Förmåner du får via våra samarbetsorganisationer

Som medlem i Ifs samarbetsorganisation får du många förmåner och sparar reda pengar. Läs mer om dina förmåner!

Välj i förteckningen din samarbetsorganisation eller -förbund

Som medlem i någon av våra samarbetsorganisationer får du rabatt på dina försäkringar. Du får en bestående rabatt på 10% när du tecknat en försäkring för ditt hem eller din bil hos If och tar emot din försäkringspost i digital form till Mina sidor.

Som mest är din rabatt hela 15 %, eftersom dina förmåner växer med din kundrelation. Du samlar därtill pengar på If Självriskkonto för varje skadefritt år.

If Förmånsprogram belönar och betjänar

Ingår inte Nivå 1
Hem eller bil
Nivå 2
Hem och bil
Nivå 3
Hem, bil och person

Rabatt på försäkringarna

10 % 15 % 15 %

Insättning till If Självriskkonto per skadefritt år

20 € 30 € 40 €

Egen servicerådgivare

Ingår inte Ingår inte Ingår

Hem = Hemförsäkring
Bil = Kasko för person- eller paketbil
Person = Personförsäkring

Ingår inte
Ingår inte

Försäkra nu dig själv och din familj förmånligare: som medlem i Ifs och Kalevas samarbetsorganisationer får du Finlands förmånligaste* livförsäkring, Primus-livförsäkring. Primus-olycksfallsförsäkring för vuxen och barn kan du köpa från Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kalevas webbutik (på finska). När du köpt en försäkring från Kaleva sköts dina försäkrings- och skadeärenden hos If.

Om du har hemförsäkring, kaskoförsäkring för person- eller paketbil samt personförsäkring, når du If Förmånsprogrammets tredje nivå. Det räcker att personförsäkringen är en fortlöpande försäkring, till exempel Primus-livförsäkring.

Innehållet för If Förmånsprogram fastställs på årlig basis. Förmånerna kan ändras om ditt medlemskap i en samarbetsorganisation upphör, om avtal mellan If och en samarbetsorganisation förändras eller om innehållet i If Förmånsprogram förnyas.

* Jämförelse av livförsäkringar, Innolink 11/2020