Ifin työntekijät ovat tehneet upeaa työtä vaativana poikkeusaikana

Vuonna 2020 COVID-19-pandemia vaikutti kaikkien Ifin työntekijöiden työhön ja asetti haasteita monien tavallisten prosessien ja toimintatapojen osalta. Maaliskuussa 2020 If Suomi pystyi siirtymään etätyöhön vain noin vuorokaudessa.

Helmikuun 2020 lopussa COVID-19-tilanteen muuttuessa nopeasti vakavammaksi eri puolilla maailmaa Ifin kaikissa toimintamaissa perustettiin COVID-19-valmiussuunnitteluryhmä. If Suomen ryhmän ensimmäisenä koetuksena oli käytännössä kaikkien Ifin työntekijöiden siirtyminen Suomessa etätöihin erittäin nopealla aikataululla. 

”Meillä oli yhteinen tavoite ja sitouduimme saavuttamaan sen. Koko organisaatio toimi päättäväisesti. Tärkeintä oli huolehtia Ifin työntekijöiden turvallisuudesta ja varmistaa samalla liiketoiminnan jatkuvuus”, sanoo Head of Nordic Employment Relations Marketta Helokunnas. 

Osalle If Suomen työntekijöistä etätyö oli jo ennestään tuttua, mutta joissakin yksiköissä oli tehty vain vähän etätyötä ennen COVID-19-kriisiä esimerkiksi teknisten rajoitteiden vuoksi.

Meillä oli yhteinen tavoite ja sitouduimme saavuttamaan sen. Koko organisaatio toimi päättäväisesti.

”Nyt piti kääriä hihat nopeasti ja mahdollistaa etätyöskentely kaikille. Esimerkiksi monet esimiehet toimittivat tietokoneita kotona työskenteleville tiiminsä jäsenille ja varmistivat yhdessä IT-asiantuntijoiden kanssa, että laitteet toimivat. Oli hienoa nähdä, miten ratkaisut käytännön ongelmiin löytyivät nopeasti ja ennakkoluulottomasti koko organisaatiossa.” 

Vahvan yrityskulttuurin merkitys 

If on työskennellyt jo pitkään tukeakseen vahvaa yrityskulttuuria. Yksi Ifin yrityskulttuurin kulmakivistä on luottamus. Luottamuksen merkitys on kasvanut entisestään COVID-19-pandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa. 

”Luotamme siihen, että Ifin työntekijät tekevät parhaansa kaikissa olosuhteissa. Juuri ennen COVID-19-pandemian alkamista Ifin missiota ja arvoja oli selkeytetty ja niiden toteutus oli jo täydessä vauhdissa. Uskon, että vahva kulttuurimme auttoi meitä siirtymään etätyöhön ja helpottamaan sitä menestyksekkäästi pandemian aikana. Toimintamme on ollut erittäin hyvin linjassa arvojemme kanssa. Esimerkiksi asiakaspalvelun taso on pysynyt erinomaisena koko vuoden ajan”, Helokunnas sanoo. 

Joustavan työskentelyn mahdollistaminen poikkeusoloissa on vaatinut HR-prosessien päivittämistä. HR-osasto teki myös työkalupakin, joka tukee etä- ja tiimityötä sekä esimiesten että Ifin työntekijöiden näkökulmasta. 

”Olemme järjestäneet vuoden aikana esimiehille useita etäjohtamisen koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Esimiehet ovat näissä tilaisuuksissa paitsi kysyneet neuvoa asiantuntijoilta myös jakaneet etätyövinkkejä. Säännöllinen yhteydenpito etätyötä tekeviin tiimeihin on asetettu vuoden aikana etusijalle”, Helokunnas sanoo. 

Paluuta entiseen ei ole 

Marketta Helokunnas uskoo, että tämän vuoden aikana opitut asiat ja etätyöstä saadut kokemukset tulevat vaikuttamaan työntekoon edelleen pandemian päätyttyä. 

”Ottamalla käyttöön uusia virtuaalisia työtapoja olemme tehneet Ifissä ison digiloikan, aivan kuten muukin Suomi ja koko maailma. Olemme myös nähneet, että etätyöskentelyllä on monia etuja, joita haluamme hyödyntää tulevina vuosina. Joustavampi työskentelytapa, jossa yhdistyvät sekä toimisto- että etätyö, on varmasti tullut jäädäkseen.” 

Etätyön tueksi tarvitsemme parempia virtuaalisia menetelmiä yhdessä työskentelyyn sekä tapoja ylläpitää yhteisöllisyyden tunnetta ja yrityskulttuuria. 

”Tarve tavata muita kasvokkain ei kuitenkaan katoa – tämä on tärkeää sekä liiketoiminnan kehityksen että tiimien yhteisöllisyyden tunteen kannalta. Uskon, että meillä kaikilla on tarve nähdä työtoverimme kasvokkain”, Helokunnas toteaa. 

Marketta Helokunnas

Marketta Helokunnas

Head of Nordic Employment Relations, If