Keltaiset lippikset ovat tuoneet turvaa ekaluokkalaisten koulutielle jo 15 vuoden ajan

Parantaakseen pienten koululaisten näkyvyyttä ja liikenneturvallisuutta If lahjoittaa heijastavalla nauhalla varustetut lippikset kaikille ekaluokkalaisille Suomessa. Kaikkiaan 15 vuoden aikana keltaisen lippiksen on saanut jo yli miljoona lasta.

Joka vuosi lasten palatessa kouluun elokuussa uusi ekaluokkalaisten ryhmä tulee mukaan liikenteeseen. Ifin työntekijät miettivät vuonna 2006 keinoja edistää liikenneturvallisuutta positiivisella ja pitkäjänteisellä tavalla, joka herättäisi lasten huomion. 

He saivat idean keltaisesta lippiksestä, joka kiinnittäisi autoilijoiden huomion pieniin koululaisiin, jotka opettelevat kulkemaan itsenäisesti koulutietään. 

Parempi näkyvyys liikenteessä 

Heti vuonna 2006 noin 3 000 suomalaista koulua tilasi ekaluokkalaisilleen lippikset. Lippiksissä on fosforinkeltainen heijastava nauha, joka parantaa lasten näkyvyyttä liikenteessä. Vuosien varrella lippistä on uudistettu, jotta se vastaisi lasten kulloinkin suosimaa tyyliä. 

”Haluamme keltaisilla lippiksillä kannustaa ihmisiä miettimään sekä lasten liikenneturvallisuutta että omaa liikennekäyttäytymistään. On hienoa huomata, että suomalaisten mielestä heidän oma liikennekäyttäytymisensä on parantunut kymmenen viime vuoden aikana”, sanoo Brand Manager Isabel Bergström Ifistä.

Haluamme olla osa ihmisten arkea ja tehdä oman osuutemme liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Ifin kyselyn mukaan suomalaisten mielestä tärkeimpiä tapoja varmistaa turvallinen koulumatka ovat vanhempien antama hyvä esimerkki turvallisesta liikennekäyttäytymisestä, kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen rakentaminen sekä heijastimien ja heijastavien materiaalien käyttö. 

Suomalaiset ajavat varovaisemmin koulujen alkaessa 

Kolme neljästä suomalaisesta pitää liikennekäyttäytymistään hyvänä. Kyselyssä lähes joka toinen autoilija kertoi ajaneensa aina varovasti, kun taas kymmenen vuotta sitten vain noin kolmannes vastaajista oli tätä mieltä. 

Aina varovaisten lisäksi 43 prosenttia autoilijoista sanoi muuttavansa ajokäyttäytymistään elokuussa koulujen alkaessa esimerkiksi ajamalla varovaisemmin suojateiden lähellä tai hiljentämällä vauhtia koulujen läheisyydessä. 

”Painotamme aina sekä ekaluokkalaisen vanhempien että kaikkien autoilijoiden roolia lasten koulutien turvallisuuden parantamisessa. Vanhempien kannattaa kulkea koulutie yhdessä lapsensa kanssa ennen kouluvuoden alkua. Kaikkien autoilijoiden on hiljennettävä vauhtia koulujen läheisyydessä ja noudatettava erityistä varovaisuutta tienylityspaikoissa”, Isabel sanoo. 

Suomalaiset ovat ottaneet keltaiset lippikset omakseen 

Keltaiset lippikset ovat saaneet Suomessa näkyvyyttä viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana. Vuonna 2020 ensimmäisen kouluvuotensa aloitti 58 000 lasta ja kouluihin toimitettiin lähes 55 000 keltaista lippistä.

Aloite on otettu hyvin vastaan: syksyllä 2020 tehdyssä kyselyssä kuusi kymmenestä vastaajasta piti aloitetta myönteisenä, koska se edisti tärkeää asiaa ja viestitti siitä iloisella ja selkeällä tavalla. 

”Keltaisten lippisten sanoma ja visuaalinen ilme ovat kehittyneet ajan myötä. Elokuussa 2020 pyysimme monia suomalaisia somevaikuttajia mukaan aloitteeseen. He jakoivat kuvia ja muistoja ensimmäisestä koulupäivästään sosiaalisen median kanavissaan”, Isabel kertoo. 

Keltaisilla lippiksillä on tärkeä asema Ifin vastuullisuustyössä. 

”Haluamme olla osa ihmisten arkea ja tehdä oman osuutemme liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Keltaiset lippikset edistävät tämän tavoitteen saavuttamista fantastisella tavalla”, Isabel sanoo. 

Isabel Bergström

Isabel Bergström

Brand Manager, If