Förmåner du får via våra samarbetsorganisationer

Som medlem i Ifs samarbetsorganisation får du många förmåner och sparar reda pengar. Läs mer om dina förmåner!

Välj i förteckningen din samarbetsorganisation eller -förbund

Som medlem i någon av våra samarbetsorganisationer får du rabatt på dina försäkringar. Du får en bestående rabatt på 10% när du tecknat en försäkring för ditt hem eller din bil hos If och tar emot din försäkringspost i digital form till Mina sidor.

Som mest är din rabatt hela 15 %, eftersom dina förmåner växer med din kundrelation.

If Förmånsprogram belönar och betjänar

Ingår inte Nivå 1
Hem eller bil
Nivå 2
Hem och bil
Nivå 3
Hem, bil och person

Rabatt på försäkringarna

10 % 15 % 15 %

Egen servicerådgivare

Ingår inte Ingår inte Ingår

Hem = Hemförsäkring
Bil = Kasko för person- eller paketbil
Person = Personförsäkring

Ingår inte
Ingår inte

Försäkra dig själv och din familj med en förmånlig Primus-livförsäkring. Primus-olycksfallsförsäkring för vuxen och barn kan du köpa från Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kalevas webbutik (på finska). När du köpt en försäkring från Kaleva sköts dina försäkrings- och skadeärenden av If.

Om du har en hemförsäkring, kaskoförsäkring för person- eller paketbil samt personförsäkring, når du If Förmånsprogrammets tredje nivå. Det räcker att personförsäkringen är en fortlöpande försäkring, till exempel Primus-livförsäkring.

Innehållet i If Förmånsprogram fastställs varje år. Förmånerna kan ändras om ditt medlemskap i samarbetsorganisation upphör, avtal mellan If och en samarbetsorganisation förändras eller om innehållet i If Förmånsprogram förnyas.