Toimittajien käytännesäännöt

Nämä käytännesäännöt määrittelevät vähimmäisvaatimukset, jotka If asettaa toimittajille silloin, kun nämä harjoittavat liiketoimintaa Ifin kanssa.

Käytännesäännöt kattavat seuraavat kestävän kehityksen alueet: ihmisoikeudet, työoikeudet, ympäristön sekä korruption torjunnan. Ne perustuvat kymmeneen YK:n Global Compact -aloitteen periaatteeseen, sen taustalla oleviin yleissopimuksiin ja julistuksiin.

Kaikkien työntekijöiden, jotka ostavat tuotteita tai palveluja toimistohankintojen, korvausten käsittelyn ja vahingonkorvausten puitteissa, on sisällytettävä toimittajien käytännesäännöt asianmukaiseen hankintasopimukseen.

Suosittelemme sinulle: