kuin mitään tapahtuu, ei pelkästään vahingon sattuessa. 
 
”Kun asiakas päättää rakentaa uuden tehtaan, pystymme kartoittamaan luonnonilmiöiden riskin vakavuuden kyseisessä paikassa. Riskit voidaan huomioida esimerkiksi kiinteistön rakenteessa, mikä auttaa rajoittamaan tulvariskiä sekä tukee asiakkaan jatkuvuussuunnitelmia”, Fredrik taustoittaa.  
 
Kaupungistumisen jatkuessa kaupunkeja laajennetaan myös alueille, jotka ovat vähemmän otollisia rakentamiseen. Lämpimät seudut ovat alttiita hurrikaaneille ja taifuuneille, kun taas vesistöjen läheisyydessä uhkana ovat tulviminen ja tuuli.  
 
”Toinen luonnonilmiöihin liittyvä megatrendi on talouden viherryttäminen. Vihreään siirtymään tarvittavat aurinko- ja tuulivoimapuistot sijaitsevat usein juuri näillä lämpimillä ja tuulisilla alueilla, jotka ovat alttiita luonnonilmiöille. Osa työtämme on tukea energiasektoria voimalaitosten turvallisessa rakentamisessa ja riskien hallinnassa”, Fredrik kertoo. 

Riskien tunnistaminen vähentää myös ympäristövaikutuksia

Tarjoamalla asiantuntijapalveluita asiakkaillemme pyrimme myös vähentämään mahdollista ympäristökuormaa, joka syntyy rakennusten tuhoutumisesta ja laitteiden rikkoutumisesta.   
 
”Joskus ympäristövaikutuksia ja -haittoja voi syntyä yrityksen lisäksi myös paikallisille asukkaille ja elinympäristölle. Heikosti kiinnitetty muuntaja saattaa kaatua maanjäristyksen takia, mikä häiritsee sekä tuotantoa että paikallista energiahuoltoa”, Tanskan tiimin riskiasiantuntija Philip Preston kuvailee.   
 
”Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, minkä vuoksi asiakkaidemme on perehdyttävä riskeihin ja laadittava entistäkin vankempia jatkuvuussuunnitelmia. Natural Hazards Competence Centerin avulla voimme tukea asiakkaitamme näissä molemmissa, mikä hyödyttää sekä asiakkaitamme että ympäröivää yhteiskuntaa”, Philip päättää.