Vahinkoja korjataan entistä ympäristöystävällisemmin

Vahinkojen korjaamisessa ei nykyään ole kyse vain ammattitaitoisen työsuorituksen varmistamisesta, vaan myös materiaalien käytön vähentämisestä, kuljetusten minimoinnista, varaosien uudelleenkäytöstä, jätteiden kierrätyksestä ja monesta muusta asiasta. Vuoden 2020 aikana If tarkisti ja päivitti kiinteistönkorjausurakoitsijoille asettamansa ympäristövaatimukset.

Ifin laatimissa yhteistyökumppaneiden toimintaperiaatteissa (Supplier Code of Conduct) määritellään vähimmäisvaatimukset, joita If odottaa toimittajien noudattavan, kun ne tekevät liiketoimintaa kanssamme.

Meillä on myös erityisiä ympäristövaatimuksia kiinteistöjen ja ajoneuvojen korjausurakoitsijoillemme. Vuoden 2020 aikana If tarkisti ja päivitti kiinteistönkorjausurakoitsijoille asetetut ympäristövaatimukset. 

”Rakennusjätteen käsittely on osa-alue, jolla rakennusteollisuus ja urakoitsijat ovat jo hyvässä vauhdissa ympäristötoimien osalta. Se on hyvä lähtökohta, kun halutaan kehittää toimitusketjun kestävyyttä. Yksi erityinen ala, jonka toimiin osallistumme tällä hetkellä, on rakennusjätteen kierrätys. Olemme toimittajiemme kanssa huomanneet, että tämäntyyppisellä jätteellä alkaa olla yhä enemmän arvoa. Tämä tarkoittaa, että erilaisia purkutyöstä saatavia materiaaleja ja osia voidaan käyttää muualla”, sanoo Head of Claims Purchasing Property Gunnar Ingelsrud Ifistä. 

If kannustaa käyttämään ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja ja paikallisia materiaaleja aina, kun se on mahdollista. Lisäksi If tekee tiivistä yhteistyötä rakennuskumppaneidensa kanssa muun muassa kuljetusten vähentämiseksi. 

Toistuva edestakainen ajaminen rakennustarviketoimittajan varastolle pieniä hankintoja varten ei ole pitkällä aikavälillä kannattavaa. Gunnar Ingelsrudin mielestä saadaan selviä ympäristöhyötyjä, kun kuljetusten määrä koko toimitusketjussa vähenee. 

Tämä on usein halvempi vaihtoehto, puhumattakaan siitä, että se on ympäristön kannalta parempi

”Pyydämme myös rakennusalaa miettimään, millaisia ajoneuvoja työntekijöiden ja rakennusmateriaalien kuljettamiseen käytetään. Kannustamme alaa vaihtamaan dieselajoneuvoista sähköajoneuvoihin – erityisesti Norjassa – ja myös hybridiajoneuvoihin. Tämä on usein halvempi vaihtoehto, puhumattakaan siitä, että se on ympäristön kannalta parempi”, hän sanoo. 

Myönteinen askel kohti kierrätystä 

Marianne Mikkelsen on laatu- ja HSE-johtaja Recover-yrityksessä, joka on erikoistunut palo-, vesi- ja ympäristövahinkojen jälkeiseen kuivaus-, puhdistus- ja jälleenrakennustoimintaan. Recover auttaa Ifin asiakkaita vahinkojen satuttua, esimerkiksi kellarissa tapahtuneen vesivuodon jälkeen.

Marianne tuo esiin, että käytettävissä kuljetusvälineissä on Recoverissa ja muualla alalla Norjassa tapahtumassa muutos. 

”Meillä on Norjassa suuri 850 ajoneuvon kalusto, mutta leasingsopimusten uusimisen yhteydessä monet ajoneuvoista korvataan sähköajoneuvoilla. Tällä hetkellä meillä on noin 40 sähköajoneuvoa, ja lisää on tulossa. Bergenissä meillä on rahtipyörä työntekijöitä varten. Kaupungissa on kapeita kujia, joille pääsy autoilla on monin paikoin vaikeaa. Pyörä on siksi sekä erittäin kätevä että ympäristöystävällinen kulkuväline”, hän sanoo.

Marianne Mikkelsen

Marianne Mikkelsen

Laatu- ja HSE-johtaja, Recover 

Gunnar Ingelsrud

Gunnar Ingelsrud

Head of Claims Purchasing Property, If