Försäkring för husbil

Varje husbil behöver en lagstadgad trafikförsäkring och en rejäl kaskoförsäkring som komplement till den. I husbilförsäkringen får du både och i samma paket och på den skyddsnivå du behöver.

Trafikförsäkringen omfattar personskador som drabbat föraren och passagerarna i din husbil samt skador som orsakats den oskyldiga parten, men aldrig skador på din egen bil.

Från kaskoförsäkringen får du ersättning för skador på din husbil eller dess anordningar och utrustning.

Glasskydd också till delkasko

Från If får du Finlands mest omfattande delkasko, som enligt ditt val också kan inkludera glasskydd. Om rutan repareras utan att den behöver bytas ut, kostnar reparationen dig ingenting. Om rutan byts ut mot en ny, betalar du endast självrisken på 200 euro.

Om du redan har kaskoförsäkring hos If kan du foga glasskydd till försäkringen via Mina sidor eller kundservice.

Skräddarsydd kaskoförsäkring

Helkasko ersätter nästan allting; den är en lämplig lösning, om din husbil är ny eller om du kör mycket. Försäkringens glasskydd ersätter reparation av vindrutan utan självrisk. Helkasko inkluderar kollisionsskydd, som ersätter skador på husbilen till följd av kollision eller avkörning. 

Du kan välja självriskandelen i kollisionsskyddet i samband med köpet. Alternativen är 200, 500, 700 och 1 000 euro. Genom att välja en större självrisk sparar du in på försäkringens årspris.

Du kan komplettera helkasko med glasskydd, inlösningsskydd och hyrbilstjänst som tilläggsskydd.

Vad ersätter försäkring för husbil? Helkasko Delkasko Trafik

Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision samt skador på motpartens fordon och egendom.

checkmark checkmark checkmark

Du får hjälp i alla situationer på vägen dygnet runt. Telefontjänsten och webbtjänsten har öppet 24/7.

checkmark checkmark checkmark

Vi låter bogsera din husbil till en reparationsverkstad och betalar bärgningskostnaderna, om bilen lämnar dig på vägen.

checkmark checkmark

Föraren och passagerarna får tilläggsersättning i händelse av skador i trafiken.

checkmark checkmark

Vi betalar vårdkostnaderna för ett keldjur som varit i husbilen i samband med en trafikolycka.

checkmark checkmark

Vi betalar ut ersättning, om lackeringen får skråmor, husbilen stjäls eller brinner.

checkmark checkmark

Vi betalar reparationen för bilen, om du krockar med ett djur.

checkmark checkmark

Vi ersätter skador som orsakats utomstående och passagerare i din bil och för vilka du personligen är ansvarig utomlands.

checkmark checkmark

Vi betalar husbilens reparationskostnader om du krockar eller kolliderar.

checkmark checkmark

Vi betalar reparationskostnaderna om ett okänt fordon bucklat till din parkerade husbil.

checkmark checkmark

Valbara skydd

Utrustning och anordningar i husbilen

Standardutrustning och sedvanlig tilläggsutrustning i husbilen ingår i kaskoförsäkringen utan övre gräns. Skador på efterinstallerad utrustning ersätts beroende på den omfattning på kaskoförsäkringen som du valt enligt följande:

 • I helkasko upp till 6 000 euro
 • I delkasko upp till 600 euro

Utrustning som ersätts är bl.a. efterinstallerad hemelektronik och bilnavigatorer. Försäkringen omfattar inte trimnings- och reservdelar eller specialmålningar och -tejpningar. Du hittar en fullständig förteckning i försäkringsvillkoren.

Ersättning om resan avbryts

Om resan avbryts t.ex. till följd av att du krockat eller bilen fått ett tekniskt fel, blir du som kund hos If aldrig lämnad i sticket. Alla kaskoförsäkringar inkluderar bogsering av din husbil till närmaste reparationsverkstad samt ersättning för rese- och boendekostnader upp till 500 euro i hemlandet och upp till 2000 euro utomlands. Allt utan självrisk.

I samband med en skada utomlands ersätter vi:

 • Bogsering av husbilen till närmaste reparationsverkstad
 • Extra övernattningskostnader för föraren och passagerarna
 • Extra resekostnader med ändamålsenligt fortskaffningsmedel, högst beloppet av kostnaderna för hemresan
 • Biljetten för föraren tillbaka skadeorten för att hämta den reparerade husbilen.

Du kan komplettera helkasko med hyrbilstjänst som tilläggsskydd, som ger dig tillgång till en ersättande bil (storleksklass C, t.ex. VW Golf) i alla skadesituationer.

If Apu ingår i varje kaskoförsäkring

I våra nya och äldre kaskoförsäkringar ingår If Apu-tjänsten, som ger stöd i alla situationer i anslutning till bilande, dygnet runt. Om motorn stannar, vindrutan går sönder, bilens varningslampa tänds eller du krockar kommer If Apu till din hjälp. Tjänsten bygger på en servicemodell som utvecklats tillsammans med våra samarbetsparter. Med Ifs kaskoförsäkring får du genast tillgång till If Apu-tjänsten.

Byte av husbilens försäkring till If

Det är enkelt att byta försäkringsbolag. När du köper försäkring för husbilen i webbutiken, sköter vi utan avgift registeranmälan till fordonsregistret för din del. Du kan byta bolag även mitt under pågående försäkringsperiod. Ditt tidigare försäkringsbolag avslutar den gamla försäkringen på basis av registeranmälan och du behöver inte göra någon separat anmälan om uppsägning.

Registeranmälan är gratis i sådana situationer då anmälan endast gäller byte av försäkringsbolag och det samtidigt inte görs några andra ändringar i registeruppgifterna, såsom byte eller tillägg av innehavare eller ägare. Om du inte kommer ihåg ifall din husbil har flera innehavare eller namnet på ett eventuellt finansieringsbolag, kan du kontrollera uppgifterna i bilens registreringsbevis eller i Traficoms e-tjänst före köpet.

 • En nattlig bild på campingplats

  Sitter du fast på campingplatsen? If Apu står till din tjänst 24/7

  If Apu ger råd och hjälp till dig som har en fordonsförsäkring, dygnet runt och i överallt i Finland. Via If Apu får du anvisningar om vad du ska göra, om din husbil inte startar eller om bilens varningslampa tänds. Om din försäkring också omfattar helkasko eller delkasko, ersätts bogsering av bilen till närmaste reparationsverkstad.

  Läs mer om If Apu
 • En kvinna ser på en dator

  Gör avställningen enkelt via nätet

  Hos If går det också enkelt och snabbt att ställa av husbilen, om säsongen närmar sitt slut och om påställningen igen är aktuell på våren. Du kan sköta ärendet direkt på Mina sidor, och du behöver därför inte kontakta Traficom separat.

  Avställning av fordon