If förenklade sin juridiska struktur

If Skadeförsäkringsbolag Ab med ansvar för Ifs affärsverksamhet i Finland fusionerades den 2 oktober 2017 med det svenska moderbolaget If Skadeförsäkring AB (publ). Bolaget i Finland bedrivs i fortsättningen som en filial till bolaget i Sverige.

Omstruktureringen förenklar Ifs juridiska struktur i Norden och minskar komplexiteten i administrationen. Ifs verksamhet har bedrivits som filial i Norge och Danmark sedan 1999.

Ändringen inverkar inte på något sätt på Ifs kundbetjäning, affärsverksamhet eller personal i Finland. Kunderna behöver inte vidta några åtgärder med anledning av ändringen.