Arvioimme yritysasiakkaidemme toiminnan vastuullisuutta

Työskentelemme joka päivä kehittääksemme toimintamme vastuullisuutta – pienin ja isoin askelin. Kuten useimmat yritykset, laajennamme toiminta-aluettamme jatkuvasti sitä mukaa, kun opimme lisää.

Ifin emoyhtiö Sampo Oyj liittyi YK:n Global Compact -aloitteen jäseneksi vuonna 2019. Osana Sampo-konsernia pyrimme Ifissä ulottamaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kaikkeen toimintaamme.

Tiedämme Ifissä erityisen hyvin, kuinka merkittävästi ilmasto vaikuttaa ihmisiin ja yhteisöihin – pahimmillaan jättäen jälkeensä surua ja menetystä.

Uskomme, että me kaikki voimme osaltamme vaikuttaa maapallon tulevaisuuteen. Ifissä haluammekin käyttää osaamistamme asiakkaidemme tukemiseen ja vaikutusmahdollisuuksiamme osoittamaan vastuullisella liiketoiminnalla saavutettavat hyödyt.

YK:n Global Compact ja sen 10 periaatetta

YK:n Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite, jolla on maailmanlaajuisesti jo lähes 13 000 yritysjäsentä. If on osana Sampo-konsernia aloitteen jäsen.

YK:n Global Compact -aloitteen tavoitteena on saada yrityksiä toimimaan 10 kestävän liiketoiminnan periaatteen mukaisesti. Periaatteet keskittyvät työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja korruption torjuntaan – neljään keskeiseen alueeseen, joiden avulla on mahdollista saavuttaa YK:n globaalit kestävän kehityksen tavoitteet.

”Kun edellytämme kestäviä toimintaperiaatteita asiakasyrityksiltämme, voimme tavoitteemme mukaisesti aktiivisesti edistää vastuullisuutta liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa laajemmin. Haluamme myös kannustaa yritysasiakkaitamme noudattamaan YK:n Global Compact -periaatteita. If on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuutusyhtiö ja yritysasiakkaamme toimivat kaikkialla maailmassa, joten toiminnallamme on aidosti maailmanlaajuisia vaikutuksia”, Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud uskoo.

Morten Thorsrud
Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud

YK:n Global Compact -periaatteet:

Ihmisoikeudet

Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä

Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö

Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus

Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Kuinka tämä vaikuttaa yritysasiakkaisiimme?

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -periaatteiden edistämiseen vahvasti ja pitkäjänteisesti.

Kesäkuusta 2021 alkaen olemme ottaneet vastuullisuuden osaksi yritysasiakkaille tehtävää riskin arviointia. Käytännössä olemme sisällyttäneet YK:n Global Compact -periaatteet osaksi asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevaa selvitysprosessia (Customer Due Diligence).

Arvioimme, kuinka yritysasiakkaamme noudattavat YK:n Global Compact -periaatteita. Hyödynnämme arvioinnissa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) erikoistunutta ulkoista kumppania. Kumppanimme käyttää arvioinnissa virallista tietoa eri lähteistä, mutta ei Ifin asiakastietoja.

Olemme perustaneet myös Ifin sisäisiä ESG-arviointitiimejä.  Tuotettuja vastuullisuusarviointeja käytetään osana asiakassuhteen kokonaisarviointia. Ifin sisäiset arviointiryhmät tekevät päätökset ulkopuolisen kumppanin tuottamiin arvioihin ja muuhun olennaiseen tietoon perustuen.

Jos arvioimme yritysasiakkaamme rikkovan yhtä tai useampaa YK:n Global Compact -periaatetta, keskustelemme asiasta asiakkaan kanssa. Uskomme tällaisten tilanteiden olevan kuitenkin harvinaisia asiakkaidemme keskuudessa. ESG-arviointitiimi voi tehdä seuraavia päätöksiä:

  • Asiakassuhde on mahdollinen ja jatkuu normaalisti, mutta seuraamme tilannetta
  • Ehdollinen hyväksyntä, eli yrityksen on parannettava toimintaansa niiltä osin, kuin siinä on huomautettavaa
  • Asiakassuhdetta ei voida aloittaa tai jatkaa.

Olemme jo nähneet, kuinka meiltä ilmoituksen saaneet asiakkaat pyrkivät aidosti kehittämään toimintaansa vastuullisuusperiaatteiden mukaiseksi.

Lue lisää vastuullisuudesta Sampon verkkosivuilta

Tulevaisuutemme

Maapallomme on tällä hetkellä käännekohdassa ja valinnat, joita yritykset nyt tekevät, vaikuttavat useisiin sukupolviin. Haluamme hyödyntää käytössämme olevaa tietoa ja osaamista vaikuttaaksemme näihin valintoihin tulevien sukupolvien hyväksi.

Lue lisää: 

Lue YK:n Global Compact - aloitteesta
Tutustu YK:n Global Compact periaatteisiin