Toimittajien käytännesäännöt

Käytännesäännöt Code of Conduct

Nämä käytännesäännöt määrittelevät vähimmäisvaatimukset, jotka If asettaa toimittajille silloin, kun nämä harjoittavat liiketoimintaa Ifin kanssa. Käytännesäännöt kattavat seuraavat kestävän kehityksen alueet: ihmisoikeudet, työoikeudet, ympäristön sekä korruption torjunnan. Ne perustuvat kymmeneen YK:n Global Compact-aloitteen periaatteeseen ja sen taustalla oleviin yleissopimuksiin ja julistuksiin.

Kaikkien työntekijöiden, jotka ostavat tuotteita tai palveluja toimistohankintojen, korvausten käsittelyn ja vahingonkorvausten puitteissaon sisällytettävä toimittajien käytännesäännöt asianmukaiseen hankintasopimukseen.