Kuinka hyvin Norjassa on valmistauduttu sään ääri-ilmiöiden uuteen normaaliin?

Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud luovutti Norjan ilmasto- ja ympäristöministerille lokakuussa If Extreme Weather vuoden 2023 raportin. Ifin raportin mukaan paikallista sään ääri-ilmiöihin varautumista voi tukea muun muassa kuntien osaamisen ja tietoisuuden lisäämisellä.
 
Kuvassa: Morten Thorsrud
Kuvaaja: Kilian Munch

If julkaisi Norjassa sään ääri-ilmiöiden raportin jo kolmannen kerran yhdessä CICERO-ilmastotutkimuskeskuksen kanssa. Raportti perustuu kyselyyn siitä, miten Norjan kunnat edistyvät keskeisen tärkeässä työssään ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Kattavan kyselyn kautta kunnat eri puolilla Norjaa vastasivat siihen, mitä he tekevät varautuakseen sään ääri-ilmiöihin sekä miten he ovat edistyneet tärkeässä työssään. Syksyllä 2023 Pohjoismaissa oli ennen raportin julkaisemista tapahtunut useita sään ääri-ilmiöitä, kuten Hans-myrsky, joka aiheutti paljon tuhoja Norjassa ja Ruotsissa.

Miksi If laatii Extreme Weather -raportin?

– Sekä ilmastotutkijat että valtion meteorologit ovat yhtä mieltä siitä, että yleistyneet sään ääri-ilmiöt ovat uusi normaali. Siksi Norjan kuntien on ratkaisevan tärkeää nopeuttaa ennaltaehkäisevää työtään, kuten autettava veden kulkeutuminen mereen, sen sijaan, että uusia koteja rakennettaisiin riskialttiisiin paikkoihin. Myös viemäröintijärjestelmät on päivitettävä riittävän suuriksi tulevaisuutta varten. Meidän on mukauduttava luonnonvoimiin sen sijaan, että taistelisimme niitä vastaan, toteaa Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud.

Kuvaaja: Kilian Munch

If on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuutusyhtiö, joten on vain luonnollista, että pyrimme kaikin keinoin vauhdittamaan yhteiskunnan työtä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Yhteiskuntamme on lopetettava samojen vahinkojen korjaaminen yhä uudelleen ja asetettava ennaltaehkäisevät toimet etusijalle. Ennaltaehkäisy on taloudellisesti paljon kannattavampaa, ja se voi pelastaa ihmishenkiä.

– Vakuutusyhtiönä pyrimme luonnollisesti pienentämään korvauskustannuksia, mikä hyödyttää sekä yksityis- että yritysasiakkaitamme. Tärkeintä on kuitenkin sen varmistaminen, että asiakkaamme ovat turvassa ja että he välttyvät tuhoisilta vahingoilta, toimitusjohtaja sanoo.

Kaikki on kiinni osaamisesta ja tietoisuuden kasvattamisesta

Sään ääri-ilmiöiden raportti perustuu kyselyyn, joka lähetetään Norjan kaikkiin 356 kuntaan. Tänä vuonna vastausprosentti oli ennätyskorkea, mikä kertoo siitä, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen on aiempaa korkeammalla kuntien tärkeysjärjestyksessä. Kun tuloksia kuitenkin verrataan vuoteen 2020, Norjan kunnat eivät ole juurikaan edistyneet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Se on erityisen valitettavaa nyt, kun sään ääriolosuhteet jatkavat voimistumistaan ja yleistymistään.

– Norjan kunnat mainitsevat tälle sopeutumistyölle useita esteitä, ja If on esittänyt ne Norjan ilmasto- ja ympäristöministerille. Yleisiä ongelmia ovat sekä oikeanlaisen henkilöstön että taloudellisten resurssien puute. Samoin ongelmana on yleisesti heikko osastojen välinen yhteistyö Norjan kunnissa, kertoo raportin projektijohtaja Andreas Handeland.

– Hieman yllättävää oli kuntien mainitsema osaamisen puute. Kunnat mainitsivat, että ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvä osaaminen on heikkoa kunnanvaltuustoissa ja paikallispoliitikkojen keskuudessa. Niillä ei myöskään ole riittävästi henkilöstöä, jolla on oikeanlaista osaamista, hän jatkaa.

Ifin raportin viesti Norjan ilmasto- ja ympäristöministerille ja yleisesti medialle on, että osaamista on lisättävä ja että sen lisääminen luo pohjan oikeille ennaltaehkäiseville toimille.

Keskeiset havainnot raportista:

  • Yhdessä kymmenestä kunnasta ei ole aloitettu valmisteluja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.
  • Norjan kuntien ilmastonmuutokseen sopeutumisen taso ei yleisesti ottaen ole parantunut vuoden 2020 tasosta.
  • Sään ääri-ilmiöiden kanssa kamppailleet kunnat ovat edenneet työssä muita pidemmälle.
  • Yhä useampi kunta on ryhtynyt toimiin ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, mutta harvemmat arvioivat niitä.

Norjalaisten kuntien ilmoittamat esteet:

  • ei riittävästi työntekijöitä, joilla olisi oikeanlaista osaamista
  • ajan tai kapasiteetin puute
  • taloudellisten resurssien puute
  • ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvän yhteistyön vaikeus eri asiantuntijaosastojen välillä
  • kunnanvaltuustojen epäselvät signaalit ilmastonmuutokseen sopeutumisen priorisoinnista