Förmåner du får via våra samarbetsorganisationer

Som medlem i Ifs samarbetsorganisation får du många förmåner och sparar reda pengar. Läs mer om dina förmåner!

Välj i förteckningen din samarbetsorganisation eller -förbund

Ifs förmånsprogram lönar sig

Som medlem i vår samarbetsorganisation får du rabatt på dina försäkringar. Du får 10 % fortlöpande rabatt, om du har en hem- eller kaskoförsäkring hos If och har valt att få din försäkringspost i elektronisk form till Mina sidor. 

Du kan få upp till 15 % rabatt, eftersom dina förmåner växer med din kundrelation.  

Försäkra dig själv och din familj med förmånliga Primus-livförsäkring. Du kan köpa Primus-olycksfallsförsäkring för vuxen och barn i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kalevas webbutik. Efter att du köpt försäkringen från Kaleva, sköts dina försäkrings- och ersättningsärenden hos If.  

Om du redan har en hem- eller kaskoförsäkring hos If och dessutom skaffar Primus-livförsäkring, kommer du upp på den andra nivån i Ifs förmånsprogram. Förmånerna kan förändras, om ditt medlemskap i organisationen upphör, avtalet mellan If och samarbetsorganisationen förändras eller vi förnyar innehållet i förmånsprogrammet.