Organisationssamarbetet erbjuder fler förmåner för dig

Som medlem i Ifs samarbetsorganisation får du många förmåner och sparar reda pengar. Välj i förteckningen din medlemsorganisation eller -förbund och läs mer om förmånerna.

Då du är medlem i någon av våra samarbetsorganisationer får du mer rabatt på dina försäkringar – 10 % redan med en försäkring, när du valt Ifs pappersfria tjänst.

Som mest är din rabatt hela 15 %, eftersom dina förmåner växer med din kundrelation.  Du också samlar pengar på If Självriskkonto för skadefria år.

If Förmånsprogram belönar och betjänar

Ingår inte Nivå 1
Hem eller bil
Nivå 2
Hem och bil
Nivå 3
Hem, bil och person

Rabatt på försäkringarna

10 % 15 % 15 %

Insättning till If Självriskkonto per skadefritt år

20 € 30 € 40 €

Egen servicerådgivare

Ingår inte Ingår inte Ingår

Hem = Hemförsäkring
Bil = Kasko för person- eller paketbil
Person = Personförsäkring


Försäkra nu dig själv och din familj förmånligare: som medlem i Ifs och Kalevas samarbetsorganisationer får du Finlands förmånligaste* livförsäkring, Primus-livförsäkring. 

Om du har hemförsäkring, kaskoförsäkring för person- eller paketbil samt personförsäkring, når du If Förmånsprogrammets tredje nivå. Det räcker att personförsäkringen är en fortlöpande försäkring, till exempel Primus-livförsäkring.

Innehållet för If Förmånsprogram bekräftas årligen. Förmånerna kan förändras om ditt medlemskap i en samarbetsorganisation upphör, om avtal mellan If och en samarbetsorganisation förändrar sig, eller om innehållet i If Förmånsprogram blir förnyat.

* Försäkrings- och finansrådgivningens (FINE) prisjämförelse 9/2016.