Organisationssamarbetet erbjuder fler förmåner för dig

Som medlem i Ifs samarbetsorganisation får du många förmåner och sparar reda pengar

Då du är medlem i någon av våra samarbetsorganisationer får du mer rabatt på dina försäkringar – 11 % redan med en försäkring, när du valt Ifs pappersfria tjänst. Som mest är din rabatt hela 16 %, eftersom dina förmåner växer med din kundrelation.  Du också samlar pengar på If Självriskkonto för skadefria år.

If Förmånsprogram belönar och betjänar


Nivå 1
Hem eller bil
Nivå 2
Hem och bil
Nivå 3
Hem, bil och person

Rabatt på försäkringarna

11 % 16 % 16 %

På If Självriskkonto per åra

20 € 30 € 40 €

Egen servicerådgivare

checkmark

Hem = Försäkring för hemlösöre eller byggnad
Bil = Kasko för person- eller paketbil
Person = Personförsäkring

Försäkra nu dig själv och din familj förmånligare: ta Finlands förmånligaste livförsäkring, Primus*. Obs! Denna förmån har reserverats endast för medlemmar i Ifs och Kalevas samarbetsorganisationer.

Försäkringen beviljas av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.​

* Försäkrings- och finansrådgivningens (FINE) prisjämförelse 9/2016.