Personskada på resa eller annullerad resa

Se anvisningar, om du blivit sjuk eller råkat ut för en olycka utomlands eller om din resa annullerats, avbrutits eller du om du blivit försenad till avresan eller under resan.

Gör så här, om du insjuknar eller råkar ut för en olycka utomlands

 1. Uppsök läkare eller sjukhus. Se Ifs avtalsläkare.
 2. Visa upp ditt reseförsäkringskort eller -intyg som bevis på att du har en giltig reseförsäkring. Reseförsäkringskortet hittar du på Mina sidor under Mina försäkringar och If Reseförsäkring. Mina sidor går enklast att använda i If Mobil-appen.
 3. Ifs avtalspartners fakturerar oss i allmänhet direkt. Ibland godkänner också andra läkarstationer resenärförsäkringskortet som betalmedel.
 4. Gör skadeanmälan och sök ersättning, om reseförsäkringskortet eller -intyget inte godkänns som betalmedel.
 5. Du får ersättningsbeslutet och information om den ersättning som betalas ut via Mina sidor.

Om det är en nödsituation

Om du behöver akut sjukvård utomlands, ring +358 10 19 19 99.

Se anvisningar, om din resa avbryts.

Vanliga frågor om personskada på resa.

Ersättning av vårdkostnader

Vi kan bl.a. behöva ett läkarutlåtande, verifikat över betalda vårdkostnader och resan för hanteringen av ditt ersättningsärende. Vi kontaktar dig, om vi behöver dessa tilläggsuppgifter eller verifikat.

Sjukdom under resa

Med resesjukdom avses en plötslig och oväntad sjukdom som kräver läkarvård under resan eller 14 dygn från resans slut. 

Vi ersätter vårdkostnader såsom bl.a. läkararvoden, mediciner, undersökning och sjukvård samt sjuktransport- och resekostnader tills rentav 90 dagar har förflutit från det att läkarvården inleddes.

Olycksfall under resa

Med reseolycksfall avses en plötslig händelse som orsakar kroppsskada, som inträffar utan att du själv har bidragit till det och till följd av en yttre faktor.

Vi ersätter vårdkostnader såsom bl.a. läkararvoden, mediciner, undersökning och sjukvård samt sjuktransport- och resekostnader ersätts från försäkringen tills rentav tre år har förflutit från tidpunkten för olycksfallet.

Transport från utlandet till Finland

I allvarliga sjukdoms- eller olycksfall ersätter vi specialtransport från resmålet till Finland med ambulansflyg om transporten på medicinska grunder är nödvändig. Därtill ersätter vi rese- och inkvarteringskostnader för ledsagaren vid behov. Specialtransporter ska alltid avtalas med oss på förhand. Ring 010 19 19 19 eller skicka ett meddelande till oss på Mina sidor.

Om din resa annulleras, avbryts eller du blir försenad på resan

Naturkatastrof, terrordåd eller annan kris på resmålet

Reseförsäkringen ersätter resor som annullerats eller avbrutits på grund av t.ex. en naturkatastrof eller terrorism på resmålet. Också psykoterapi ersätts för högst fem gånger efter resan, t.ex. om orsaken är terrorism på resmålet.

 • Du kan få ersättning vid annullering av resa, om det är mindre än 14 dygn till resans början och resmålet drabbas av en krissituation.
 •  Du kan få ersättning vid avbrott i resa, om beslutet om att avbryta resan görs inom 48 timmar efter att krissituationen börjat.

Om du vill annullera eller avbryta din resa på grund av en krissituation

 1. Sök i första hand ersättning från researrangören, flygbolaget och/eller inkvarteringsstället, om din resa annulleras eller avbryts.
 2. Om det inte går att få ersättning någon annanstans, kan du få ersättning från din reseförsäkring.
 3. Gör skadeanmälan
 4. Vi kontaktar dig, om vi behöver ett läkarutlåtande, resebiljetter, kvitton eller andra tilläggsutredningar.
 5. Vi behandlar din ersättningsansökan snarast möjligt.
 6. Du får ersättningsbeslutet och information om den ersättning som betalas ut via Mina sidor.