If Vakuutus on sitoutunut Science Based Targets ‑aloitteeseen (SBTi)

– Uskomme, että meidän kaikkien tulee omalta osaltamme edistää Pariisin sopimuksen toteuttamista. Siksi olemme tehostaneet tavoitteitamme ja sitoutuneet SBTi-aloitteeseen, kertoo toimitusjohtaja Morten Thorsrud.

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii tekoja meiltä kaikilta, niin yksityishenkilöiltä kuin yrityksiltäkin. Viimeisin ilmastotiede varoittaa meitä, että maapallon lämpötilan nousua on hillittävä ilmastonmuutoksen vaikutusten välttämiseksi.

Science Based Targets -aloite tarjoaa yrityksille työkalun, jonka avulla ne voivat laatia ilmastotoimensa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. 

If on sitoutunut tieteellisiin ilmastotavoitteisiin lokakuussa 2021. Tieteeseen perustuviin tavoitteisiin sitoutuminen asettaa meille Ifissä myös valtavan vastuun.

Tavoitteenamme on jatkuvasti vähentää omia päästöjämme, jotta voimme edetä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa sekä kannustaa kumppaneitamme ja asiakkaitamme tekemään omia ilmastotekojaan.

Morten Thorsrud, toimitusjohtaja

If selkeyttää tavoitteitaan ja arvioi sijoituksiaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

If lisäsi elokuussa 2021 ensimmäisenä vakuutusyhtiönä Pohjoismaissa YK:n kestävän kehityksen periaatteet osaksi yritysasiakkaiden riskin arviointia. Arvioimme asiakkaitamme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (Environment, Social, Governance eli ESG) liittyvästä näkökulmasta varmistaaksemme panostukset kestävyyteen YK:n Global Compact ‑aloitteen periaatteiden pohjalta.

Lue lisää ESG-työstämme

If on vuodesta 2008 alkaen onnistunut vähentämään oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä 59 prosentilla. Sitoutumalla SBTi-hankkeeseen odotamme saavuttavamme entistä vaikuttavampia tuloksia yhdessä  noin 3 000:een autoteollisuus- ja autokorjaamoalan kumppanin sekä lähes tuhannen korjaus- ja jälleenrakennusalan kumppanin kanssa.

Tuemme ja kannustamme kumppaneitamme jo nyt tekemään työtä kestävyyden eteen. Kaikkien alihankkijoidemme on noudatettava Ifin toimittajille tarkoitettuja eettisiä sääntöjä, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä ja korruption torjuntaa. Lisäksi olemme asettaneet alakohtaisia ympäristövaatimuksia kiinteistöalalla toimiville ja ajoneuvoja korjaaville alihankkijoille.

Meidän tavoitteena on varmistaa, että korjausprosesseissa syntyvät jätteet ja materiaalit käsitellään parhaalla mahdollisella tavalla, ja kannustamme alihankkijoitamme minimoimaan resurssien ja materiaalien kulutuksen sekä uusiokäyttämään ja kierrättämään mahdollisimman paljon.

Meidän on tiukennettava toimittajillemme ja kumppaneillemme asettamiamme vaatimuksia, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme tulevaisuudessa. Haluamme myös houkutella uusia yhteistyökumppaneita, jotka ovat motivoituneita ilmastotekoihin

toimitusjohtaja Morten Thorsrud

Sijoitustoiminnan analysointi Pariisin sopimuksen mukaiseksi

Rahoitussektoria koskevissa Science Based Targets ‑aloitteen ohjeistuksissa edellytetään, että huomioimme tavoitteidemme asettamisessa myös sijoitustoimintamme. Ifin 120 miljardin kruunun arvoinen sijoitussalkku edustaa valtaosaa Ifin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä.

Lähes 5 miljardia kruunua on sijoitettu vihreisiin joukkovelkakirjoihin. Sijoitussalkun alustava analyysi osoittaa, että Ifillä on hyvät lähtökohdat, sillä yli puolet salkusta voidaan tällä hetkellä luokitella Pariisin sopimuksen mukaiseksi.

Tavoitteet luovutetaan sitten SBTi:lle virallista arviointia varten kahden vuoden sisällä aloitteeseen sitoutumisesta.

Jo yli tuhat yritystä 60 maassa ja lähes 50 eri sektorilla on sitoutunut vähentämään päästöjään tieteeseen perustuvien tavoitteiden edellyttämässä tavalla.

Lue lisää ESG:stä ja YK:n Global Compact ‑aloitteesta

Tietoa tieteeseen perustuvista ilmastotavoitteista (SBTi)

Tieteeseen perustuva tavoite on uusimpaan tutkimukseen ja hyväksyttyihin menetelmiin perustuva ilmastotavoite.

Kun yritys sitoutuu aloitteen ilmastotavoitteisiin, sen tulee asettaa saavutettavia tavoitteita tietyllä aikavälillä. Tavoitteiden tulee perustua yrityksen omaan hiilidioksidipäästöjen kartoitukseen, ja niiden on oltava Pariisin sopimuksen mukaisia. Tavoitteet arvioi ja hyväksyy riippumaton järjestö.

Science Based Targets ‑aloite on Carbon Disclosure Project (CDP) ‑hankkeen, World Resources Institute (WRI) ‑järjestön, Maailman luonnonsäätiön (WWF) ja YK:n Global Compact ‑aloitteen välinen yhteistyöhanke.

Lue lisää järjestön sivuilta