Henkilötietojen käsittely rekrytointien aikana

Workdayn kautta tulevat työhakemukset

Työnhaussa sähköisesti vastaanotetut työhakemukset ja muu hakemusmateriaali tallennetaan kahden vuoden ajaksi Workdayhin, joka on Ifin henkilöstöhallinnon käyttämä tietojärjestelmä. Ainoastaan rekrytointia hoitavilla esimiehillä ja HR:lla on pääsy rekrytoinnin yhteydessä Workdayssa vastaanotettuun tietoon.

Ifin rekrytointikumppaneille lähetetyt hakemukset

Työhakemukset, jotka on lähetetty Ifin puolesta rekrytointia hoitavalle yritykselle, tallennetaan rekrytointia hoitavan yrityksen toimesta kahden vuoden ajaksi. Rekrytointia hoitava yritys antaa pyynnöstä lisää tietoja henkilötietojen käsittelykäytännöistään.

Avoimet hakemukset

Workdayssa on mahdollista jättää myös avoin hakemus, jolloin työnhakijan tietoja voidaan käyttää tulevaisuudessa vapautuviin tehtäviin. Avoimet hakemukset tallennetaan vuoden ajaksi. Avoimia hakemuksia käsittelevät ainoastaan HR ja rekrytoivat esimiehet.

Recruitment Privacy Notice